בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש הרא"ם ליפשיץ

בית הספר ללימודים מתקדמים ע"ש הרא"ם ליפשיץ ללימודי תואר שני במכללת הרצוג מספק קומה אקדמית נוספת ללימודי התואר הראשון בהוראה. מגמת הלימודים לתואר שני היא להעמיק ולהרחיב את הידע ואת יכולות הלימוד בתחומים הנלמדים ובתחומים המשיקים להם, תוך פיתוח מיומנויות מחקר, התמודדות ערכית וחינוכית עם השאלות העולות מהם והתנסות בלמידה בין־תחומית.

כבר עם הקמתה של המכללה האקדמית הרצוג מנה בית הספר ללימודים מתקדמים שש תוכניות שונות: ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, חינוך יהודי, הוראת התנ"ך ופרשנותו, הוראת מחשבת ישראל והוראת תורה שבעל פה.

הלימודים לתואר שני מיועדים למורים שמעוניינים להתקדם הן מן הבחינה הפדגוגית־מקצועית (ניתן להמשיך מהם ללימודי תואר שלישי באוניברסיטה) והן מן הבחינה המנהלית:  תפקידי ניהול במערכת החינוך, כמו מרַכזי מקצוע, סגני מנהלים ואף מנהלי בתי ספר נדרשים כיום לתואר שני לפחות.

צוות בית הספר ללימודים מתקדמים מורכב במורים מן השורה הראשונה, מומחים בתחומם, המלמדים מתוך חדוות לימוד והוראה, פתיחות וסקרנות, ומתוך זיקה הדוקה לחינוך ומחויבות לתורה ולמצוותיה. מורים אלו מודעים למורכבות שבלימודים האקדמיים, ומפתחים כלים ודרכי חשיבה להתמודדות נכונה ואמיתית עם האתגר האקדמי, מתוך אמונה ותקווה שלימודים אלה יצמיחו דור של מורים ומנהיגים מעולים, ערכיים ומאמינים.

צפו בתוכניות היחודיות שלנו

)