קורס מקוון – אבולוציה ואמונה

רכז הקורס:

ד"ר דב ברגר

תיאור הקורס:

מאז פרסום "מוצא המינים" של דרווין, נתפסה תיאוריית האבולוציה בציבור כאיום על האמונה הדתית. מורים רבים בישראל נמנעים מעיסוק באבולוציה, למרות היותה עמוד השדרה של הביולוגיה המודרנית. לפני כשנתיים הוחלט על הכנסת התיאוריה ללימודי החובה במגמת ביולוגיה בתיכון, והאתגרים שהיא מציבה בפני האדם המאמין – בחמ"ד ומחוצה לו – דורשים התייחסות. השתלמות זו נועדה לתת מענה לחלל הקיים בשיח הציבורי ובמסלולי ההכשרה למורים, ולחשוף מורים למגוון עמדות של הוגים דתיים במאה ה-20 ביחס לתיאוריית האבולוציה. נרחיב בהגותן של שלוש דמויות רבניות מרכזיות: הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב יוסף דוב סולובייצ'יק, והרב מנחם מנדל שניאורסון – הרבי מלובביץ'. כמו כן, נעסוק בגישתן של דמויות חשובות נוספות  כגון פרופ' ישעיהו ליבוביץ, הרב גדליה נדל, והרב יונתן זקס. לכל אחת מהדמויות שיוצגו היתה השפעה ניכרת על העולם היהודי, והתייחסה לעימות אפשרי בין הדרוויניזם למקורות היהודיים, אך כשם שהגותן ופעולותיהן היו שונות – כך גם מסקנותיהן בנושא זה. ההשתלמות מבוססת על הרצאות שנמסרו בפני מגוון אוכלוסיות, הן תלמידי תיכון והן סטודנטים בתכניות הכשרה למורים, ועוררו עניין רב, דיונים ערים ושיח מפרה. המרצים ומפתחי ההשתלמות הם ד"ר דב ברגר, ד"ר רחל פאר והרב מאיר קליין, שלושתם בעלי ידע תורני נרחב והכשרה אקדמית גבוהה. כל אחד מהם הקדיש/ה חלק ניכר ממחקרו/ה האקדמי להיכרות מעמיקה עם אחת הדמויות ועם עמדתה.

מטרת הקורס:

היא להעניק למורים ארגז כלים להתמודדות עם אתגרי האבולוציה, וזאת בשלוש דרכים:

  • הדגשת העובדה שאנשים מאמינים אינם מוכרחים לראות בתיאוריה סתירה או כפירה.
  • הגברת המודעות לריבוי הגישות הקיימות ביחס לאבולוציה.
  • הענקת הבנה מעמיקה של דרכים שונות להתמודדות עם אתגרי דת ומדע.

קהל היעד:

מורים ומחנכים המתעניינים במפגש בין אבולוציה ויהדות ועשויים להיחשף לשאלות תלמידים בנושא (מורי ביולוגיה, מחנכים, מחשבת ישראל). מורים שיעברו את תהליך הלמידה הממושך בהשתלמות יוכלו לגבש לעצמם עמדה אישית, ובעיקר לשמש אוזן קשבת, מקור מידע ומדריכים לתלמידיהם.

 

היקף הקורס:

30 שעות, מיועדת לגברים ולנשים. הקורס מוכר ל"אופק חדש"  ול"עוז לתמורה".

 

חובות הלומד:

נוכחות, עבודת גמר

הרשמה:

הקורס עתיד להיפתח באוקטובר 2020.

רישום ייפתח בקרוב.