קורס מקוון – טיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים בכתה ההטרוגנית

רכזת הקורס:

רחל ארליך

 

תיאור הקורס:

בכתה ההטרוגנית לומדים יחד כל התלמידים: תלמידים "רגילים" עם תלמידי החינוך המיוחד ועם התלמידים המחוננים והמצטיינים. לעתים נדמה שהתלמידים המתקשים צריכים מענה מיוחד ותומך, בעוד שאלה שמצליחים – מסתדרים לבד. אבל זו טעות: גם למחוננים ולמצטיינים יש צרכים – קוגניטיביים, חברתיים ורגשיים, וצרכים אלה דורשים מאיתנו מענה מתאים.

בקורס נלמד מה מאפייניהם של מחוננים ושל מצטיינים, ומה צרכיהם המיוחדים בתחומים שונים. נדבר על המענים שמערכת החינוך נותנת להם מחוץ לכתה ההטרוגנית, ונכיר מודלים של הוראת מחוננים ומצטיינים, המתאימים להפעלה במסגרת המערכת הרגילה. על סמך אלה נבחן את מה שניתן וצריך לעשות אתם בתוך הכתה באמצעות פדגוגיות מותאמות.

מפתחת הקורס והמרצה היא רחל ארליך, מדריכה ארצית באגף למחוננים ולמצטיינים, מתכללת מחוז מרכז.

מטרות הקורס:

להעניק למורים אמצעים לטיפוח תלמידים בעלי יכולות גבוהות בכיתה ההטרוגנית באמצעות הוראה מותאמת ויצירת מרחב כיתתי שיש בו אתגר מתאים.

היקף הקורס:

30 שעות, מיועדת לגברים ולנשים. הקורס מוכר ל"אופק חדש"  ולעוז לתמורה".

קהל יעד:

מורים ומחנכים שיש בכיתתם תלמידים בעלי יכולות גבוהות, שאותרו (או שלא אותרו) כמחוננים או כמצטיינים.

מורים המלמדים בתכנית הצטיינות בית-ספרית.

 

חובות הלומדים:

-מטלות במהלך לימוד היחידות

-מטלה סופית- יחידת לימוד

הרשמה:

הקורס ייפתח באוקטובר 2020.

רישום ייפתח בקרוב.