הגשת מועמדות לתוכנית 'מאירים'

 • פרטים אישיים

 • עבודה

 • מקומות עבודה בהווה
  הוסף שורה חדשה
 • מקומות עבודה בעבר (אם יש)
  הוסף שורה חדשה
 • השכלה אקדמית

 • נא לענות על השאלות הבאות (חובה). לכל שאלה עד 200 מילה

 • מסמכים לצירוף (שמורים בפורמט PDF)

 • קורות חיים
  סוגי קבצים נתמכים: pdf.
 • המלצת מנהל/ת בית הספר (על דף לוגו של בית הספר)
  סוגי קבצים נתמכים: pdf.
 • תעודת הוראה
  סוגי קבצים נתמכים: pdf.
 • תואר ראשון
  סוגי קבצים נתמכים: pdf.
 • גיליון ציונים תואר ראשון
  סוגי קבצים נתמכים: pdf.
 • גיליון ציונים תעודת הוראה
  סוגי קבצים נתמכים: pdf.

מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לריאיון