הוראת תורה שבעל פה

ראש/ת החוג: ד"ר עוזיאל פוקס uzif@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר נעם סמט nbsamet2@gmail.com

 

תלמוד וספרות ההלכה הם הציר המרכזי של ארון הספרים היהודי. התלמוד הבבלי אוצר בתוכו הלכה ואגדה, מעשי חכמים, פתגמים ומימרות, דיונים סוערים ופסיקות למעשה. כל אלה מתלכדים ליצירה מורכבת ורב גונית, שהשיח המתפתח בה תופס חלק מרכזי בעיצובה של הזהות היהודית לאורך הדורות. בתוכנית לתואר שני בהוראת התושב"ע אנחנו מנסים 'ללמוד' ומתוך כך 'ללמד' – להתחדש בעצמנו כלומדים, להיפגש עם דרכים שונות בלימוד תורה שבעל פה, לפגוש ראשי ישיבות ומלמדי גמרא בכירים וללמוד מהם,

להעמיק את המחשבה בשאלות הרוח העומדות ברקע הלימוד ולהעשיר את המפגש שלנו עם עולמות התוכן המלווים של התחום ומתוך כך להתמקצע ולהתחדש גם כמלמדים, להרחיב ולהעמיק את ארגז הכלים הדידקטי והפדגוגי שלנו, ולהפגיש אותו עם עולמות התוכן של בית המדרש.

התוכנית מתקיימת במסגרת בית מדרש, שבו רוב תוכנית הלימודים מתקיימת יחד בחבורה אחת, המאפשרת מפגש מעמיק והפריה הדדית, והקניית כלים ללימוד שהוא בה בעת עתיק ומסורתי וגם חדשני ויצירתי.

מטרות התכנית

פיתוח יכולות לימוד והוראה בתחום תושב"ע; היכרות עם דרכי לימוד מגוונות; פיתוח יכולות רפלקטיביות וביקורתיות ביחס לצורות לימוד והוראה של הספרות התלמודית; עיצוב כלי הוראה בית מדרשיים.

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 18
  •   ימי לימוד : ג'
לפרטים נוספים

צור קשר

ראש התוכנית:  ד"ר עוזי פוקס
דוא"ל: uzif@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג

מרכז התוכנית: ד"ר נעם סמט
דוא"ל: nbsamet2@gmail.com

מזכירת החוג: נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל:  nomib@herzog.ac.il
קמפוס ירושלים
טלפון:  02-5320902 (פנימי 802)

מרכז הרישום:
טלפון: 02-9937337
דוא"ל: rishum@herzog.ac.il

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, אלון שבות, גוש עציון 9043300

קורסים

לאיתור קורסים – לחצו כאן

לוח השיעורים – גברים / נשים

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
  2. בוגרי החוג לתושבע"פ או אחד המקצועות המשיקים אליו, בציון ממוצע 83 ומעלה.*
  3. ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
  4. ריאיון קבלה.**

*תלמידים שאין להם רקע מספיק במקצוע תושב"ע יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

מלגות

סיוע בשכר לימוד

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

למידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים מקוונים בכדי לאפשר למידה מרחוק.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.
לרשימת הקורסים ולפרטים נוספים לחצו כאן

לוח זמנים אקדמי

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-9965354