תלונות סטודנטים

כל סטודנט רשאי להגיש תלונה בתחום ההוראה לגורמים הבאים במכללה.
כמו כן, נשמח לקבל גם משובים חיוביים וגם הצעות לייעול.

 

 

  • דיקן סטודנטים
    אהוד רוסט – דיקן הסטודנטים ehudr@herzog.ac.il  02-9937315
  • ראש מכללת הרצוג
    ראש המכללה נוקט במדיניות של 'דלת פתוחה' וסטודנטים רשאים לפנות אליו ישירות.
    הרב פרופ' יהודה ברנדס  02-9937310  brandes@herzog.ac.il