פמ"ע – פדגוגיה מוטת עתיד

רכזת הקורס: 

ד"ר אחינעם יעקבס

תיאור הקורס:

מערכת החינוך בארץ ובעולם עוברת תמורות משמעותיות הקשורות לשינויים הגלובליים בתחומי כלכלה, פוליטיקה, משטר, טכנולוגיה, קיימות, חברה, חינוך ועוד.

תמורות אלו מחייבות את מערכת החינוך להיערך למציאות שלא ניתן לצפות אותה.

תלמידים שמתחילים כיתה א' בשנת הלימודים תש"ף (2020), יסיימו כיתה י"ב בשנת 2031, ודי ברור ששוק העבודה, מבנה החברה, והציפיות מבוגרים בתקופה זו ישתנו, וקשה לצפות באיזה כיוון.

כיוון שכך נראה שתפקידו המרכזי של בית הספר הוא להכשיר את התלמידים בהיבט של מיומנויות רכות, ערכים וגישות.

באגף מו"פ במשרד החינוך פועלת יחידת פמ"ע – פדגוגיה מוטת עתיד.

היחידה פיתחה את מודל פדגוגיה מוטת עתיד, המהווה מצפן מערכתי במציאות משתנה.

בליבת המודל ששה עקרונות פעולה המושפעים ממגמות העתיד ומיושמים באופן הוליסטי בהיבטים פדגוגיים וארגוניים, תוך ניצול ההזדמנויות, הטכנולוגיות והסביבות המאפשרות: פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול וייעוד אישי.

בקורס יילמדו העקרונות והכלים של הפמ"ע, וינתנו דרכים מגוונות ליישום עקרונות הפמ"ע בשיעור בודד וביחידת הוראה רחבה..

מטלות הקורס יהיו יישום של העקרונות שיילמדו בכיתות בהן משתתפי הקורס מלמדים, כאשר בכל יחידה יתבקשו משתתפי הקורס לבנות מערך שיעור לפי העקרונות שנלמדו.

כך הופך הקורס לכלי יישומי למורה המעוניין לגוון את דרכי ההוראה, לחשוב על השיעור שלו כמקום לחינוך ולפיתוח האישיות של התלמיד, ולאמצעי לפיתוח אישי של המורה עצמו ושל תלמידיו.

 

היקף הקורס:

30 שעות, מיועד לגברים ולנשים. הקורס מוכר ל"אופק חדש"  ול"עוז לתמורה".

 

חובות הלומד:

  • ביצוע מטלות ביחידות השונות: המטלות הן יישום בשטח של עקרונות השיטה ותיעודן.
  • עבודה מסכמת: בניית מערך של מספר שיעורים לפי עקרונות הפמ"ע.

 

הרשמה:

הקורס ייפתח באוקטובר 2020.

רישום ייפתח בקרוב.