הודעה לחולי הקורונה

תלמיד או תלמידה מכללה שחלו בקורונה מתבקשים להודיע על כך מיידית:

  • תלמידות מגדל עז: לד"ר ברכי אליצור
  • תלמידי אלון שבות: לאהוד רוסט
  • תלמידי היכל שלמה: לד"ר איתמר ברנר

בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"