הוראה מותאמת (מתקנת) במתמטיקה – לימודי תעודה

הוראה מותאמת (מתקנת) במתמטיקה – לימודי תעודה

החל משנה"ל תשפ"ב מכללת הרצוג פותחת תוכנית ללימודי תעודה בהוראה מותאמת (מתקנת) במתמטיקה.
מטרת התוכנית היא להכשיר את הסטודנטים הלומדים בחוג למתמטיקה לעסוק בהוראה מותאמת בכיתות העל-יסודי. במסגרת הלימודים יינתנו קורסים שיעסקו בהוראת תלמידים מתקשים ובעלי לקויות למידה במתמטיקה. דגש רב יינתן לרכישת כלים ושיטות להתערבות אפקטיבית בתהליכי הלמידה, ובניית תוכנית התערבות אישית לתלמידים מתקשים במתמטיקה.

התוכנית המוצעת תהיה פתוחה לסטודנטים הלומדים לתואר בחוג למתמטיקה, המעוניינים גם בלימודי התעודה, ותתפרש על פני כל שנות הלימוד. חלק מהקורסים ניתנים במסגרת הלימודים בחוג למתמטיקה, וחלק מהקורסים הינם ייחודיים לתוכנית זו.

הייחודיות של התוכנית המוצעת במכללת הרצוג הינה הכשרה להוראה מותאמת לתלמידים בחטיבת ביניים ובחטיבה העליונה. תוכנית זו פותחת אפשרויות נוספות של תעסוקה במסגרת בית הספר ובמסגרת פרטית.

שכר לימוד- לתלמידים סדירים אין תוספת לשכר הלימוד. לתלמידי הסבה והרחבה תוספת שכר לימוד לפי תוכנית הלימודים האישית. פרטים נוספים אצל היועצים.

עבודה מעשית – אחד מהסמסטרים של ההכשרה המעשית בחוג יוקדש להוראה מותאמת.

מסיימי לימודי הוראה מותאמת יקבלו תעודה מטעם מוסד מכללת הרצוג המעידה על התמחות בתחום והשלמת חובות התוכנית בהצלחה.

 

 

תוכנית הלימודים בהוראה מותאמת (מתקנת) במתמטיקה

החל משנת הלימודים תשפ"ב

סה"כ 10 ש"ש

שם הקורס ש"ש שנה"ל המומלצת ללימוד הקורס תנאי קדם / דרישה מקבילה הערות
א ב ג ד
לקויות למידה במתמטיקה1 1 V V ∆דרכי הוראת מתמטיקה1
לקויות למידה במתמטיקה2 1 V V ∆דרכי הוראת מתמטיקה1
הוראה מותאמת במתמטיקה ליסודי 2 V V קיים גם כקורס מקוון
הוראה מותאמת במתמטיקה לעל-יסודי, חט"ב ותיכון (מתמטיקה לתלמידי הקצוות) 2 V V ∆הוראה מותאמת במתמטיקה ליסודי
נוירופדגוגיה 1 V V V קיים גם כקורס מקוון
שילוב הילד בעל צרכים מיוחדים 1 V V V קיים גם כקורס מקוון
קריאת דוחות האבחון הדידקטי ובניית תוכנית עבודה 2 V V ∆הוראה מותאמת במתמטיקה ליסודי לא יפתח בתשפ"ב