הוראה מותאמת במתמטיקה – לימודי תעודה

מטרת התוכנית היא להכשיר את הסטודנטים הלומדים בחוג למתמטיקה לעסוק בהוראה מותאמת במתמטיקה בכיתות העל-יסודי. במסגרת הלימודים יינתנו קורסים שיעסקו בהוראת תלמידים מתקשים ובעלי לקויות למידה במתמטיקה.

דגש רב יינתן לרכישת כלים ושיטות להתערבות אפקטיבית בתהליכי הלמידה, ובניית תוכנית התערבות אישית לתלמידים מתקשים במתמטיקה.

התוכנית המוצעת תהיה פתוחה לסטודנטים  הלומדים בחוג למתמטיקה, ותתפרש על פני כל שנות הלימוד. רוב הקורסים ניתנים במסגרת הלימודים בחוג למתמטיקה, וחלק מהקורסים הינם ייחודיים לתוכנית זו.

הייחודיות של התוכנית הינה הכשרה להוראה מותאמת לתלמידים בחטיבת ביניים ובחטיבה העליונה. תוכנית זו פותחת אפשרויות נוספות של תעסוקה במסגרת בית הספר ובמסגרת פרטית.

שכר לימוד- לתלמידים סדירים אין תוספת לשכר הלימוד. לתלמידי הסבה והרחבה תוספת שכר לימוד לפי תוכנית הלימודים האישית.

מסיימי לימודי הוראה מותאמת יקבלו תעודה מטעם מכללת הרצוג המעידה על התמחות בתחום והשלמת חובות התוכנית בהצלחה.

תוכנית הלימודים:

לקויות למידה במתמטיקה 1 – 1 ש"ש

לקויות לימדה במתמטיקה 2 – 1 ש"ש

הוראה מותאמת במתמטיקה ליסודי – 1 ש"ש

הוראה מותאמת במתמטיקה לעל-יסודי, חט"ב ותיכון – 2 ש"ש

קוגניציה ולמידה – 1 ש"ש

מאבחון לתוכנית עבודה במתמטיקה – 1 ש"ש

עוד ש"ש אחד מתוך הקורסים האלו:

לקויות קשב וריכוז – 1 ש"ש מקוון

הוראה מותאמת פרט בכיתה ההטרוגנית – 1 ש"ש מקוון

תלמידים לקויי למידה בחינוך העל-יסודי – 1 ש"ש מקוון

סה"כ: 8 ש"ש