תמיכה ברשות המחקר

פעילות רשות המחקר של המכללה נתמכת מכספי המכללה האקדמית הרצוג. 

"סדרת המחקרים למדעי היהדות" נתמכת גם על ידי קרנות חיצוניות ובהן:

קרן הרב דוד משה ועמליה רוזן

Fondation pour la Mémoire de la Shoah

הקרן הלאומית למדע

מפעל הפיס

ועדת העזבונות –
המשרד לשירותי דת

לצד פניות לקרנות ציבוריות ולצד השקעה של המכללה עצמה, נשמח לקבל גם תמיכה מגורמים פרטיים.

אם ברצונכם לתמוך "בסדרת מחקרים במדעי היהודת" או בכל פרויקט מחקרי אחר אנא פנו אלינו במייל: research@herzog.ac.il

תודה