מורה חונך ומלווה מורי מורים

מרצים: 

ד"ר צחי לב-רן, שרית שוסהיים

תיאור הקורס:

השנים הראשונות בהוראה מאופיינות באתגרים מגוונים למורה המתחיל, ובפרט שנת הסטאז'.

על פי חוזר מנכ"ל מספר תש"ע/1 (ב) יש למנות לכל מתמחה ולכל עובד הוראה חדש בשנות עבודתו הראשונה והשנייה "מורה חונך" או "מורה מלווה". "מורה חונך" הוא מי שחונך את המתמחה בשנת ההתמחות (הסטאז') ו"מורה מלווה" הוא מי שמלווה את עובד ההוראה החדש בשנתיים שלאחר ההתמחות. על המורה החונך ועל המורה המלווה לעבור הכשרה לתפקיד.

מטרות החונכות והליווי הן לתמוך בעובד ההוראה החדש, להעצימו בדרכו החינוכית, לבסס ולטפח את זהותו האוטונומית ואת תפיסת עולמו המקצועית ולשכלל את כישוריו המקצועיים בשלב הכניסה להוראה. ה"מורה החונך" ו"המורה המלווה" משפיעים במוסדם על קיומה של תרבות קליטה מיטבית, המסייעת למתמחים ולעובדי ההוראה החדשים להיכנס למערכת החינוך בתנאים מקדמי הצלחה במקום עבודתם.

מטרות הקורס:

  • לחשוף את המורים החדשים למשימות ולתפקידים שונים הכרוכים בהוראה ולתרבות בתי הספר בהם יועסקו. יש הטוענים כי אין תרבות בית-ספרית כללית אלא כי כל בית ספר הוא ייחודי ומורכב. לפי תפיסה זו, תוכנית התמחות בית ספרית דרושה כדי לסייע למורה החדש להבין את המשימות, הערכים, הנורמות, המסורות, תוכניות הלימוד, המדיניות והפעולות של אותו בית ספר בו הוא מועסק לשפר את היכולות והמיומנויות המקצועיות של המורים החדשים;
  • להעריך את המתמחים כדי להבטיח שהם מסוגלים לבצע את חובות ההוראה באופן ראוי וכי הם מהווים "שידוך" מתאים לבית הספר המסוים;
  • לספק למורים החדשים תמיכה והדרכה כדי להקל עליהם במעבר ממעמד של מורים טירונים למעמד של מורים מקצוענים;
  • להגביר את התמדת המורים באזור גיאוגרפי מסוים או בתחום תוכן מסוים (קרי, צמצום הנשירה).

היקף הקורס:

120 שעות דו שנתי, 60 שעות בכל שנה, הכוללות 40 שעות לימוד+10 שעות ליווי והנחיה ו-10 שעות לתכנון וכתיבה.

תנאי סף:

מורים בעלי רישיון הוראה, המשמשים כמורים חונכים למורים במהלך תקופת הסטאז' שלהם.

חובות הלומד:

נוכחות, עבודות ביניים, עבודת גמר.

פרטי הקורס:

הקורס יהיה בן 8 מפגשים של 4 שעות כל אחד, סה"כ 30 שעות (שני מפגשים יהיו קצרים יותר).

הקורס יתקיים בימי שני בהיכל שלמה בירושלים. בין השעות 16:00-19:30

הרשמה:

ההרשמה תיפתח בהמשך.