השאלה בין-ספרייתית – ממכללות אחרות (תואר שני וסגל)

זקוקים לספר אבל גיליתם שאין לנו אותו עדיין באף אחד מהקמפוסים?

אין בעיה! ניתן להזמין ישירות דרך החממ"ה, בכפתור השאלה בינספרייתית בראש החממ"ה. הכפתור זמין למשתמשים מזוהים בלבד, הקפידו להזדהות לחממ"ה

השאלה בינספרייתית

שימו לב:

אם הספר דרוש לקורס וצריך להיות זמין להשאלה לסטודנטים, עליך להזמין אותו בטופס הזמנת רכש לקורסים.