מאמרים

מאמרים

2010 תורה שבעל פה בין אורתודוקסיה מורדנית בארצות הברית לציונות דתית בישראל: השפעת הרב סולובייציק על עמדות הציבור הדתי בישראל קישור למאמר
2012 תורה שבעל פה The Law of Obligatory War and Israeli Reality קישור למאמר