רג"ב

ד"ר ברכי אליצור – מרכזת תוכנית רג"ב
brachi@herzog.ac.il

ריקי גרינווד– מזכירת התוכנית
regev@herzog.ac.il
טלפון במשרד:073-3704134

מעגלי ההכשרה בתוכנית הייחודית של תלמידי רג"ב מכוונים לפיתוח אישיותי וזהותי של פרח ההוראה, להרחבת כלי ההוראה חדשים לצד מסורתיים ולליווי ההתפתחות האקדמית. המעגלים יזינו זה את זה במטרה משותפת של פיתוח מורים בעלי זהות מקצועית חזקה, ותודעת שליחות עמוקה של חשיבות המקצוע לריפוי מערכת החינוך בישראל.

תוכנית רג"ב היא התוכנית המובילה בישראל למצטיינים בלימודי החינוך וההוראה שמטרתה לגייס סטודנטים בעלי יכולות גבוהות ולהכשירם להיות מורים מובילים, מחנכים מצוינים ומנהיגים חינוכיים. התוכנית מאפשרת לסטודנטים מצטיינים לסיים תואר ראשון (B.Ed) במשך 3 שנות לימוד בלבד ובסבסוד מלא וליהנות מהטבות נוספות הכוללות מלגת קיום שנתית, שכר מוגדל בתקופת הסטאז' ותוכנית רצף לתואר השני.

משתתפי התוכנית זוכים לליווי ולהעצמה אישית, אקדמית ומקצועית לאורך כל שנות לימודי התואר.

בתקופה הנוכחית עם התעצמותו של המשבר הגדול במערכת החינוך, חוסרי המורים והירידה הדראסטית בכמות הפונים ללימודי הוראה, הצורך בגיוס מורים מצטיינים הפך לאקוטי. בעידן של פיחות במעמד המורה, אנו נדרשים לחזק את הבחירה של הסטודנטים שלנו במקצוע החינוך, על ידי הבנת חשיבותו בבניית דור העתיד של מדינת ישראל.

תוכנית רג"ב במכללת הרצוג שמה דגש על פיתוח זהות מקצועית ותודעת שליחות עמוקה של הסטודנטים הלומדים בה, באופן שיחזק את גאוות היחידה, ויכניס למערכת החינוך מורים חדורי תודעת שליחות, המכירים באתגרי המערכת, ונכונים להתמודד עמם.

מטרות התוכנית הן:

 • לגייס למכללה תלמידים בעלי יכולות למידה גבוהות, כישורי מנהיגות ומחויבות ערכית-חברתית, המעוניינים לעסוק בחינוך ובהוראה, ולתת להם הזדמנות ללמוד בתוכנית ייחודית ומאתגרת.
 • לפתח את הזהות המקצועית של פרחי ההוראה ולחזק את הבחירה במקצוע של שליחות.
 • לפתח יכולות הוראה גבוהות ותפיסה חינוכית רחבה, כך שהסטודנטים יוכלו להיות בעתיד כוח מוביל במערכת החינוך, מורים איכותיים ומנהיגים חינוכיים.
 • לטפח מנהיגות חינוכית מובילה, שתתפוס מקום מרכזי בקרב ציבור המורים במערכת החינוך.
 • להוביל תהליכי שינוי בהכשרה להוראה: העמקה בלימודים, הטמעה של שיטות הוראה ולמידה ייחודיות ועדכניות, הקניית מיומנויות רגשיות וחתירה למצוינות.
 • לפתח ולעודד את המחויבות הערכית והחברתית שתבוא לידי ביטוי בתוך המכללה ומחוצה לה.
  רג

למועמדים לשנה א

 • בעלי ציון התאמה של 650 ומעלה.
 • בעלי ציון התאמה של 630 יוכלו להתקבל אם יוכיחו עשייה חברתית מגוונת.
 • בעלי ציון התאמה של 615 יוכלו להתקבל בתנאי שיעמדו במבחן מסילה בציון 7 ומעלה.
 • בעלי ציון התאמה של 615 יוכלו להתקבל אם יבחרו במקצועות מועדפים (מתמטיקה, אנגלית ומדעים).
 • בעלי ציון פסיכומטרי 660 ומעלה יוכלו להתקבל ללא התחשבות בציון הבגרות (אבל חייבים להיות בעלי זכאות לבגרות).
 • בעלי ממוצע בגרות של 105 ומעלה וציון מסילה 7 ומעבר בהצלחה של קורס מקוון ייחודי.
 • רג"ב שרוך אפור: בעלי ממוצע בגרות של 102 ומעלה, ציון מסילה 7 שהם משוחררי חיל החינוך והנוער/משקיות הו"ד, בוגרות הדרכה בבי"ס שדה או מדרשות להדרכת טיולים.

סדרי הרשמה:

 • הצלחה במבחן מסיל"ה – מבחן מיון חיצוני של משרד החינוך – בציון 5.5 ומעלה.
 • ראיון אישי ומונולוג של 2 דקות בנושא חינוכי.

למועמדים לשנה ב

לשנה ב' יתקבלו לתכנית: בוגרי שנה א' במכללות (עד שני סטודנטים למכללה), שהוכיחו במהלך שנת הלימודים הראשונה הצטיינות יתרה בלימודיהם בכלל ובתחום ההוראה בפרט.

קבלה של בוגרי שנה א' לשנה ב' בתכנית המצוינים מותנית גם בתנאים הבאים:

(א) ציונים נדרשים:

בעלי ציון משולב שאינו נמוך מ- 585 , ממוצע ציונים בשנה א' שאינו נמוך מ – 85 וציון 90 ומעלה במקצועות החינוך וההוראה.

(ב) מקצועות ומסלולי התמחות (לאור צרכי המערכת)

 1. אנגלית, מתמטיקה, מדעים – בכל המסלולים
 2. לשון עברית, ספרות – למגזר הממלכתי והממלכתי דתי
 3. חינוך מיוחד.

בנוסף, במכללות שמספר הלומדים בהם בשנתון א' של תשפ"ב, נמוך מן המכסה, ניתן יהיה לקבל עד שלושה סטודנטים נוספים לשנה ב' העומדים בתנאי הקבלה של שנה א'.

  

זכויות:

 1. סיום תעודת הוראה ב – 3 שנים.
 2. פטור משכר לימוד באמצעות הלוואה מותנית.
 3. קורסי העשרה ייחודיים.
 4. ליווי וסיוע בהשמה.

התחייבויות:

 1. הוראה במשך 3 שנים. בשנת הסטאז' – היקף של 1/3 משרה ובשנתיים הבאות –  בהיקף של 2/3 משרה.
 2. שמירה על ממוצע של 90 לפחות בכל שנת לימודים.
 3. ציון 85 לפחות בהכשרה מעשית
 4. השתתפות בקורסי התוכניות הייחודיות של המכללה בהיקף של 2 ש"ש: לפני ולפנים, פרש"ים, תל"ם. וסמסטר הכשרה מעשית במסגרת התוכנית הייחודית.
 5. מעורבות חברתית קהילתית – 40 שעות בכל אחת משנות הלימודים: https://meyda.education.gov.il/files/mosdot/mifaal_hapais_scholarship.pdf
 6. השתתפות בכנסים ארציים; ימי עיון; סיורים מכללתיים. הגשת דו"ח על כל פעילות.
 7. השתתפות באחד מערוצי הפורום הבינמכללתי באחת משנות הלימודים לפחות.
  הפורום הבינמכללתי יפגיש אתכם עם סטודנטים ממכללות אחרות ברחבי הארץ, ומלבד היתרון והחשיבות של מפגש עם סטודנטים אחרים, יהיו בו תכנים ייחודיים עם טובי המרצים ומעבירי הסדנאות.
  המפגשים יתקיימו במועדים שיינתנו לכם מראש, חלקם יתקיימו בזום וחלקם במפגשי פנים אל פנים לאורך יום שלם.
  פרטים על אודות תוכני ערוצי הפורום, תוכל לראות כאן.

  לקראת שנה ב אתם תקבלו במייל פנייה להרשמה לקורסים הללו.

 8. מעורבות מכללתית על-לימודית.
  

ד"ר ברכי אליצור
brachi@herzog.ac.il

 

תלמידי רג"ב זוכים לליווי מיוחד של רכזת ההשמה עד לשלב מציאת מקום עבודה, וכן במהלך שנת הסטאז', וזאת בנוסף מפגשי הכנה מגוונים של אגף ההתמחות, המציע שלל מפגשים בנושאים הרלוונטיים למורים החדשים.

במפגשים האישיים המתקיימים עם יועצת ההשמה, מתקיימות שיחות על רמת הזהות המקצועית של הסטודנטים, על הגורמים המאתגרים את הזהות, ועל החוויות שמחזקות אותה. במהלך השנה מתקיים מעקב לבדיקת שינויים בעקבות השיח וההמלצות.

במפגשים הקבוצתיים אנחנו עוסקים בכמה נושאים:

 • הפרמטרים החשובים לבחירת מקום עבודה, מבחינת מרכיבי האישיות ומדרג של מרכיבים טכניים כגון מקום, סוג אוכלוסייה, גיל, מקצוע וכיו"ב.
 • כיצד נערכים לראיון עבודה
 • סימולציות של ראיונות

כל אחד מהנושאים הללו עובר תהליך של עיבוד גם במפגשים האישיים.

יועצת ההשמה מעבירה לסטודנטים הודעות על מקומות עבודה אפשריים, מבררת איתם את מידת התאמתן של המסגרות לדפוסי אישיותם ולערכיהם ומיידעת את הסטודנטים על נוהלי משרד החינוך ועל דרכי תקשורת עם גורמים במערכת שיכולים לתמוך במהלך השתלבותם בשדה ההוראה. יועצת ההשמה מציגה לפני הסטודנטים תכנים מעניינים ושימושיים שעשויים להעשיר את כישורי ההוראה שלהם.

מהלך כל שנות לימודיהם במכללה, ילוו את הסטודנטים קורסים, מפגשים אישיים ומפגשים קבוצתיים, שמטרתן להצמיח אנשי חינוך בעלי עוצמה פנימית, שאר רוח וחיבור אמיתי ועמוק אל עצמם ואל תלמידיהם. הסטודנטים יפגשו במהלך לימודיהם באנשי חינוך פורצי דרך, יזמים של תוכניות לימוד מגוונות, מטמיעי שינוי במערכת החינוך ועוד. קורסי ההעשרה של רג"ב נעים על צירי פיתוח של שלושה מעגלים:  התפתחות אקדמית; גיוון ומחקר בדרכי למידה והוראה והעצמת הזהות האישית עם הפנים אל שדה החינוך. 
שנתון א נשים

שעותיום ג'
סמסטר
נושאמרצה
10:35 – 11:55סמסטר אתל"ם – ייחודה של עבודת המחנכתשרית מאיר
סמסטר בעבודה מעשית –  תוכניות מיוחדות

רננה אייזנברג

12:05 – 13:30סמסטר אלפל"פ – הוראה מחפשת מפגש

רננה אייזנברג

סמסטר בעבודה מעשית – תוכניות מיוחדות

רננה אייזנברג

14:20 – 15:40שנתיארון הספרים היהודיהרב אורי ליפשיץ

17:40 – 19:00

סמסטר אלב לדעתרעות ברוש
 סמסטר ביזמותיוני הרבנד
קורס מקוון סמסטריאלישערי לשוןגליה שלוסברג

שנתון ב נשים

שעותיום א סמסטרנושאמרצה
9:00 – 10:20סמסטר אשאלות יסוד בהוראהברכי אליצור
סמסטר בסדנת שגריריםנחום אבניאל
קורס מרוכז באוקטוברחינוך למיניות  בריאה יוכבד דיבו
עבודה מעשית ייחודית לתלמידות חנ"מסמסטר ב

תוכנית פר"שים

אפרת רייס

קורס מקוון לתלמידות חנ"מסמסטר א

דור המסכים

חננאל רוזנברג


שנתון ג נשים

שעותיום א סמסטרנושאמרצה
9:00 – 10:20שנתיפורצי דרך בחינוךידעיה לוין
17:20-16:00שנתיסמינריון בחינוךחוי ששון

שנתונים א – ג גברים
קורס בין מכללתי

שעות

יום ה
סמסטר
נושא מרצה
17:00 – 22:00שנתיעבודה מעשית ייחודית – לפל"ףישי זינגר ואביעד כהנא
12:00 – 13:30שנתי
+ שבועות שוליה
עבודה מעשית ייחודית – בדי אהרןהרב עמיחי גורדין
18:00 – 20:00שנתיסדנה מלווה בדי אהרן

הרב עמיחי גורדין

דור המסכים:

קורס זה עוסק בהתמודדויות החינוכיות העומדות בפני המחנך בעבודתו עם תלמידיו בני "דור המסכים".

בקורס נתמקד בניתוח אופיים וייחודם של המדיה החדשים – האינטרנט, הסמארטפון והרשתות החברתיות – ובקונפליקטים המרכזיים שהם מחוללים בעולמם של בני הנוער. נדון בין היתר בסוגיות כגון שינוי בדפוסי החשיבה של בני נוער, קשב וריכוז, אתגרי החשיפה לתכנים מיניים ופוגעניים ברשת, בריונות מקוונת, יחסי מורים ותלמידים ברשתות חברתיות, החוויה האנונימית ברשת והשלכותיה, חברויות בעידן המקוון, התמודדות עם כניסתם של הסמארטפונים למרחב בית הספר ועוד. נבקש להציע כיוונים לפתרונות חינוכיים ולהתמודדות עם האתגרים החדשים, תוך זיקה למחקרים אקדמיים עדכניים ולמגוון עמדות תורניות בסוגיות אלו.

הקורס נערך בצורה מקוונת, תוך עבודה אישית של התלמיד בזמנו הפנוי. חומר הלימודים מגוון וכולל קטעי קריאה, מאמרים, כתבות, סרטונים וקטעי שמע, בחנים קצרים המלווים את יחידות הלימוד ושלוש מטלות להגשה.

שערי לשון:

אחת משלוש המידות הטובות שבזכותן נגאלו ישראל ממצרים הייתה "שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם" (במדבר רבה פרשה י"ג). השפה מקשרת בין אדם לאדם, ובונה ומחזקת שותפות תרבותית פנימית. השפה יוצרת ומעצבת את הייחוד ואת האחדות, ובכך כוחה.

השפה העברית, המלווה את עם ישראל מזה אלפי שנים – לעתים כשפת דיבור ולעתים כשפת קודש ספרותית – הייתה אחד הגורמים המשמעותיים לשמירה על עמנו בגולה ולתחייתו המתחדשת בדורות האחרונים.

בקורס זה נעסוק בשפה כיסוד התרבות האנושית. במהלך הקורס נתמקד בעיקר בשפה העברית כיסוד תרבותנו הלאומית מתקופת המקרא ועד לשון ימינו.

לב לדעת:

למידה והוראה הם שני צדדים של אותו מטבע. על כן לא ניתן להפוך למורה בלי להתבונן לעומק במהותה של הלמידה.
במהלך הקורס נלמד מקורות שונות המתבוננים אודות המתרחש בתוכנו בעת הלמידה ונכיר ערוצים שונים דרכם ניתן לגשת לטקסטים כתובים ואופנים שונים ללמידה.

יזמות:

קורס יזמות נועד להציג ללומדים את עקרונות עולם היזמות. יזמות אינה רק משהו שנולדים איתו אלא סט כלים שניתן ללמוד וליישם, סט כלים באמצעותם נוכל לעבור את כל שלבי היוזמה מהרעיון הראשוני ועד למוצר המוגמר. קורס זה הוא קורס יישומי לא רק מדברים על אלא גם עושים את. הלמידה תתבצע בקבוצות קטנות לאורך הסמסטר ובסופו תגיש תוצר של היוזמה המשותפת.

ארון הספרים היהודי:

מטרת הקורס לאפשר נגישות בסיסית לספרי יסוד מרכזיים בארון הספרים היהודי וידע לגבי מחבריהם, תקופתם ומאפייניהם המרכזיים. הסמסטר הראשון מתמקד בספרות חז"ל – בהלכה ובאגדה, לצד ספרי הלכה מרכזיים, כשבסמסטר השני נעסוק בפרשנות המקרא, בספרות המוסר והמחשבה. הקורס מלווה במטלות מעשיות בהן התלמידות מתרגלות התמצאות בספרים וקריאה עצמאית. הקורס כולל גם למידה פעילה בסגנון בית מדרשי [חברותא].

חינוך למיניות ואינטימיות בריאה ממבט יהודי:

מה אפשר לומר לתלמידת כיתה י"א שמגיעה אלייך- המחנכת שלה, ואומרת, יש לי חבר ואני פשוט לא מסוגלת לשמור נגיעה, זה נראה לי ממש מגוחך..

איך אנחנו מחנכות את הבנות שלנו לצניעות כאשר הן חיות בעולם שבו תעשיית האופנה מחנכת לכך שדווקא צריך לבחור בגדים שחושפים את הגוף ככל שאפשר?

ומה חושבות התלמידות שלנו על מיניות כשכל החינוך שהם מקבלים הוא מהוליווד והמדיה מפני שזה נושא שעליו אנחנו- המחנכים והמחנכות מתקשים לדבר.

התלמידים והתלמידות שלנו, שגדלים בתוך שני עולמות, מתקשים לדעת איך להתמודד עם כל הנושא של אינטימיות ומיניות ויחסים בין המינים. אנו כמחנכים מתקשים לדעת מה להגיד להם ונשארים חסרי מענה. ובשל חוסר המענה, החינוך שהתלמידים מקבלים נשאב מהתרבות החילונית, ממקורות שלעיתים, אינם עולים בקנה אחד עם ערכי היהדות.

ההתמודדות החינוכית עם המתח שבין העולמות השונים בכל הנוגע לאינטימיות ומיניות הוא צורך חיוני.

שאלות יסוד בהוראה:

הקורס יעסוק במרכיבים מגוונים של עבודת המורה בכיתה ויתייחס לתפקידיו כמנחיל ידע, כמקנה מיומנויות וכמי שאמור לחנך את תלמידיו לערכי חברה ומוסר. בקורס נעמוד על הצורך ביצירתיות בהוראה כבסיס להנעת הלמידה, ועל הצורך להפעיל את התלמידים במהלך השיעורים כאמצעי להגברת קליטת המסרים ואכסונם בזיכרון לטווח ארוך. נעסוק בשאלות שלדרכי הבניית מעמד המורה, והמתח שבין המורה הסמכותי מול המורה הנגיש. יינתן מקום להעלאת דילמות מתוך ההתנסות בשטח.

סמינריון בחינוך:

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים כלים תאורטיים ופרקטיים לעבודתם הערכית והמוסרית במערכת החינוך לשם פיתוח עולם המושגים הערכי שלהם ושל תלמידיהם לעתיד. במהלך הקורס נדון בלגיטימיות שלנו כמחנכים להקנות ולחנך לערכים. נלמד אודות מערכות ערכים מורכבות ועל האופן שבו מערכות הערכים מבטאות השקפות, אמונות ודעות. נכיר מקרוב מערכות ערכים של סטודנטים להוראה תוך אינטרוספקציה לעולם ערכים הפנימי של כל אחד מאיתנו. נכיר את עולם הערכים המוסריים וייחודם. קורס זה הנו קורס סמינריון ולכן נקדיש זמן ללמידה של יסודות הכתיבה האקדמית על בוריין. את הסמסטר השני נקדיש לכתיבת העבודה תוך ליווי אישי וקבוצתי של המרצה. הסטודנטים יכתבו עבודות מחקר תוך שימוש במתודולוגיות שונות: איכותניות, כמותניות ועיוניות המשלבות עיון במקורות חז"ל – לפי בחירתם האישית.

פורצי דרך בחינוך:

הקורס יפגיש את הסטודנטיות עם אנשי חינוך פורצי דרך מהשטח בתחומים שונים:

חינוך וחברה- מנהיגות, יזמות, אחריות ושינוי חברתי חינוכי
פדגוגיה – האם ניתן להוביל שינוי פדגוגי משמעותי?
אוכלוסיות מגוונות – נוער בסיכון, ילדים עם  מוגבלויות, עולים חדשים – מה תפקיד מערכת החינוך?
החברה הישראלית במערכת החינוך – פריפריה, חרדים, חינוך ממלכתי. 

נושאים נוספים, ומפגש עם אנשי חינוך פורצי דרך בתחומים מגוונים לסמסטר ב', ייקבעו בדיון עם הסטודנטיות.

סדנת שגרירים:

סדנת שגרירים – בעזרת שיתוף, צפייה וכתיבה נלמד לספר את הסיפור החינוכי שהניע את בחירתנו בתחום החינוך.

הסיפור החינוכי שלנו חשוב הן כדי להזכיר לנו את המנוע הפנימי שדחף אותנו לבחירה במקצוע, והן כדי לחבר לערך החינוך את הדור הבא של המחנכות והמחנכים. בקורס נשתף בסיפורינו האישיים באווירה פתוחה ומכילה, נחדד את המסרים העקרוניים והערכים העולים מהם ונלמד לכתוב ולהנגיש אותם לאחרים, בעזרת עקרונות פעולה מעולם הספרות ומעולמות הרעיונות והשיווק.

  

במכללה מספר תוכניות מיוחדות שמטרתן להעשיר את הלומדים בערך מוסף, ולהקנות להם כלים אקדמיים, פדגוגיים ומעשיים בשיח עם תלמידים, בהתקשרות עמם, ובמפגש עם אוכלוסיות לומדים מרקעים מגוונים. התוכניות מבקשות לתרום לפיתוח ולהצמחה של מיומנויות שישכללו את עבודתם בשדה החינוך. כל סטודנט בתוכנית רג"ב משתלב באחת מן התוכניות הייחודיות של המכללה על פי בחירתו והעדפתו האישית. במהלך הלימודים הוא משתתף בשני קורסים אקדמיים (2 ש"ש), ובנוסף, מתנסה בהכשרה מעשית במסגרת התוכנית הייחודית שלו בהיקף של 3 ש"ש ובסדנה רפלקטיבית מלוות התנסות. הקורסים וההתנסות מפגישים את הלומדים עם היבטים חינוכיים ולימודיים מגוונים.

לפל"ף גברים

לפל"ף נשים

תל"ם

פרשי"ם

בדי אהרן (צורים בנים)

  

כחלק מחובות ההשתתפות בתוכנית כל סטודנט/ית של רג"ב מתחייב/ת במעורבות חברתית של 40 שעות בכל שנת לימודים.

המעורבות החברתית מבטאת את תודעת השליחות של מי שבחר במקצוע ההוראה כבר בשלב ההכשרה, ומהווה התנסות ראשונית שבה פרח ההוראה מנצל את כישוריו הבינאישיים לטובת מי שזקוק לתמיכה או לאוזן קשבת.

המעורבות נעשית באופן אישי דרך מפעל הפיס, ונתן לעשות אותה באזור המגורים.

תחומי ההתנדבות המומלצים הם: משפחות רווחה, עולים חדשים, סיוע בבתי חולים למשפחות עם ילד מאושפז, קשישים, וילדי חינוך מיוחד מחוץ לשעות הלימודים.

לאחר קבלת אישור מרכזת התוכנית על מקום ההתנדבות, ולאחר קבלת אישור ממפעל הפיס נתן להתחיל.

מייל ממפעל הפיס עם הוראות כיצד להשתבץ ישלח בתחילת שנת הלימודים.

במהלך שנות לימודי הסטודנטים בתוכנית רג"ב במכללה, הם יקחו חלק בכל שנה ביום עיון שיעסוק בנושאים הבוערים שעל סדר היום המדיני, החינוכי או החברתי, וכן ישתתפו בסיור מודרך בעל זיקה לנושאים הללו. נציגי הסטודנטים שותפים לבחירת נושא יום העיון, ואופי הסיור. כמו כן הסטודנטים של רג"ב פעילים ומובילים את אירועי התרבות הכלל מכללתיים: חברות באגודת הסטודנטים; הפקת טקסי יום השואה ויום הזיכרון; ערבי עיון בנושאים אקוטיים לעולם החינוך; פעילות התנדבותית בחקלאות ויוזמות שונות של סיוע לאוכלוסיות מוחלשות.  במהלך השנה מתקיימים מפגשי פנים אל פנים של כלל הסטודנטים, בקבוצות קטנות או ביחידים עם רכזות התוכנית.

בתשפ"ד תפתח תוכנית ייחודית לתלמידי רג"ב – תוכנית פר"שים – תוכנית לפיתוח, חיזוק והעצמה של הזהות המקצועית וגאוות היחידה של פרחי הוראה. בתוכנית זו יתבקשו הסטודנטים להכין תוצרי שיווק של מקצוע ההוראה. כחלק מהפצת התוכנית תתבקשנה בוגרות התוכנית להציג בפני חברותיהן את תוצרי הסדנה.

יום עיון שנתי "מערכת החינוך ממשבר לצמיחה"
התקיים ביום שני 23.1.23 בקמפוס מגדל עוז לחצו כאן

  

הכנסים הארציים של תוכנית רג"ב הם הזדמנות למפגש בינמכללתי בין סטודנטים הלומדים בתוכנית במכללות להוראה ברחבי הארץ. המפגש הוא הזדמנות להיכרות, לשיח על חינוך וללמידה משותפת. בכל שנת לימודים מתקיים הכנס בדגש שונה המותאם לשלב הלימודי של הסטודנטים.

הכנס הארצי השנתי לשנתון א' ממוקד בהיכרות עם סטודנטים הלומדים בתוכנית רג"ב במכללות ברחבי הארץ וביצירת בסיס לשיח חינוכי משותף. הכנס עוסק גם בהיכרות עם התוכנית הארצית וקהילת רג"ב וכן בבניה ובגיבוש של חזון חינוכי.

כנס שנה ב' יהיה המשך ישיר של כנס שנה א' תשפ"ג אשר עסק בהגות חינוכית.
הכנס שנה ב' יתקיים במתכונת אזורית, המאפשרת היכרות משמעותית יותר בין הסטודנטים ויכולת לקיים פעילויות שאינן מתאפשרות במסגרת כנס ארצי רחב. הובלת הכנסים בשנה ב' היא מהלך משותף של צוות הכנסים הארצי וקבוצת המובילים האזורית.

הכנס הארצי לשנתון ג' מתמקד בנושא כניסה והשתלבות בהוראה לקראת שנת הלימודים הקרבה. במסגרת הכנס מפגש עם מנהלים ממשרד החינוך, הצגת תוכנית ליווי בהוראה מטעם רג"ב, מגוון סדנאות לבחירת הסטודנטים בנושא כניסה להוראה וטקס סיום ופרידה.

כנס שנה א' ושנה ב' יתקיימו השנה יחד בתאריך כ"ז בניסן 5.5.2024
נושא הכנס: המפגש בין הגות חינוכית והמעשה החינוכי
הכנס יתקיים במרכז האקדמי לוינסקי-וינגיט ובמכון מופ"ת

כנס שנה ג' 4.6.24 כ"ז באייר תשפ"ד

לחצו כאן  צפייה בלוח השנה של אירועים ארציים של תוכנית רג"ב

קישור לסרטון כנס שנה א' תשפ"ב:
מצורף לינק לצפייה – https://youtu.be/ucmcBZ6xaqY