תואר ראשון

הכשרה מעשית והתנסות בהוראה

 

מערכת ההכשרה המעשית מפגישה את תלמידי המכללה ואת תלמידותיה עם עולמה המעשי של ההוראה. במהלך ההכשרה יכירו התלמידים את מערכת החינוך: מסגרות לימוד, תכניות לימודים ואוכלוסיות תלמידים שונות. ההכשרה מתנהלת בהנחייתו של מדריך פדגוגי (מד"פ) המלווה את תהליך ההכשרה.

בעקבות ההכשרה המעשית ירכשו התלמידים הרגלי עבודה מגוונים, ילמדו להכין מערך שיעור ויצטיידו בכלים חדשניים שבעזרתם יוכלו לבנות יחידת לימוד. כמכשירים להוראה אנו מאמינים כי לצמיחתו המקצועית של המורה חייבת להתלוות מודעות לתהליכים רגשיים והכרתיים שמתחוללים בקרבו ולדפוסי הקשרים הבין-אישיים שבינו לבין הסובבים אותו – תלמידים, הורים ועמיתים למקצוע.

לצפייה במורים מיומנים בבית הספר ולאימוני ההוראה מתלווה סדנת מנהיגות חינוכית ודרכים בחינוך ובהוראה.

מתווה ההכשרה המעשית ידרוש ממך לפנות בין יום אחד ליומיים במהלך שבוע הלימודים, במשך שתיים משנות לימודיך במכללה.

 

בשלוש השנים האחרונות משרד החינוך גיבש תכנית הכשרה חדשה המכונה 'אקדמיה-כיתה'. התכנית כוללת הכשרה מעשית בבתי הספר בשנה השלישית של הלימודים במשך שני ימים מלאים. המכללה נערכת לקראת הרחבת התכנית וערכה התאמות בתכנית ההכשרה בשנים א'-ב' של הלימודים.

השלמת חובות הכשרה המעשית – ראו בתקנון המכללה במידעון או באתר.

 

לפרטים:

מנהל ההכשרה הפדגוגית ומרכז תוכנית הגברים: ד"ר צחי לב-רן  levran@herzog.ac.il

תוכנית גברים:

מזכירות: שירה רפאלי shirar@herzog.ac.il 02-9937344

תוכנית נשים:

מרכזת בתוכנית נשים: ד"ר תמי קמינסקי  tamik@herzog.ac.il

מזכירות: ריקי גרינוולד 073-3704134  hachsharamo@herzog.ac.il

 

מרכזי ההכשרה הפדגוגית המעשית בחוגים: