ידע חוצה דורות

ליצירת קשר: 073-2730716 | molibrary@herzog.ac.il

הספרייה הפדגוגית – ספרייה זו הנמצאת בקומה התחתונה של הבניין החדש, מכילה חומר מחקרי בכל הנושאים הנלמדים והנושקים לחוגים השונים בלימודי המכללה.
... Read more >>> המרכזייה הפדגוגית – המרכזייה נמצאת בקומה התחתונה של הבניין החדש וכוללת חומרים המיועדים לסייע למורה בהכנת תשתית רחבה ומגוונת לשיעורים בנושאי יהדות. חומר זה עשוי לשרתה הן במתן רקע רחב לנושא שהיא מתכוונת לעסוק והן בהצעה לדרכים שונות ללמדו בכיתה.
הספרייה התורנית – ספרייה זו נמצאת בתוך בית המדרש ובחלל שמחוצה לו – ספריית שירה, ומכילה ספרים תורניים בנושאים שונים. ספרייה זו היא ספריית עיון בלבד. ספרייה נוספת קיימת בתוך הספרייה הפדגוגית.
ספרייה וירטואלית – חומר דיגיטלי הנגיש מתוך קטלוג המכללה ומכיל מדריכים למורה מערכי שעור, מבחנים, אתרים חינוכיים והצעות דידקטיות במגוון נושאים מופיעים בטקסט מלא באתר המכללה: בקטלוג הספרייה ובאתר ‘דעת‘. הספרייה הווירטואלית משרתת אף את הקורסים המקוונים ואתרים תומכי קורס במכללה.צוות עובדי סגל ספריית קמפוס מגדל עוז