הגות בחינוך היהודי

ראש/ת החוג: פרופ' רפאל ועקנין rafiv6@gmail.com
רכז/ת החוג: הרב ד"ר יהודה ביטי yehudab@herzog.ac.il

 

התכנית מבקשת לפתח את העיון והמחקר החינוכי, מתוך ראיית תחום הגות החינוך כמרכיב מרכזי בעיצוב זהותו החינוכית והפרופסיונאלית של המורה, בחזון הבית-ספרי ובמשנה האידיאולוגית של רשת חינוך. התמחות בהגות החינוך היהודי במסגרת לימודים לתואר שני בחינוך (M.Ed.) נשענת על ההנחה שחינוך והוראה הם שילוב יוצא-דופן של תיאוריה ומעשה.

 

“קץ האידיאולוגיות” לפי ביטויו של הפילוסוף ליוטר מזמין את החינוך הממלכתי-דתי, כחינוך אידיאולוגי, להתבונן פנימה ולעבור תהליך של אינטרוספקציה, העמקה והצמחה. למרות מרכזיותו בעשייה החינוכית ותפקידו בהובלת מערכות חינוכיות, תחום דיון זה אינו מפותח דיו ולרוב “מובלע” בתכניות ללימודים מתקדמים בחינוך יהודי באוניברסיטאות בארץ ובעולם ובמכוני מחקר שונים.

 

תמונה זו נוגדת את העובדה שרבים הם אנשי החינוך הרואים בהגות החינוך היהודי מרכיב זהותי מרכזי ביותר בתפיסתו של המורה, בחזון הבית-ספרי ובמשנה האידיאולוגית של רשת חינוך. היעדר מסגרת נאותה ללימוד, לדיון ולליבון הופכת את השיח הנפוץ על הגות החינוך היהודי למכלול של מחשבות והגיגים המנותק  בצורה כזאת או אחרת  מהחשיבה הפילוסופית, ממקורות תרבות ישראל ומהניסיון האמפירי.

מטרות התכנית

לתת מענה לשאלות ולתהיות חינוכיות וערכיות בקרב ציבור אנשי חינוך, וליצור מנוף להתמודדויות ולאתגרים אידיאולוגיים המתעוררים בחינוך הדתי בשנים האחרונות כארגון המוביל את תחום המנהיגות החינוכית של לימודי התנ”ך בישראל.

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 22
  •   ימי לימוד : ג'
לפרטים נוספים

צור קשר

ראש החוג:  פרופ’ רפאל ועקנין
דוא”ל: rafiv6@gmail.com
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג


מרכז החוג:
 הרב ד”ר יהודה ביטי
דוא”ל: yehudab@herzog.ac.il
קמפוס היכל שלמה
טלפון:  02-5320903 (פנימי 803)


מזכירת החוג:
  גב’ שרה אדלר
דוא”ל:  saraha@herzog.ac.il
קמפוס היכל שלמה
טלפון:  02-5320907 (פנימי 807)

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, קמפוס היכל שלמה, רח’ המלך ג’ורג’ 58, ת.ד. 7440, ירושלים 9107302
מרכזיה: 02-5320900
פקס: 02-5327208

לוח השיעורים

לוח השיעורים (תשע”ח) – גברים לחצו כאן

לוח השיעורים (תשע”ח) – נשים לחצו כאן

 

עבודות גמר

למידע כללי על עבודת גמר לחץ כאן

להנחיות הגשת עבודת הגמר לחץ כאן

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה* .
  2. ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון .
  3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה .
  4. הצלחה בבחינות של התואר הראשון באנגלית (ציון 80 ומעלה) .
  5. ריאיון קבלה**

* בעלי תואר ראשון שאינו כולל חוג ביהדות יחויבו בקורסי השלמה ביהדות על פי החלטת ועדת קבלה. מועמדים ללא רקע פילוסופי יחויבו בקורסי השלמה.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

מלגות

מלגת רישום מוקדם  

המכללה תעניק מלגה בסך 2000 ₪ לנרשמים בתכניות ביהדות המתקיימות בימי שלישי: הגות בחינוך היהודי, הוראת התנ”ך ופרשנותו, הוראת תושב”ע, הוראת מחשבת ישראל. המלגה תוענק לסטודנטים מן המניין בלבד והיא תחולק בתום המחצית הראשונה רק לסטודנטים שימשיכו את לימודיהם במכללה.

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב”אופק חדש”). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ”ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד ובאתר המכללה במדור הרשמה ונהלים/טפסים.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב’ תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

תכנית הלימודים

שכר לימוד

למידה מקוונת

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: היכל שלמה - המלך ג'ורג' 58, ירושלים
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-5320278