הוראה מותאמת במתמטיקה – לימודי תעודה

תוכנית הלימודים בהוראה מותאמת (מתקנת) במתמטיקה – תשפ"ג

סה"כ 8 ש"ש

לקויות למידה במתמטיקה1 – 1 ש"ש

לקויות למידה במתמטיקה2 – 1 ש"ש

הוראה מותאמת במתמטיקה ליסודי – 1 ש"ש

הוראה מותאמת במתמטיקה לעל-יסודי, חט"ב ותיכון – 2 ש"ש

קוגניציה ולמידה – 1 ש"ש

מיומנויות רגשיות חברתיות (SEL)  – 1 ש"ש

מאבחון לתוכנית עבודה במתמטיקה – 1 ש"ש