חינוך מיוחד

ראש/ת החוג: ד"ר תרצה הומינר tirzaho@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר דינה פריד dinaf@herzog.ac.il

 

מכללת הרצוג מציעה תוכנית לימודים לתואר שני בחינוך מיוחד בה יוכשרו סטודנטים וסטודנטיות לחינוך מיוחד והמעוניינים להתמקצע בתחומי לקויות תקשורת ולקויות למידה. סטודנט המתמחה בלקויות הללו יוכל להוות גורם מוביל מבערך צוות ההוראה הבית- ספרי וגורם מרכזי בתהליך שינוי העמדות כלפי התלמיד עם צרכים מיוחדים, הן במסגרת החינוכית והן בחברה בכללותה. תוכנית התואר השני נבנתה כך שסטודנט בעל תואר ראשון בחינוך מיוחד יוכל להתמקצע בתחומי לקויות אלו ולהכירם על בוריים ברמה התיאורטית והמעשית.

תואר שני בחינוך מיוחד נועד לאפשר לסטודנט המעוניין בכך להתמקד ולהעמיק בלקות ספציפית ולבנות נדבך נוסף שיהווה תוספת משמעותית ואיכותית על גבי ידיעותיו שרכש עד כה. השכיחות הגוברת של תלמידים עם אבחנה של לקויות למידה ולקויות תקשורת מחדדת את הצורך בהתמקצעות של אנשי חינוך דווקא בתחומים הללו. הבנה מעמיקה ורחבה של היבטים שונים בלקויות הללו תאפשר מחד את קידומו של התלמיד במישורים שונים –לימודי, רגשי, חברתי – ומאידך תגביר את הסיפוק של המורה בעבודתו מול התלמיד ומול גורמי טיפול נוספים. לצד הקניית ידע מעמיק בתחום הלקויות הללו, תוכנית זו תשים דגש על מחקר בתחומים הרלוונטיים

השפעת המורה על התפתחותו של התלמיד עם לקות תקשורת ו/או למידה בשלב מוקדם יחסית, עשויה לסייע לו לתפקד טוב יותר לא רק במסגרת החינוכית אלא גם בעתיד הרחוק כבוגר בתחומי החיים השונים דבר שישפיע על החברה הישראלית בכללותה

מטרות התכנית

להעמיק את הכשרתם של מורים מעולים בתחום החינוך המיוחד בכללו ובתחום לקויות התקשורת ולקויות הלמידה בפרט, אשר יהוו סוכני שינוי לתהליכי עומק בבית הספר, במערכת החינוך בכללותה וביחסה של החברה הישראלית לאנשים בעלי לקויות

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 25
  •   ימי לימוד : ב'

צור קשר

ראשת החוג: ד"ר תרצה הומינר
דוא"ל: tirzaho@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתאום מראש עם מזכירות החוג

 

מרכזת החוג: ד"ר דינה פריד
דוא"ל: dinaf@herzog.ac.il
שעות קבלה: בתאום מראש עם מזכירות החוג

 

מזכירת החוג: גב' נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל:  nomib@herzog.ac.il
קמפוס ירושלים
טלפון: 02-5320902 (פנימי 802)

 

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, קמפוס היכל שלמה, רח' המלך ג'ורג' 58, ת.ד. 7440, ירושלים 9107302
מרכזיה: 02-5320900
פקס: 02-5327208

לוח השיעורים

לוח שיעורים (תש"ף) גברים שנה א' – לחצו כאן

לוח שיעורים (תש"ף) – נשים שנה א' – לחצו כאן

לוח שיעורים (תש"ף) גברים שנה ב' – לחצו כאן

לוח שיעורים (תש"ף) – נשים שנה ב' – לחצו כאן

 

 

לוח שיעורים (תשע"ט) גברים – לחצו כאן

לוח שיעורים (תשע"ט) – נשים – לחצו כאן

 

 

התמחויות

לקויות תקשורת: 

המטרה היא להקנות למורה את היכולת לאתר קשיי תקשורת אצל תלמידים עם לקויות מהקטגוריות השונות ולנקוט בדרכי הוראה המתאימות על מנת לקדם את התלמיד בתחומים השונים. לקות תקשורת פוגעת בכל תחומי התפקוד : התקשורתי, החברתי והתנהגותי. ובשל כך מציבה אתגר ייחודי בפני כל הגורמים המטפלים בילדים אלו ובכללן המורים. כך לדוגמא ישנם מחקרים המראים כי הורים לילדים עם אוטיזם חווים רמת לחץ גבוהה יותר מאשר הורים לילדים עם לקויות אחרות בשל הקשיים בתקשורת המילולית והבלתי מילולית, התפרצויות זעם, פציעה עצמית ועוד. התנהגויות דומות מתרחשות לא רק במסגרת הבית אלא גם במסגרת הבית ספרית ועל המורה לדעת לזהות את מקורן של התנהגויות אלו ולתכנן דרכי התערבות שיקדמו את התלמיד. הבנה מעמיקה המבוססת על ניסיונם של אנשי טיפול בתחומים הרלוונטיים ועל מחקר עדכני בנושאים הללו יאפשרו למורה להתמודד בצורה היעילה ביותר מול התלמיד עם לקות התקשורת ומול גורמי הטיפול השונים.

 

לקויות למידה: 

העלייה המתמשכת במספר התלמידים המאובחנים כלקויי למידה בקבוצות גיל שונות וברמות תפקוד שונות, מצריכה התייחסות מקיפה ומעמיקה של מערכת החינוך. המורה המסיים את לימודי התואר השני יהיה בעל ידע, כלים ומיומנויות שיאפשרו לו לסייע לתלמידיו באופן מקצועי ומעמיק יותר, מאשר לבוגרי התואר הראשון. במסגרת הקורסים השונים ילמד הסטודנט דרכי הערכה ושיטות התערבות מתקדמות עבור תלמידים עם לקויות למידה בדרגות תפקוד שונות. יינתן דגש גם על התלמיד המתבגר והבוגר עם לקות למידה והיכולת שלו לייצג את האינטרסים שלו מול הסביבה. הכרות מעמיקה עם אופי הלקות תאפשר למורה להפעיל דרכי התערבות מתאימות שיגבירו את סיכויי שילובם המוצלח של תלמידים אלו במסגרות החינוכיות השונות.

תנאי קבלה

אוכלוסיית היעד:

בוגרי תואר ראשון, .B.A או B. Ed בחינוך מיוחד.

 תנאי קבלה:

  • תלמידים בעלי תואר B. Ed. בחינוך מיוחד.
  • תלמידים בעלי תואר .B.A בחינוך מיוחד, שיש בידם תעודת הוראה.
  • מועמדים בעלי תואר B.A. בחינוך ותעודת הוראה שלא בחינוך מיוחד או בעלי תואר B.Ed. שלא בחינוך מיוחד יוכלו להתקבל לתכנית אם הם הוסמכו כמאבחנים דידקטיים בתום לימודי תעודה, על בסיס ביצוע השלמות תוך כדי לימודיהם.
  • מועמדים בעלי תואר ריפוי בעסוק .B.O.T, קלינאות תקשורת .B.A בהפרעות בתקשורת, טיפול באומנויות ובעלי תעודת הוראה, יתקבלו לתוכנית על בסיס ביצוע השלמות כנדרש.
  • ניסיון של שלוש שנים בהוראה בחינוך המיוחד.
  • ציון ממוצע של 85 ומעלה בתעודת סיום לימודי התואר הראשון.
  • ראיון קבלה.

שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

מלגות

סיוע בשכר לימוד

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

למידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים מקוונים בכדי לאפשר למידה מרחוק.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.
לרשימת הקורסים ולפרטים נוספים לחצו כאן

לוח זמנים אקדמי

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-5320278