לימודי יסוד

לימודי היסוד וההעשרה משלימים את הכשרת פרח ההוראה בתחומים בסיסיים הנדרשים מכל מורה ומחנך.

הם כוללים לימוד של שלושה תחומי ידע בסיסיים – לימודי לשון עברית, אנגלית אקדמית ומקורות בחינוך היהודי.

בנוסף נדרש כל מורה לעתיד לרכוש ידע והבנה בסיסיים בתחומים של ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך, זהירות בדרכים והגשת עזרה ראשונה.

לימודי יסוד והעשרה – גברים

לימודי יסוד והעשרה – נשים