רשות המחקר

כנסים של רשות המחקר

כנסים אקדמיים מטעם המכללה בתחומים שונים.

תמוך ברשות המחקר

רשות המחקר של הרצוג יוזמת ומקדמת מחקרים במדעי היהדות והחינוך.

לצד פניות לקרנות ציבוריות ולצד השקעה של המכללה עצמה, נשמח לקבל גם תמיכה מגורמים פרטיים.

אם ברצונכם לתמוך ב"סדרת מחקרים במדעי היהדות" או בכל פרויקט מחקרי אחר, אנא פנו אלינו במייל:

research@herzog.ac.il

תודה!