מטרות רשות המחקר

מטרת רשות המחקר היא להוביל את הפעילות המחקרית במכללה, לתמוך בה ולפתח אותה.

 • ייזום פרוייקטים מחקריים עצמאיים.
 • עריכת מחקרים משותפים עם מוסדות אקדמיים אחרים.
 • תמיכה במחקרים ייחודיים של סגל המכללה על פי הצעות מחקר.
 • תקציב מחקר למרצים המיועד לפרסום, תרגום והשתתפות בכנסים.
 • ארגון כנסים אקדמיים.
 • פרסום הפעילות המחקרית של סגל המכללה בכתב ובכנסים מחקריים.
 • יצירת תשתית מחקרית לסגל המכללה, מתן ייעוץ והכוונה.
 • הגשת בקשות לקרנות מחקר.
 • הכוונה בכתיבת הצעות מחקר
 • מידע על קרנות מחקר, קולות קוראים וכנסים
 • סיוע בפרסום מחקרים ובהכנת מצגות להרצאות בכנסים
 • סיוע בתרגום מאמרים והרצאות

 

חברי ועדת ההיגוי של רשות המחקר

הרב ד"ר יהודה ברנדס – ראש המכללה
ד"ר עזרא קהלני – רקטור המכללה
ד"ר עמוס גאולה – ראש רשות המחקר
יהושע הרלינג – סמנכ"ל המכללה
ד"ר עוזי פוקס – ראש החוג לתשב"ע