חינוך יהודי

ראש/ת החוג: ד"ר איתמר ברנר itamarb@herzog.ac.il

 

התמחות בחינוך יהודי במסגרת לימודים לתואר שני בחינוך (M.Ed) נשענת על ההנחה שחינוך והוראה הם שילוב יוצא דופן של תיאוריה ומעשה. העידן הנוכחי מעמיד בפני המחנך אתגרים רבים: שינויים טכנולוגיים מרחיקי לכת, רב־תרבותיות, מות האידיאולוגיה ואובדן של זהות. אתגרים אלה מזמינים את החינוך הדתי, כחינוך אידיאולוגי ומסורתי, להתבונן פנימה ולעבור תהליך של בדיקה עצמית, העמקה וצמיחה.

אנשי חינוך והוראה רבים רואים בחינוך היהודי מרכיב זהות מרכזי בתפיסתם העצמית המקצועית והאישית. התוכנית 'חינוך יהודי' מעמידה במרכז הלמידה סוגיות הגותיות העוסקות בשאלות החינוך היהודי בזמן הזה, מתוך הנחה שלפיה חינוך טוב נשען על מחשבה מעמיקה. התוכנית מבקשת לפתח דיון מעמיק תוך שילוב של למידה והקניית כלים בתחום החשיבה הפילוסופית, מקורות תרבות ישראל לדורותיה והניסיון האמפירי בשדה החינוך ובמדעי החברה בכללם.

במסגרת התוכנית יעסקו הסטודנטים בין השאר בסוגיות כגון רב־תרבותיות, פוסט־מודרניזם ופמיניזם ובהופעתן בתוך העולם היהודי וההוויה הישראלית. בתוכנית יעמיקו הסטודנטים בהכרת הסוגיות, שורשיהן ההיסטוריים והשלכותיהן הפילוסופיות, וגם ילמדו לשאול אם הן עשויות להפוך מאתגר להזדמנות חינוכית.

מטרות התכנית

לתת מענה לשאלות ולתהיות חינוכיות וערכיות בקרב ציבור אנשי חינוך, וליצור מנוף להתמודדויות ולאתגרים אידיאולוגיים המתעוררים בחינוך הדתי בעידן הנוכחי.

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 18
  •   ימי לימוד : ג'
לפרטים נוספים

צור קשר

ראש התוכנית:  ד"ר איתמר ברנר
דוא"ל: itamarb@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג


מזכירת החוג: חני כהן
דוא"ל:  Chanico@herzog.ac.il
קמפוס ירושלים
טלפון:  02-5320907 (פנימי 807)

מרכז הרישום:
טלפון: 02-9937337
דוא"ל: rishum@herzog.ac.il

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, אלון שבות, גוש עציון 9043300

קורסים

לאיתור קורסים – לחצו כאן

לוח שיעורים (תשפ"ב) – גברים / נשים
*ייתכנו שינויים במערכת

 

עבודות גמר

למידע כללי על עבודת גמר לחץ כאן

להנחיות הגשת עבודת הגמר לחץ כאן

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה* .
  2. ציון ממוצע של לפחות 80 בלימודי התואר הראשון .
  3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה .
  4. הצלחה בבחינות של התואר הראשון באנגלית (ציון 80 ומעלה) .
  5. ריאיון קבלה**

* בעלי תואר ראשון שאינו כולל חוג ביהדות יחויבו בקורסי השלמה ביהדות על פי החלטת ועדת קבלה. מועמדים ללא רקע פילוסופי יחויבו בקורסי השלמה.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה.

שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

מלגות

סיוע בשכר לימוד

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

למידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים מקוונים בכדי לאפשר למידה מרחוק.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.
לרשימת הקורסים ולפרטים נוספים לחצו כאן

לוח זמנים אקדמי

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-9965354