סטודנטים

סמסטר א’
שנה א
בחינות סמסטר א’
שנה א
סמסטר ב’
שנה א
מבחני סוף שנה
שנה א
ייעוץ לימודים
בניית מערכת לשנה הבאה
שיבוץ להכשרה מעשית
התמחות
סיכום חובות
שנה ד
הפעלת טופס טיולים
שנה ד
הנפקת אישור זכאות לתואר
שנה ד
טקס סיום התואר
סמסטר א’
שנה א
בחינות סמסטר א’
שנה א
סמסטר ב’
שנה א
מבחני סוף שנה
שנה א
סמסטר קיץ
בניית מערכת לשנה ב’
בחירת נושא ותיאום עם מנחה
הגשת עבודת גמר
קבלת ציון
סיכום חובות
תואר שני
הנפקת אישור זכאות
תואר שני
טקס סיום
תואר שני