טיפול באמצעות אומנויות – אומנות חזותית (.M.A.A.T)

הכירו את התוכנית ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אומנות חזותית במכללת הרצוג. לפניכם פרטי החוג, תנאי קבלה, ימי לימוד, הרשמה ועוד. צפו בפרטי החוג לפניכם.

מובילת התוכנית: ד"ר דינה פריד

לפרטים ולהרשמה: rishum@herzog.ac.il | 02-9937337 

ד"ר דינה פריד

ללימודי השלמה במסגרת מכללת הרצוג לחצו כאן

תיאור התוכנית 

הלימודים לתואר השני בתוכנית טיפול באומנות חזותית מיועדים להכשיר מטפלים ומטפלות אשר יוכלו להשתמש בכישורים ובידע שצברו בתוכנית כדי לטפל באמצעות אומנות חזותית בתלמידים במגוון הגילים וקבוצות האוכלוסייה במדינת ישראל, לרבות קבוצות שמרניות ומובדלות. התוכנית תשלב ידע ומחקר עדכני מן הארץ ומן העולם בתחומי הטיפול באומנות והפסיכותרפיה, ברגישות תרבותית, תוך התאמת הלמידה והתכנים לקבוצת הלומדים הייחודית של מכללת הרצוג. בוגרי ובוגרות התוכנית יוכלו להשתלב בצוותים טיפוליים ולהשפיע באופן משמעותי על מגוון מערכות טיפוליות במוסדות חינוכיים ועל מערכות בריאות הנפש.

מטרת התוכנית

 • להכשיר מטפלות באומנות העומדות בקריטריונים אקדמיים ומקצועיים על פי דרישות המל"ג.
 • לפתח דמות של מטפלת באומנות בעלת זהות מקצועית טיפולית המסוגלת להעניק מענה טיפולי לאוכלוסיות מגוונות במסגרות שונות.
 • לאפשר מרחב למידה המותאם לרגישות התרבותית.
 • להקנות ידע תאורטי המבוסס על מחקרים עדכניים מן הארץ ומן העולם בתחום הטיפול, האומנות והפסיכותרפיה.
 • להעשיר במיומנויות להתערבויות טיפוליות המבוססות על סדנאות, התנסויות והתנסות קלינית המלוות בהדרכה מקצועית פרטנית וקבוצתית.

מבנה הלימודים

משך הלימודים הוא שלוש שנים.

שנה א' + שנה ב' – לימודי תואר שני; שנה ג' – התנסות קלינית מתקדמת.

בשנה א' הלימודים מתקיימים בימי רביעי בין השעות 9:00–19:45 + יום התנסות קלינית.

קורסים מרוכזים מעולמות התוכן של טיפול באומנויות יתקיימו בחופשות שבין הסמסטרים (בחורף ובקיץ), בהתאם לפרסומים בלוח האקדמי.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

מטרת התוכנית

 • להכשיר מטפלות באומנות העומדות בקריטריונים אקדמיים ומקצועיים על פי דרישות המל"ג.
 • לפתח דמות של מטפלת באומנות בעלת זהות מקצועית טיפולית המסוגלת להעניק מענה טיפולי לאוכלוסיות מגוונות במסגרות שונות.
 • לאפשר מרחב למידה המותאם לרגישות התרבותית.
 • להקנות ידע תאורטי המבוסס על מחקרים עדכניים מן הארץ ומן העולם בתחום הטיפול, האומנות והפסיכותרפיה.
 • להעשיר במיומנויות להתערבויות טיפוליות המבוססות על סדנאות, התנסויות והתנסות קלינית המלוות בהדרכה מקצועית פרטנית וקבוצתית.

מבנה הלימודים

משך הלימודים הוא שלוש שנים.

שנה א' + שנה ב' – לימודי תואר שני; שנה ג' – התנסות קלינית מתקדמת.

בשנה א' הלימודים מתקיימים בימי רביעי בין השעות 9:00–19:45 + יום התנסות קלינית.

קורסים מרוכזים מעולמות התוכן של טיפול באומנויות יתקיימו בחופשות שבין הסמסטרים (בחורף ובקיץ), בהתאם לפרסומים בלוח האקדמי.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

צרו קשר

לבירורים ולתנאי קבלה יש ליצור קשר עם מרכז ייעוץ ורישום:
02-9937337

 

 

מערכת שיעורים

לוח שיעורים בחוג טיפול באמצעות אומנויות – אומנות חזותית (.M.A.A.T) תשפ"ה

 

יום רביעי – שנה א'

יום שלישי – שנה ב'

יום שלישי – שנה ג'

קורסי קיץ מרוכזים תשפ"ה

 

לצפייה בתיאורי הקורסים תואר שני תשפ"ד  לחצו כאן

לצפייה בתיאורי קורסי ההשלמה לקראת תואר שני 'טיפול באמצעות אומנות חזותית' תשפ"ד  לחצו כאן

 

קורסי השלמה

לימודי השלמה לקראת תואר שני 'טיפול באמצעות אומנות חזותית'

תיאורי קורסים בתוכנית ההשלמות

תנאי קבלה

תנאי קדם אקדמיים:

תואר ראשון מתחום כלשהו, בכפוף לביצוע השלמות בתחומי הפסיכולוגיה ובתחום האומנות החזותית בהתאם לדרישות מתווה המל"ג 2010.

ציון סף לקבלה הוא ממוצע 85 במסגרת הלימודים לתואר ראשון. במקרים חריגים תופעל ועדת חריגים למועמדים שאינם עומדים בקריטריונים הנ"ל (לא יותר מ־10% ממספר המועמדים).

 

השלמות פסיכולוגיה ואומנות:

 • ההשלמות בתחום הפסיכולוגיה תבוצענה במסגרת המכללה האקדמית הרצוג או במוסד אקדמי אחר המוכר על ידי המל"ג, בציון משוקלל של לפחות 80 בכל מקצוע (*פירוט למטה)
 • 500 שעות התמחות והשלמות בתחום האומנות (**פירוט למטה)

*פירוט קורסי השלמה:

כל קורסי ההשלמה יילמדו במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג.

ציון המינימום בקורסי ההשלמה יעמוד על 80.

שעות ההשלמה ישמשו  תנאי קדם ללימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות – אומנות חזותית (במקרים חריגים יוכל המוסד לאשר השלמה של השעות במהלך השנה הראשונה ללימודים).

 

פירוט השלמה של קורסי פסיכולוגיה:

על המועמדים להוכיח סיום למידה בקורסים הבאים:

מבוא לפסיכולוגיה – 2 נ"ז, 1 ש"ש

פסיכולוגיה התפתחותית – 4 נ"ז, 2 ש"ש

פסיכופתולוגיה –4 נ"ז, 2 ש"ש

מבוא לתיאוריות אישיות – 2 נ"ז, 1 ש"ש

שיטות מחקר – 2 נ"ז, 1 ש"ש

פסיכופיזיולוגיה (יסודות בפיזיולוגיה) – 2 נ"ז, 1 ש"ש

סטטיסטיקה – 2 נ"ז, 1 ש"ש

 

פירוט ההשלמות בתחום האומנות:

תואר ראשון אקדמי בתחום האומנות החזותית

מועמדת שאיננה בוגרת תואר בתחום האומנות נדרשת לצבור לפחות 300 שעות לימוד פורמליות בתחום האומנות בציור, רישום ופיסול במסגרת מוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג.

200 שעות ניסיון מוכח בשדה האומנות ממוסד מקצועי או אומנותי המוכר על ידי משרד החינוך ו/או משרד התרבות והספורט. (כגון קורסים פרטיים, תערוכות וכד').
לעיתים תידרש הגשת תיק עבודות בתחום האומנות הרלוונטי נוסף על המצגת.

 

המכללה מציעה מסגרת של השלמות בתחום האומנות ובתחום הפסיכולוגיה ומזמינה אותך להצטרף ולהשלים את כל הנחוץ כדי שתוכלי להגיש את מועמדתך לקראת שנת הלימודים תשפ"ד.

לחצו כאן לתוכנית ההשלמות

תהליך הרשמה

תהליך קבלה:

 • מילוי טופסי ההרשמה ושליחת מצגת של תיק עבודות בתחומי הרישום, הציור והפיסול (מינימום 15 עבודות).
 • יש לצרף תעודות המעידות על כל דרישות הקבלה.
 • יש לצרף שני מכתבי המלצה מאנשי מקצוע הנושקים לתחום (כולל פרטי התקשרות של הממליצים).
 • ראיון קבלה: כחלק מהליך הקבלה יתקיים ריאיון אישי וריאיון קבוצתי בקמפוס היכל שלמה בירושלים.

 

תנאי מעבר וזכאות לתואר שני:

המעבר משנת הלימודים הראשונה לשנת הלימודים השנייה מותנה בציון 80 בכל המקצועות, חוות דעת חיובית וציון 'עובר' בעבודה המעשית.

קבלת התואר האקדמי מותנית במילוי כל החובות האקדמיים בציון 80 (משוקלל) ו־600 שעות עבודה מעשית בהצלחה ובציון 'עובר'.

הקבלה לשנה השלישית של העבודה המעשית המתקדמת מותנית בזכאות לתואר שני ובציון 'עובר' במסגרת העבודה המעשית.

שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר שני בטיפול באמצעות אומנויות .M.A.A.T נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית.

משך תוכנית הלימודים לתואר עצמו הוא שנתיים ולפי זה גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%.

גובה שכר הלימוד בתוכנית הסטאז' במכללת הרצוג נקבע גם הוא לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית אחת.

גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב בידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים שקבע ראש התוכנית לסטודנט.

מועמדים החייבים בלימודי השלמה יחויבו בתשלום נפרד, בסכום שייקבע לפי ההשלמות שחויבו בהן. למעבר להשלמות לתוכנית התרפיות לחצו כאן.

לוח זמנים

לוח זמנים אקדמי

התנסות קלינית

התנסות קלינית מיועדת להכשיר את הסטודנטים לקראת הפיכתם למטפלים עצמאיים באמצעות אומנות. עבודת השדה חיונית ללימוד יישום העקרונות הנלמדים במסגרת תוכנית ההכשרה ולתרגול מגוון אופנים לארגון המערך וההתערבויות הטיפוליות המותאמות לצורכי המטופלים. ההכשרה המעשית מלווה בהדרכה פרטנית ובהדרכה קבוצתית.

התנסות קלינית בשנה הראשונה:

בשנה הראשונה הסטודנט יופנה ליום עבודה אחד בשבוע (סה"כ 200 שעות) במסגרת של סמינר קליני בקבוצות קטנות. ההכשרה תכלול צפייה פעילה בעבודה טיפולית של מטפל מנוסה ובתהליך הדרגתי של מעורבות בטיפול ופעילות מקצועית. יום העבודה כולל 2 ש"ש פגישת הכנה עם המדריך לקראת המפגש הטיפולי, 2 ש"ש צפייה בטיפול ו־2 ש"ש עיבוד והדרכה מסכמת.

התנסות קלינית בשנה השנייה:

בשנה השנייה הסטודנט יופנה ליום עד יומיים (סה"כ 400 שעות) של עבודה מעשית עצמאית במסגרות טיפוליות מגוונות שתכלול התנסות בארבעה טיפולים פרטניים ובהנחיית קבוצה אחת. על הסטודנט להשתלב בישיבות צוות, בהדרכה ובפעילויות מקצועיות במקום העבודה. הסטודנט ילווה בהדרכה פרטנית של מדריך מנוסה ובהדרכה קבוצתית המבוססת על הצגת טיפולים.

במהלך השנה הסטודנטים נדרשים להגיש למדריך דיווחים שבועיים המסכמים את המפגשים הטיפוליים ולהציג דילמות לדיון ולמידה במסגרת ההדרכה הקבוצתית. בסוף השנה הסטודנטים נדרשים לכתוב עבודת סיכום על תהליך העבודה בשדה, המלווה בתובנות מקצועיות המשולבות בלמידה תאורטית.

בתום הסמסטר הראשון ובתום השנה תתקיים ההערכה של הסטודנט במסגרת העבודה המעשית, אשר תעריך את התאמתו למקצוע. הסטודנטים משולבים בתהליך ההערכה.

מעבר משנה לשנה מותנה בחוות דעת חיובית של צוות ההדרכה ובציון עובר.

הסטודנט יקבל בתום הלימודים אישור המעיד על סיום 600 שעות במסגרת העבודה המעשית.

בשנה השנייה הסטודנט יידרש לכתוב עבודת סמינריון בתחום עבודת חקר מבוסס אומנות המלווה את אחד הטיפולים מתוך ההתנסות בשדה. כמו כן הסטודנט להגיש עבודה מסכמת אודות התפתחות הזהות המקצועית במסגרת ההדרכה הקבוצתית.

 

שנה שלישית – התנסות קלינית מתקדמת הכוללת 960 שעות עבודה, הדרכה ולמידה.

בשנה השלישית הסטודנטים נדרשים לעבוד יומיים עד שלושה בשבוע במסגרת טיפולית או חינוכית, פרטית או ציבורית, בתוך מוסדות מוכרים. בשלב זה הם יעבדו באופן עצמאי כמטפלים באומנות בליווי צמוד של מדריך מומחה בתחום הטיפול במסגרת שאליה ישובצו ובהדרכה קבוצתית מלווה מטעם התוכנית.

במהלך השנה השלישית הסטודנטים נדרשים להגיש דוחות למדריך הפרטני, וסיכומים של תיאורי מקרה של מטופלים במסגרת ההדרכה הקבוצתית. בתום השנה הסטודנטים יידרשו להגיש עבודה מסכמת מעמיקה על תהליך טיפול אחד ועל התפתחותם המקצועית.

שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. ו .M.A נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 

אנשי סגל