תלונות סטודנטים

כל סטודנט יכול לפנות לגורמים הבאים במכללה ביחס לבעיה בתחומי מנהל והוראה.

נשמח לקבל גם משובים חיוביים והצעות ייעול.

 

 • ראש החוג הרלוונטי
  בעלי תפקידים וראשי חוגים
 • דיקן סטודנטים
  עדן הכהן – דיקן הסטודנטים dean@herzog.ac.il  073-2205131
 • ראש מכללת הרצוג
  ראש המכללה נוקט במדיניות של 'דלת פתוחה' וסטודנטים רשאים לפנות אליו ישירות.
  הרב פרופ' יהודה ברנדס  02-9937310  brandes@herzog.ac.il