חינוך מיוחד

ראש/ת החוג: ד"ר תרצה הומינר tirzaho@herzog.ac.il
רכז/ת החוג: ד"ר דינה פריד dinaf@herzog.ac.il

 

מכללת הרצוג מציעה תוכנית לימודים לתואר שני בחינוך מיוחד בה יוכשרו סטודנטים וסטודנטיות לחינוך מיוחד והמעוניינים להתמקצע בתחומי לקויות תקשורת ולקויות למידה. סטודנט המתמחה בלקויות הללו יוכל להוות גורם מוביל מבערך צוות ההוראה הבית- ספרי וגורם מרכזי בתהליך שינוי העמדות כלפי התלמיד עם צרכים מיוחדים, הן במסגרת החינוכית והן בחברה בכללותה. תוכנית התואר השני נבנתה כך שסטודנט בעל תואר ראשון בחינוך מיוחד יוכל להתמקצע בתחומי לקויות אלו ולהכירם על בוריים ברמה התיאורטית והמעשית.

תואר שני בחינוך מיוחד נועד לאפשר לסטודנט המעוניין בכך להתמקד ולהעמיק בלקות ספציפית ולבנות נדבך נוסף שיהווה תוספת משמעותית ואיכותית על גבי ידיעותיו שרכש עד כה. השכיחות הגוברת של תלמידים עם אבחנה של לקויות למידה ולקויות תקשורת מחדדת את הצורך בהתמקצעות של אנשי חינוך דווקא בתחומים הללו. הבנה מעמיקה ורחבה של היבטים שונים בלקויות הללו תאפשר מחד את קידומו של התלמיד במישורים שונים –לימודי, רגשי, חברתי – ומאידך תגביר את הסיפוק של המורה בעבודתו מול התלמיד ומול גורמי טיפול נוספים. לצד הקניית ידע מעמיק בתחום הלקויות הללו, תוכנית זו תשים דגש על מחקר בתחומים הרלוונטיים

השפעת המורה על התפתחותו של התלמיד עם לקות תקשורת ו/או למידה בשלב מוקדם יחסית, עשויה לסייע לו לתפקד טוב יותר לא רק במסגרת החינוכית אלא גם בעתיד הרחוק כבוגר בתחומי החיים השונים דבר שישפיע על החברה הישראלית בכללותה

מטרות התכנית

להעמיק את הכשרתם של מורים מעולים בתחום החינוך המיוחד בכללו ובתחום לקויות התקשורת ולקויות הלמידה בפרט, אשר יהוו סוכני שינוי לתהליכי עומק בבית הספר, במערכת החינוך בכללותה וביחסה של החברה הישראלית לאנשים בעלי לקויות

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 25
  •   ימי לימוד : ב'

צור קשר

ראשת החוג לחינוך מיוחד:  שירה רוזנברג

דוא"ל: roshira111@gmail.com

שעות קבלה: בתאום מראש עם מזכירות החוג

 

ראשת התוכנית לתואר שני בחינוך מיוחד: ד"ר תרצה הומינר

דוא"ל: tirzaho@herzog.ac.il

שעות קבלה: בתאום מראש עם מזכירות החוג

 

רכזת התוכנית: ד"ר דינה פריד

דוא"ל: dinaf@herzog.ac.il

שעות קבלה: בתאום מראש עם מזכירות החוג

 

מזכירת החוג: נעמי גלובק בן ישי

דוא"ל: nomib@herzog.ac.il

02-5320902 (פנימי 802)

שעות קבלה: ימים א'-ה'  9:00-16:00

 

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, קמפוס היכל שלמה, רח' המלך ג'ורג' 58, ת.ד. 7440, ירושלים 9107302
מרכזיה: 02-5320900
פקס: 02-5327208

לוח השיעורים

לוח השיעורים (תשע"ט) גברים – לחצו כאן

לוח שיעורים (תשע"ט) – נשים – לחצו כאן

שכר לימוד

שכר הלימוד ללימודי תואר M.Ed. נקבע לפי ערך שנת לימודים אוניברסיטאית. משך תכנית הלימודים הוא שנתיים לפיכך גובה שכר הלימוד בתוכנית מלאה הוא 200%. גובה שכר הלימוד לפרטיו יחושב על ידי יחידת שכר לימוד בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט שנקבעה לו על יד ראש התוכנית.

להכרה בלימודים קודמים, ללימודים להשלמת תואר, לפיצול לימודים ולאגרות לימוד לחצו כאן

מלגות

סיוע בשכר לימוד

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק בדרך כלל סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

למידה מקוונת

כחלק ממערך הקורסים במכללה אנו מעמידים לרשות הסטודנטים מגוון רחב של קורסים מקוונים בכדי לאפשר למידה מרחוק.
מספר הקורסים המקוונים שניתן לשלב במסגרת התואר משתנים בהתאם לחוגים בהם תבחרו ללמוד.
לרשימת הקורסים ולפרטים נוספים לחצו כאן

לוח זמנים אקדמי

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-5320278