דרשות משנות הזעם

דרשות משנות הזעם

יד ושם
דרשות שדרש ר' קלונימוס קלמיש שפירא, האדמו"ר מפיאסצנה, 
במהלך שנות השואה (ת"ש – תש"ב) בגטו ורשה. 
קובץ הדרשות נמסר בזמן השואה לארכיון המחתרתי 'עונג שבת',
הוטמן בכד חלב ונמצא תחת חורבות הגטו לאחר השואה.
מאגר מידע זה מציג תיעתוק מדויק של הדרשות מתוך כתב ידו של האדמו"ר,
כולל מעקב אחר שינויים שהכניס האדמו"ר במחברתו במהלך השואה.

 

מאגר המידע הוכן על ידי רשות המחקר של המכללה האקדמית הרצוג. כתב היד נקרא, פוענח ותועתק על ידי דניאל רייזר. השימוש במאגר המידע ניתן כשירות ללומדי התורה, לחוקרים ולמלמדים לשימוש אישי בלבד. אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר כל חלק מן התעתיק לשימוש שאינו פרטי ו/או לצרכי הוראה עפ"י כללי "השימוש ההוגן" שבחוק זכויות יוצרים (תשס"ח-2007). כל הזכויות שמורות למכללה האקדמית הרצוג, לאיגוד העולמי למדעי היהדות וליד ושםהמאגר הוקם בתמיכת הקרן הלאומית למדע (ISF) מענק מספר (2453/20)

בראשית

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

מועדים