הרצאות הכנס לכבוד הוצאת הספר – מדרש אגדת בראשית

כנס לכבוד השקת הספר: מדרש אגדת בראשית מהדורה בקורתית בצירוף מבוא וביאור מאת ד"ר עזרא קהלני
התקיים ביום ראשון , נר שמיני של חנוכה א' בטבת 5.12.21 בהיכל שלמה בירושלים