רשות המחקר – מאמרים

מאמרים

2015 ברגר, ד., קליין, מ., פאר, ר., 2015. "גישות לתיאורית האבולוציה בהגות היהודית".
2015 Peer, R., Klein, M., Berger, D. 2015. "Report from the Field: A Pilot Project on the Teaching of Jewish Views of Evolution in Israel". In preparing.
2012 Berger, D. (2012) "Random Natural Laws Versus Direct Trends: A Cabbalistic Interpretation Based on the Teachings of Rabbi Kook", In: Origin of Design in Nature, Joseph Seckbach & Richard Gordon (eds.), Springer, pp. 221-237.