ראשי

סטריפ סטודנטים חדש
פנייה לרישום
שיחה עם מרכז הרישום
מסמכי רישום
תואר ראשון
מפגש היכרות בקמפוס
הודעת קבלה למועמד
תשלום דמי רישום
קבלת אישור רפואי
שליחת מכתב קבלה
ייעוץ לימודים
שנה א
בחירת חוגי לימוד
בניית מערכת שעות
הסדרת שכר לימוד
סמסטר א'
שנה א
בחינות סמסטר א'
שנה א
סמסטר ב'
שנה א
מבחני סוף שנה
שנה א
ייעוץ לימודים
בניית מערכת לשנה הבאה
שיבוץ להכשרה מעשית
התמחות
סיכום חובות
שנה ד
הפעלת טופס טיולים
שנה ד
הנפקת אישור זכאות לתואר
שנה ד
טקס סיום התואר
פנייה לרישום
שיחה עם מרכז הרישום
מסמכי רישום
תואר שני
ראיון קבלה עם ראש התוכנית
הודעת קבלה למועמד
תשלום דמי רישום
שליחת מכתב קבלה
הסדרת שכר לימוד
הכרה בלימודים קודמים
בניית מערכת שעות
תואר שני
הסדרת שכר לימוד
סמסטר א'
שנה א
בחינות סמסטר א'
שנה א
סמסטר ב'
שנה א
מבחני סוף שנה
שנה א
סמסטר קיץ
בניית מערכת לשנה ב'
בחירת נושא ותיאום עם מנחה
הגשת עבודת גמר
קבלת ציון
סיכום חובות
תואר שני
הפעלת טופס טיולים
שנה ד
הנפקת אישור זכאות
תואר שני
טקס סיום
תואר שני