חובת נוכחות – סטודנטים

 • נדרשת נוכחות מלאה בכל השיעורים, ולכל הפחות נוכחות ב-80% מהשיעורים שהתקיימו בו.
 • היעדרות מעל 20% יכולה להוביל לפסילת הקורס עבור הסטודנט.
 • בהיעדר נוכחות מספקת הקורס ייפסל! גם אם הסטודנט הגיש מטלות, ניגש למבחן ועבר אותו בהצלחה.
 • גם היעדרויות 'מוצדקות' (מילואים, חתונה מקרבה ראשונה וכד') נחשבות כהיעדרות ולכן יש לעשות כל מאמץ שלא להיעדר מעבר להן ביתר שיעורי הקורס.
 • צפייה בזום במפגשים פרונטליים אינה נחשבת כנוכחות. 
 • ליולדת תתאפשר היעדרות מורחבת של חודש ימים מיום הלידה, בנוסף ל 20%. לא תתאפשר היעדרות נוספת ללא אישור מיוחד, ובכל מקרה היעדרות לא תעלה על 50% מהקורס.
 • רישום הנוכחות הוא באחריות מרצה הקורס, ועליו לדאוג לרישום הנוכחות בפורטל הקורס במהלך השיעור או לכל המאוחר בסוף אותו היום. אם יש ספק – באחריות הסטודנט לברר אם המרצה רשם לו נוכחות.
 • ערעור של סטודנט על רישום נוכחות שגוי שנעשה בידי המרצה יתקבל עד המפגש הבא (שבוע לאחר השיעור).
 • בסיורים לימודיים – נדרשת נוכחות של 100%!
 • הנחיות בדבר פטור ו/או השלמת סיורים לנשים אחרי לידה – ראו ב-הנחיות לסיורים
 • בבקשות חריגות ואישורים על היעדרות חריגה – יש לפנות אל יועץ הלימודים.