לוחות זמנים אקדמיים

תואר ראשון

בסמסטר ב’ יתקיימו שלושה שבועות של למידה בקמפוס אלון שבות ובקמפוס מגדל עוז:
השבוע שמתחיל בתאריך כ”ח אדר ב’ 7.4.24
השבוע שמתחיל בתאריך י”א אייר 19.5.24
השבוע שמתחיל בתאריך י”ז סיון 23.6.24

 

תואר שני

בסמסטר ב’ תשפ”ד יתקיימו שני שבועות למידה בקמפוס היכל שלמה.
שבועות הלמידה מפורטים בלוחות הזמנים היומיים.

*המכללה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים האקדמי