אודות המכללה

המכללה האקדמית הרצוג – מייסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג – היא מוסד תורני ואקדמי הנותן מענה איכותי לציבור המייעד עצמו להוראה ולהשתלבות במגוון תפקידים במערכת החינוך בישראל ובתפוצות.

המכללה מציעה מגוון תוכניות לימוד ומסלולים עדכניים, העונים לדרישות המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך, תוך הקפדה על מצוינות ההוראה התורנית והאקדמית.

מכללת הרצוג ומכללת ליפשיץ התייחדו לאורך שנים בסטודנטים ברוכי כישרונות ובמרצים מובילים בתחומי התמחותם האקדמית ובעשייתם התורנית והחינוכית. מעבר לכל אלה, המכללה ידועה ביחס האנושי והחם שהיא מעניקה ללומדיה. כל מערכות המכללה, האקדמיות והמנהליות, רואות לנגד עיניהן את צורכי התלמיד ונענות ביעילות ובאדיבות לפניותיו.
המכללה מעמידה מרכז תמיכה המטפל בצורכיהם הלימודים והאישיים של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

ללמוד עם הטובים ביותר

ציון ההתאמה הממוצע של כלל התלמידים במכללה הוא מן הגבוהים ביותר במערכת הכשרת המורים בישראל. לאחרונה העלה משרד החינוך באופן משמעותי את רף דרישות הקבלה ללימודים במכללות לחינוך, אך המספר הגבוה של המבקשים ללמוד במכללת הרצוג הביא לכך שנשמרה מגמת הגידול של מספר הלומדים בה.

סגל המרצים

המצוינות האקדמית של המכללה האקדמית הרצוג היא פועל יוצא של מחויבות המוסד להתקדמות מתמדת בכל תחומי פעילותו. סגל ההוראה של המוסד בולט בהישגיו האקדמיים. בשנים האחרונות עלה באופן מתמיד מספר המורים בעלי תואר שלישי שעיקר עיסוקם במכללה. 

פרסומים מחקריים של מורי המכללה רואים אור בכתבי עת אקדמיים, ורבים ממרציה נוטלים חלק בכנסים מחקריים בארץ ומחוצה לה. כמה ממורי המכללה זכו בפרסי מחקר יוקרתיים. בצד ההישגים האקדמיים מתאפיינים מורי המכללה בגישתם המקרבת והלבבית כלפי תלמידיהם ובהיענותם לצורכיהם ולמשאלותיהם.