יחידת ההתמחות וכניסה להוראה במכללת הרצוג נועדה לתת מענה למורים מתחילים בשלב הכניסה למערכת החינוך. שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שנת ההתמחות ואת שנת ההוראה הראשונה שלאחריה. במהלך שנים אלו משתלבים המתמחה והמורה החדש בעבודת הוראה בפועל בשכר, לצד תהליכי תמיכה והערכה מקצועיים

חדשות

אנו ממליצים להיכנס ולהכיר את אתר אגף התמחות וכניסה להוראה של משרד החינוך, המאגד את כל התכנים והטפסים שיסייעו לך במהלך שנת ההתמחות.

צוות יחידת ההתמחות