חינוך יהודי

ראש החוג: ד"ר גיא הלוי gaiha@herzog.ac.il

מערכת החינוך היהודית בישראל מחולקת לזרמים מגזריים. ההפרדה בין המגזרים משרה נוחות לכל מגזר בכך שהיא מאפשרת לו לחמוק מהתמודדות עם מחלוקות סביב דילמות בחינוך היהודי, ואולם החלוקה הדיכוטומית דתי–חילוני אינה חזות ממצה של מגוון הזרמים ותתי־הזרמים הקיימים בחינוך היהודי כיום. מעבר לכך, ההפרדה מייצרת הקצנה ויש לכך פוטנציאל פגיעה במכנה המשותף.

פוליטיקת הזהויות והמציאות הפוליטית המקוטבת, בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט, עושות שימוש בתיאוריית הזהות החברתית ובכך מעמיקים את ה'מפריד' ומגביהים את הגדרות בין המגזרים. תיאוריית המגע, מנגד, מאפשרת היכרות בין־אישית, יחסי אני–אתה שעשויים לאפשר חזרה אל חיפוש המכנה המשותף.

התוכנית ללימודי תואר שני בחינוך יהודי כולל מגוון קורסים ביהדות ומיועדת למורים ולמנהלים ממערכת החינוך הפורמלי, בוגרי תואר ראשון בחינוך ממגוון זרמים, אשר מעוניינים לדון במפריד, להרחיב את המשותף וללמוד גם מבני פלוגתא כיצד להתמודד עם דילמות דומות.

התוכנית תעסוק בדילמות המלוות את החינוך היהודי ובמגוון דרכי התמודדות עימן במגוון מערכות החינוך היהודי בארץ ובתפוצות. לצד זה, אנו  מניחים כי חינוך יהודי חייב להישען על אדני ידע מקיף ומעמיק במקורות היהדות, ולפיכך במסגרת הלימודים יוכלו הסטודנטים להרחיב את ידיעותיהם, לפי בחירתם, מתוך מגוון קורסי בחירה במקצועות היסוד של המסורת היהודית – תנ"ך, תורה שבעל פה ומחשבת ישראל.

בנוסף, במסגרת הלימודים נעסוק בתכנים מעולם הגישור בכלל ובמערכת החינוך, בפרט. בוגרי התוכנית יקבלו בנוסף לתואר גם תעודת מגשר ומגשר במערכת החינוך.

 

ממטרות התוכנית: בניית קומה נוספת בזהותו היהודית, הדתית והמקצועית של הבוגר ומיקוד או הרחבה של תחומי שליחותו כמחנך בישראל ובתפוצות.

מטרות התכנית

הענקת מענה לשאלות ולתהיות חינוכיות וערכיות בקרב ציבור אנשי חינוך ויצירת מנוף להתמודדויות ולאתגרים אידאולוגיים המתעוררים בחינוך הדתי בעידן הנוכחי.

מבנה הלימודים

  •    מספר ש"ש : 18
  •    ימי לימוד : ג'

פרטים נוספים

היקף החוג: 18 שעות שנתיות למשך שנתיים לימודים.

שנות לימוד לתואר שני: 2

 

התוכנית לחינוך יהודי רואה עצמה בית למורים אשר רואים את עיקר עולמם המקצועי בתור אנשי חינוך (על אף שהם מורים לתחומים שונים), ומבקשים להעמיק את הבנתם באתגרי החינוך היהודי במאה ה-21, ובדרכי ההתמודדות עמם.

בנוסף, מחויבים תלמידי התוכנית בקורסי בחירה ממקצועות היסוד של מדעי היהדות – תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל – מתוך הבנה כי איש חינוך המעוניין להתמקצע בתחום החינוך היהודי חייב היכרות מעמיקה יותר עם עולמות תוכן אלה.

הלמידה בתוכנית הינה מגוונת מבחינת התכנים ומבחינת ההרכב האנושי, וכוללת דיונים קבוצתיים בסוגיות חינוכיות לצד למידה והמשגה אקדמיות מעמיקות.

תוכנית הלימודים מתקיימת על פני שנתיים, כאשר ניתן ללמוד שנה אחת מלאה בקמפוס ושנה אחת בלימודים מרחוק וקורסי קיץ.

במסגרת התוכנית יידרש הסטודנט לכתוב עבודה סמינריונית ועבודת גמר.

שמעו על התוכניות הייחודיות המשולבת בחוג 

ומה יש לבוגרים שלנו לספר לכם

צרו קשר

ראש התוכנית:  ד"ר גיא הלוי
דוא"ל: gaiha@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג

 

יועצות לימודים
חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320907 (פנימי 807)

תוכנית אחכימה
הודיה בן חיים
דוא"ל: hodayabc@herzog.ac.il
02-5320918 | 052-2929163 (פנימי 818)

 


מזכירת החוג: חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320907 (פנימי 807)

 

מרכז ייעוץ ורישום: 02-9937337
מרכזייה: 02-5320900

קורסים ולמידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים פרונטליים ומקוונים.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.

לוח השיעורים בחוג חינוך יהודי תשפ"ה

לצפייה בתיאורי הקורסים תואר שני תשפ"ד  לחצו כאן
לצפייה בתיאורי הקורסים תואר שני "אחכימה" תשפ"ד  לחצו כאן

תנאי קבלה

בעלי תואר ראשון .B.Ed/.B.A + תעודת הוראה*

ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון

ראיון קבלה**

 

* תיתכן חובת קורסי השלמה, בהתאם לתחום אותו למד הסטודנט בתואר ראשון.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

לוח זמנים אקדמי

ללוח זמנים אקדמי לחצו כאן

שכר לימוד ומלגות

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. ו .M.A נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 

ראש התוכנית:  ד"ר גיא הלוי
דוא"ל: gaiha@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג

 

יועצות לימודים
חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320907 (פנימי 807)

תוכנית אחכימה
הודיה בן חיים
דוא"ל: hodayabc@herzog.ac.il
02-5320918 | 052-2929163 (פנימי 818)

 


מזכירת החוג: חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
טלפון:  02-5320907 (פנימי 807)

 

מרכז ייעוץ ורישום: 02-9937337
מרכזייה: 02-5320900

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים פרונטליים ומקוונים.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.

לוח השיעורים בחוג חינוך יהודי תשפ"ה

לצפייה בתיאורי הקורסים תואר שני תשפ"ד  לחצו כאן
לצפייה בתיאורי הקורסים תואר שני "אחכימה" תשפ"ד  לחצו כאן

בעלי תואר ראשון .B.Ed/.B.A + תעודת הוראה*

ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון

ראיון קבלה**

 

* תיתכן חובת קורסי השלמה, בהתאם לתחום אותו למד הסטודנט בתואר ראשון.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. ו .M.A נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תוכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

 

סיוע בשכר לימוד – מלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה.

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-9965354