אלה הדברים

סדרת הסיורים וההרצאות "אלה הדברים" ארץ מקרא  עיון וסיור – הרב יואל בן נון

רכז הקורס: אריאל בן-נון

 

הרצאות – ימי ראשון – 16:00-19:00, ימי סיור – ימי שני (ברכבים פרטיים)

 

רישום לכל הסדרה – 1600 ₪ – לרישום לחצו כאן

לרישום לסיורים בלבד – 700 ₪ – לרישום לחצו כאן

לרישום להרצאות בלבד (זום) – 1400 ₪ – לרישום לחצו כאן

 

לרישום לסיור/הרצאה בודדת : מול רכז הקורס , אריאל  054-3308041 או במייל  arielbn@walla.co.il

עלות – סיור בודד – 70 ₪ / הרצאה בודדת – 140 ₪