בית מדרש גברים

מרכז התוכנית: הרב ד"ר נעם סמט noamsa@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

'בית המדרש להוראת גמרא' הינו תוכנית ייחודית לתואר שני M.Ed בהוראת תורה שבעל-פה, המשלבת למידה רצינית וחווייתית באווירה בית מדרשית, ביחד עם לימודי גמרא, הלכה ומדרש ברמה עיונית ואקדמית גבוהה, תוך הענקה של כלים מתקדמים להוראת גמרא בכיתה במאה ה-21. התוכנית מכוונת לעצב את דור העתיד של מורי הגמרא, ובמסגרתה יתארחו מיטב ראשי הישיבות והמרצים ויציגו את שיטת הלימוד שלהם, על ידי הוראת סוגיה מהמסכת שתילמד במערכת החינוך בשנת הלימודים הבאה. בנוסף, יתנסו הסטודנטים במגוון שיטות חדשניות לעבודה ב'סדר' כהכנה לשיעורי המרצים האורחים, ויעסקו בסוגיות בוערות כגון הרלוונטיות של לימודי הגמרא לתלמידים בימינו, וכיצד גורמים לתלמידים להפנים את תכני הגמרא ולהתחבר לעולמה. 

התוכנית מתקיימת בימי שלישי בקמפוס היכל שלמה, ירושלים

מסגרת הלימודים:

היקף התואר: 18 ש"ש

משך הלימודים: שנתיים (מתוכם שנה אחת נוכחות בקמפוס שנה שניה בלמידה מרחוק)

המפגשים הפרונטליים יתקיימו בקמפוס היכל שלמה בימי שלישי, בין השעות 15:30 – 21:30,
בחופשת הקיץ בימי בין המצרים יתקיימו קורסי קיץ (שבעה ימי לימוד מרוכזים בזום = 3 ש"ש), וכ- 6 קורסים מקוונים ללמידה בזמן המתאים לכם.

מבנה הלימוד הבית מדרשי:
א. יחידה ראשונה – דרכה של תורה – יחידה העוסקת בבירור המטרות בלימוד גמרא על פי משנתם של הוגי הרוח הגדולים, החל מהגר"א ועד הרב מרדכי שטרנברג יבל"ד והרב שג"ר ז"ל. ובחינת המשמעות של גישות אלו לעידן שלנו.
ב. יחידה שניה – הסדר ככלי הוראה – חשיבה פדגוגית וכלים דידקטיים בהוראת מקצועות התושב"ע. במסגרת יחידה זו אנו נלמד בחברותות, ונתנסה בכלים ללמידה עצמאית בכיתה בדרכים להפעלתם בצורה אפקטיבית.
ג. יחידה שלישית – שיעור מרכזי מרבנים, ומלמדי גמרא מובילים, כדי להכיר את אופי וסגנון הלימוד הקיים היום בישיבות.

היחידה המסיימת את היום – סדנה לכתיבת עבודות גמר

נעם סמט
הרב ד"ר נעם סמט

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה

למה ללמוד בתוכנית בית המדרש?

תוכנית הלימודים

סמסטר א' סמסטר ב'
שם הקורס: דרכה של תורה: לימוד ועבודה קבוצתית
מרצה: הרב ד"ר נעם סמט
שעת התחלה: 15:30
שם הקורס: דרכה של תורה: לימוד ועבודה קבוצתית
מרצה: הרב ד"ר נעם סמט
שעת התחלה: 15:30
שם הקורס: ה'סדר' ככלי הוראה – הנחיות וכלים
מרצה: ד"ר גלעד לנדאו
שם הקורס: ה'סדר' ככלי הוראה – הנחיות וכלים
מרצה: ד"ר גלעד לנדאו
שם הקורס: דרכים בהוראת גמרא
מרצים אורחים
שם הקורס: דרכים בהוראת גמרא
מרצים אורחים
שם הקורס:סדנה לכתיבת עבודת גמר
מרצה: ד"ר גלעד לנדאו
שעת סיום: 21:30
שם הקורס:סדנה לכתיבת עבודת גמר
מרצה: ד"ר גלעד לנדאו
שעת סיום: 21:30

לוח זמנים אקדמי

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג בחוג הוראת תורה שבעל פה
יום שלישי ז' בחשון 1.11.22

תנאי קבלה

בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
בוגרי החוג לתושבע"פ או אחד המקצועות המשיקים אליו, בציון ממוצע 83 ומעלה.*
ראיון קבלה.**
*תלמידים שאין להם רקע מספיק במקצוע תושב"ע יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

הרשמה לתוכנית

מרכז היעוץ והרישום:
טלפון: 02-9937337
דוא"ל: rishum@herzog.ac.il

ד"ר גלעד לנדאו
טלפון: ⁦052-6051568
דוא"ל:giladl77@gmail.com

שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד ללימודי תואר .M.Ed נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות
משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

סמסטר א' סמסטר ב'
שם הקורס: דרכה של תורה: לימוד ועבודה קבוצתית
מרצה: הרב ד"ר נעם סמט
שעת התחלה: 15:30
שם הקורס: דרכה של תורה: לימוד ועבודה קבוצתית
מרצה: הרב ד"ר נעם סמט
שעת התחלה: 15:30
שם הקורס: ה'סדר' ככלי הוראה – הנחיות וכלים
מרצה: ד"ר גלעד לנדאו
שם הקורס: ה'סדר' ככלי הוראה – הנחיות וכלים
מרצה: ד"ר גלעד לנדאו
שם הקורס: דרכים בהוראת גמרא
מרצים אורחים
שם הקורס: דרכים בהוראת גמרא
מרצים אורחים
שם הקורס:סדנה לכתיבת עבודת גמר
מרצה: ד"ר גלעד לנדאו
שעת סיום: 21:30
שם הקורס:סדנה לכתיבת עבודת גמר
מרצה: ד"ר גלעד לנדאו
שעת סיום: 21:30

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג בחוג הוראת תורה שבעל פה
יום שלישי ז' בחשון 1.11.22

בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
בוגרי החוג לתושבע"פ או אחד המקצועות המשיקים אליו, בציון ממוצע 83 ומעלה.*
ראיון קבלה.**
*תלמידים שאין להם רקע מספיק במקצוע תושב"ע יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

מרכז היעוץ והרישום:
טלפון: 02-9937337
דוא"ל: rishum@herzog.ac.il

ד"ר גלעד לנדאו
טלפון: ⁦052-6051568
דוא"ל:giladl77@gmail.com

שכר הלימוד ללימודי תואר .M.Ed נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות
משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

אנשי סגל