סדרת מחקרים במדעי היהדות

כנסים של רשות המחקר

כנסים אקדמיים מטעם המכללה בתחומי הדעת השונים.

רשות המחקר של מכללת הרצוג יוזמת ומקדמת מחקרים במדעי היהדות ובחינוך.

לצד פניות לקרנות ציבוריות ולצד השקעה של המכללה עצמה, נשמח לקבל גם תמיכה מגורמים פרטיים.

אם ברצונכם לתמוך "בסדרת מחקרים במדעי היהדות" או בכל פרויקט מחקרי אחר אנא פנו אלינו במייל: research@herzog.ac.il

תודה