מאמרי מורים

מבוא לשרידים מפירוש הראב"ד למסכת בבא בתרא | 2005

 • 1

ממני יצאו כבושים |

 • 2

הערות ביקורתיות בדברי האדמו"ר ר' צדוק הכהן מלובלין |

 • 3

'"דשואן דשואן! ) ُجو َعان ُجو َعان(": הקמת בית היתומים ציון-בלומנטל בירושלים בשלהי מלחמת העולם הראשונה', קתדרה, 165 ,עמ' 181-204. | 2017

 • 1

"Wikishtetl: Commemorating Jewish Communities that Perished in the Holocaust through the Wikipedia Platform", in Holocaust Research and Archives in the Digital Age, eds. Laura Brazzo, Reto Speck, Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC, n.13 | 2018

 • 2

בין ספרדים למוסתערבים: המפגש החברתי והתרבותי של היהודים בצפת במאה הט"ז | 2013

 • 1

ושוקדים על לימודם: ישיבת עץ חיים ומסגרות לימוד תורה בחצר החורבה בשלהי התקופה העות'מאנית | 2010

 • 2

למה שתק מרן? עיון היסטורי ביחסו של ר' יוסף קארו לפולמוס הסמיכה | 2012

 • 3

היבטים בהגותו של הרב ישכר שלמה טייכטל ועיונים במסמכים חדשים | 2015

 • 1

אש קודש: עיון מחודש בעקבות בחינה פילולוגית של כתב היד | 2016

 • 2

Kratsn in der linker peye: yidish, yidishkayt, un dos pintele yid: A special issue of In geveb on Religious Thought in Yiddish | 2019

 • 3

חידת מפתח הפסוקים שבכ"י מוסקבה-גינצבורג 1420/7: הזמנה לבית היוצר של הילקוט שמעוני לתורה | 2001

 • 1

לחקר מדרש ילמדנו | 2005

 • 2

קדושתא לשבת חמישית (לסדר 'ראה ראיתי') לרבי אלעזר הקלירי | 2009

 • 3

בין אורתודוקסיה מורדנית בארצות הברית לציונות דתית בישראל: השפעת הרב סולובייציק על עמדות הציבור הדתי בישראל | 2010

 • 1

The Law of Obligatory War and Israeli Reality | 2012

 • 2

"משחק עם הכיפה על הראש", על ההומור הפוליטי של השר אורי אורבך ז"ל | 2019

 • 1

"משחק עם הכיפה על הראש", על ההומור הפוליטי של השר אורי אורבך ז"ל | 2019

 • 2

"קרא עליו את המקרא הזה" | 2019

 • 3

מסורת מול חידוש בתרבות האבל והזיכרון בתנועה הקיבוצית, 1910 – 1948 | 2018

 • 1

Imaging and tuning polarity at SrTiO3 domain walls | 2017

 • 1

The response of an individual vortex to localmechanical contact | 2016

 • 2

Vortex configuration in the presence of local magnetic field and locally applied stress | 2016

 • 3

חומרות והידורים בלשון | 2011

 • 1

The Moral Reasoning of Genetic Dilemmas Amongst Jewish Israeli Undergraduate Students with Different Religious Affiliations and Scientific Backgrounds | 2016

 • 1

A Qualitative Look into Israeli Genetic Experts’ Insights Regarding Culturally Competent Genetic Counseling and Recommendations for Its Enhancement | 2017

 • 2

Should I Perform Genetic Testing? A Qualitative Look into the Decision Making Considerations of Religious Israeli Undergraduate Students | 2016

 • 3

ורד נעם, מקומראן למהפכה התנאית: היבטים בתפיסת הטומאה', ציון, עו (תשע"א), עמ' 537-532 (ביקורת) | 2011

  • 1

  "כוחניות החומר הראשון בפילוסופיה היהודית: בנתיב המעבר בין הסכולסטיקה הנוצרית לבין ר' חסדאי קרשקש", בתוך: ש' ויגודה ואחרים (עורכים), אדם לאדם, ירושלים, תשע"ו, עמ' 311- 326. | 2015

   • 1

   "מה בין עיקרי אמונה לפרדס בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים", מכלול, סדרת כנס פרדס, א (תשע"ו), עמ' 79- 91. | 2015

    • 2

    "היבטים מדעיים בפירושו של כומטינו למוה"נ", פעמים, 148 (תשע"ו), עמ' 95- 113 | 2015

     • 3

     עמדות מתבגרות ומתבגרים דתיים ביחס להיבטים שוויוניים במשפחה: גורמים והשלכות לגבי משפחתם בעתיד. ספר עמדות 4 אלקנה: 'מכללת אורות' 35-13. | 2012

      • 1

      חינוך הבנות והבנים מבט מגדרי. בתוך: ל' רוזנברג-פרידמן וי' רקנטי (עורכים) זהו(ת) החמ"ד – מאה שנה לחינוך הציוני-דתי. ירושלים: משרד החינוך ויד בן-צבי, 295-287. | 2010

       • 2

       היהודי כאחר: עיון בשלוש יצירות עכשויות על השואה, דברים 6 (תשע"ג), עמ' 203 – 214 | 2013

        • 1