הוראת התנ"ך ופרשנותו .M.A

ראש החוג: פרופ' אלי חדד eliezerh@herzog.ac.il

החוג לתנ"ך במכללת הרצוג נושא כבר למעלה משלושים שנה את דגל לימוד התנ"ך והוראתו בחינוך הדתי בארץ.

לימודי התואר השני בהוראת התנ"ך ופרשנותו מייצגים קומה נוספת בהעצמת לימוד התנ"ך שמכללת הרצוג מובילה בישראל ובהגברת תהליך הלמידה המקצועית בתחום שמשמש ציר מרכזי בלימודי היהדות בכל מוסדות החינוך.

לימוד התנ"ך הוא רב־תחומי במהותו: הספרות התלמודית, המדרשית וההלכתית מתבססות על פסוקי המקרא, יונקות מהם ומפרשות אותם. לימוד התנ"ך עצמו מבוסס על ניתוח ספרותי של פרקי הלימוד, על הכרת הריאליה וההיסטוריה של תקופתו, על הכרת המקומות שבהם התרחשו המאורעות המתוארים בו ועל הכרת עולם המחשבה שבו התרחש המפגש שבין עולמו הרוחני של התנ"ך ובין הפילוסופיה הכללית. בדורות האחרונים נוספו לכך היבטים פרשניים חדשים, וכך המקרא משתקף בספרות, בשירה, באומנות, בקולנוע ובתיאטרון.

הלומדים בתוכנית ילמדו בעיון פרשות מן המקרא, יעמיקו את היכרותם עם התחומים הרבים הנושקים לפרשנות המקרא הקלסית וירחיבו את אופקיהם בפרשנות הרב־תחומית המגוונת.

לימודי התואר השני מתנהלים על פי דרכה של מכללת הרצוג המבקשת ליצור גשר יחיד במינו בין דרכי הלימוד המסורתיות של חז"ל ופירושיהם של רבותינו הראשונים והאחרונים ובין דרכי הלימוד החדשות שהתפתחו בדורות האחרונים. דרך זו משלבת בין מחויבות אמונית ותורנית ובין שימוש בכלי מחקר ופרשנות מודרניים.

בשנת הלימודים הראשונה יתמקדו הקורסים בלימוד המחבר בין תוכני התנ"ך לתכנים נוספים מתוך המסורת היהודית לגווניה. בקורסי הקיץ ובקורסים המקוונים נעמיק במגוון דרכים וצורות לימוד, פרשנות ומחקר.

את התוכנית ניתן לשלב עם  תוכניות הדגל של פיתוח ההוראה של המכללה: תוכנית לפני ולפנים.

הלימודים מתקיימים בימי שלישי בקמפוס היכל שלמה בירושלים.

בוגרי התוכנית יוסמכו בתעודת .M.A בהוראת תנ"ך ופרשנותו בגישה רב-תחומית.

ניתן להשלים לתעודת הוראה בתנ"ך. לפרטים  לחצו כאן

לפרטים אודות תוכנית הלימודים ביום שישי לחצו כאן

מטרות התכנית

להכשיר מורים מובילים ורכזי מקצוע בהוראת התנ"ך ופרשנותו וכן כותבי תוכניות לימודים בתנ"ך בחינוך הממלכתי־דתי. אנו מתגאים בבוגרינו שלימודיהם בתוכנית סללו את דרכם ללימודי התואר השלישי בתנ"ך באוניברסיטה.

מבנה הלימודים

 •    מספר ש"ש : 18
 •    ימי לימוד : ג'

פרטים נוספים

היקף החוג: 18 שעות שנתיות למשך שנתיים לימודים.

שנות לימוד לתואר שני: 2

תכנית הלימודים מורכבת משתי חטיבות לימוד:

 1. חטיבת לימודי תשתית ויישום בחינוך ובהוראה
  קורסים עיוניים בחינוך וקורסים בדרכי הוראה ותקשורת בין-אישית, סדנה לכתיבת עבודת גמר וכן כתיבת עבודת גמר המזכה בשעה שנתית נוספת.
 2. חטיבת לימודי התמחות
  קורסים עיוניים בתחומי הלימוד המשיקים לתורה שבעל פה: היסטוריה של התקופה, ריאליה תלמודית, משפט עברי, ספרות, מחשבת ישראל ולשון.

בנוסף כל סטודנט יגיש עבודה סמינריונית ועבודת גמר:

 • עבודה סמינריונית: העבודה תיכתב במסגרת אחד מהקורסים ובהדרכת מרצה הקורס. כתיבת עבודה סמינריונית פוטרת מכתיבת עבודה לסיום אותו קורס, אך אינה פוטרת מחובת מבחן הסיום של הקורס, במידה ויש מבחן.
 • עבודת גמר – מחקר ויישום:
  מטרת עבודת הגמר היישומית היא להביא לידי ביטוי מעשי את הידע והכלים שנרכשו בשנות הלימודים בתכנית. עבודת הגמר תיעשה בזיקה לתכנים ולעקרונות הנלמדים במסגרת הסדנה לכתיבת עבודת גמר הייחודית לתכנית.  בכל עבודה יהיו שלושה מרכיבים עיקריים:

  • הצגת הנושא / הפרק / הסוגיה באופן מעמיק: העלאת השאלות העיוניות והמחקריות שעולות מן העיון ביחידה שנבחרה וההצעות שהוצעו כדי להשיב עליהן.
  • הצגת התחומים הנוספים: התייחסות להיבטים הרב-תחומיים המשיקים לתחום היחידה שנבחרה.
  • הצעת תוכנית הוראה רב-תחומית: תוך הצגת השיקולים שהנחו את ההצעה להוראה.

פרטים נוספים:

 • ניתן לרכז את חובות השמיעה ביום לימודים שבועי במהלך שנה אחת בלבד ולהשלים את יתר הלימודים בקורסים מקוונים ומרוכזים.
 • סטודנט החייב בלימודי השלמה יוכל להתחיל את לימודיו בתכנית במקביל להשלמות. ברם, הוא לא יוכל לעבור לשנה השנייה בתוכנית טרם השלים חובה זו.

ומה יש לבוגרים שלנו לספר לכם

שמעו על התוכניות הייחודיות המשולבת בחוג 

צרו קשר

מרכז ייעוץ ורישום: 02-9937337
מרכזייה: 02-5320900

 

ראש התוכנית: פרופ' אלי חדד
דוא"ל: eliezerh@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320912 (פנימי 812)

יועצת לימודים: חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320907 (פנימי 807)

מזכירת החוג:
  חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
טלפון:   02-5320907 (פנימי 807)

קורסים ולמידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים פרונטליים ומקוונים.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.

 

לוח שיעורים חוג הוראת התנ"ך ופרשנותו  תשפ"ד

לצפייה בתיאורי הקורסים תואר שני תשפ"ד  לחצו כאן

תנאי קבלה

 1. תואר ראשון בתנ"ך או בתחום אחר במדעי היהדות. בעלי תואר ראשון מתחום אחר יידרשו להשלמות.
 2. ראיון קבלה.*

*הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה

לוח זמנים אקדמי

לוח זמנים אקדמי

שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. ו .M.A נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 

מרכז ייעוץ ורישום: 02-9937337
מרכזייה: 02-5320900

 

ראש התוכנית: פרופ' אלי חדד
דוא"ל: eliezerh@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320912 (פנימי 812)

יועצת לימודים: חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320907 (פנימי 807)

מזכירת החוג:
  חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
טלפון:   02-5320907 (פנימי 807)

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים פרונטליים ומקוונים.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.

 

לוח שיעורים חוג הוראת התנ"ך ופרשנותו  תשפ"ד

לצפייה בתיאורי הקורסים תואר שני תשפ"ד  לחצו כאן

 1. תואר ראשון בתנ"ך או בתחום אחר במדעי היהדות. בעלי תואר ראשון מתחום אחר יידרשו להשלמות.
 2. ראיון קבלה.*

*הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. ו .M.A נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-9965354