התנסות קלינית

ההתנסות בהוראה מפגישה את הסטודנטים עם עולמה המעשי של ההוראה.

ההתנסות נעשית בהנחייתם של מדריך פדגוגי (מד"פ) ומורה מכשיר המלווים את התהליך יחד עם סדנאות. בנוסף, משתתפים הסטודנטים בקורסים מלווי התנסות המשלבים בין הידע התיאורטי לשדה.

מתווה ההתנסות הקלינית ידרוש ממך לפנות בין יום אחד ליומיים בשתיים משנות לימודיך במכללה.