אודות המכללה

המכללה האקדמית הרצוג מייסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג, היא מוסד תורני ואקדמי הנותן מענה איכותי לציבור המייעד עצמו להוראה ולקבלת תפקידים בכירים במערכת החינוך בישראל ובתפוצות.

המכללה החדשה מציעה מגוון תכניות לימוד ומסלולים עדכניים, העונים לדרישות המל"ג ומשרד החינוך, תוך הקפדה על מצוינות ההוראה התורנית והאקדמית.
מכללות הרצוג וליפשיץ מתייחדות לאורך שנים בסטודנטים ברוכי כשרונות ובמרצים המובילים בתחומי התמחותם האקדמית ובעשייתם התורנית והחינוכית,
מעבר לכל אלו, המכללה ידועה ביחס האנושי והחם שהיא מעניקה ללומדיה. כל מערכות המכללה, האקדמיות והמנהליות, רואות לנגד עיניהן את צורכי התלמיד ונענות ביעילות ובאדיבות לפניותיו ולמשאלותיו.
מרכז תמיכה מכללתי מטפל בצורכיהם הלימודים והאישיים של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

ללמוד עם הטובים ביותר

המכללה האקדמית הרצוג מתייחדת בתלמידים ובתלמידות ברוכי כשרונות. ציון ההתאמה הממוצע של כלל התלמידים במכללה הוא מן הגבוהים ביותר במערכת הכשרת המורים בישראל. לאחרונה העלה משרד החינוך באופן משמעותי את רף דרישות הקבלה ללימודים במכללות לחינוך, אך המספר הגבוה של המבקשים ללמוד במכללת הרצוג הביא לכך שנשמרה מגמת הגידול של מספר הלומדים בה.

סקר בוגרים שנערך על פני שלושה שנתונים של המכללה, מצביע על כך ש-57% מבוגריה עוסקים בפועל בחינוך, ו-15% נוספים מתוכם ממשיכים בלימודיהם ומתכוונים להשתלב בשדה החינוך בשנים הקרובות. מספרים אלו הם מן הגבוהים בכל מערכת הכשרת המורים בישראל.

סגל המרצים

המצוינות האקדמית של המכללה האקדמית הרצוג היא פועל יוצא של מחויבות המוסד להתקדמות מתמדת בכל תחומי פעילותו. סגל ההוראה של המוסד בולט בהישגיו האקדמיים. בשנים האחרונות עלה באופן מתמיד מספר המורים בעלי תואר שלישי שעיקר עיסוקם במכללה. כיום מלמדים בה, בצד רמי"ם וראשי ישיבות הבוחרים להשפיע מתורתם על תלמידי המכללה, גם עשרות מרצים בעלי תואר דוקטור, רבים מהם בעלי תואר פרופסור.
פרסומים מחקריים של מורי המכללה רואים אור בכתבי עת אקדמיים, ורבים ממרציה נוטלים חלק בכנסים מחקריים בארץ ומחוצה לה. כמה ממורי המכללה זכו בפרסי מחקר יוקרתיים. בצד הישגים האקדמיים אלו, מורי המכללה מאופיינים בגישתם המקרבת והלבבית כלפי תלמידיהם ובהיענותם לצורכיהם ולמשאלותיהם.

לחצו לרשימת בעלי התפקידים