ניהול וארגון מערכות חינוך

ראש/ת החוג: ד"ר משה וסרשטיין wasser1@012.net.il

 

תכנית זו מכשירה עובדי חינוך לתפקידי ניהול ומנהיגות במערכת החינוך בישראל. התכנית מעניקה לפרחי הניהול ידע תיאורטי-מחקרי עדכני בתחומי ניהול בכלל ובתחומי מינהל החינוך בפרט וכן מפתחת יכולות להנהגה ולניהול של בתי ספר כארגוני חינוך אפקטיביים, הפועלים בסביבה מתפתחת ומשתנה. כלי מרכזי להשגת יעד זה הוא רכישת התנהגות רפלקטיבית, המבוססת על הבנת הצורך בלמידה מתמדת ומתמשכת.

 

תכנית הלימודים כוללת נושאים תיאורטיים והקניית מיומנויות בנושאים כגון תורת הארגון, התנהגות ארגונית בבית הספר, תכנון תכניות לימודים, מנהיגות בבית הספר, ניהול עצמי של בתי ספר, מערכת החינוך בישראל, תכנון וקבלת החלטות בבית-הספר, ניהול בית-ספר בחברה רב-תרבותית, ניהול משאבי אנוש, מדידת הישגים לימודיים ועוד.

 

בוגרי התכנית יוכלו למלא תפקידים שונים בהנהגה החינוכית של בית-הספר בקהילה, בניהול הצוות החינוכי ובתכנון עבודתו, בהנחיית הצוות החינוכי והדרכתו.

מטרות התכנית

לאתר ולהכשיר עובדי חינוך נבחרים לתפקידי מנהיגות בית-ספרית במערכת החינוך בישראל, להעניק להם מיומנויות וידע היקפי בתחומי ניהול בכלל ובתחומי חינוך בפרט, ולהכין אותם לקריירה של מנהיגות חינוכית בישראל.

מבנה הלימודים

  •   מספר ש"ש : 22
  •   ימי לימוד : ד'
לפרטים נוספים

צור קשר

ראש החוג:  ד"ר משה וסרשטיין
דוא"ל: wasser1@012.net.il
שעות קבלה: בתיאום מראש עם מזכירות החוג

מזכירת החוג:   גב' זהבה קופל
דוא"ל:  zehavak@herzog.ac.il
קמפוס היכל שלמה
טלפון:  02-5320906 (פנימי 806)

כתובת למשלוח דואר:
המכללה האקדמית הרצוג, קמפוס היכל שלמה, רח' המלך ג'ורג' 58, ת.ד. 7440, ירושלים 9107302
מרכזיה: 02-5320900
פקס: 02-5327208

לוח השיעורים

לרשימת השיעורים – לחצו כאן

לוח שיעורים שנה א' (תשע"ח) – לחצו כאן

לוח שיעורים שנה ב' (תשע"ח) – לחצו כאן

סמסטר קיץ תשע"ח – לחצו כאן

 

 

עבודות גמר

עבודת גמר הינה פרוייקט פדגוגי-ניהולי המכוון לאפשר ללומד התנסות בנושא מקצועי אינטגרטיבי, בעל אוריינטציה פרקטית-יישומית. הלומד יתמקד בנושא משמעותי לגביו באופן אישי, והוא בא לבדוק סוגיה פרקטית חינוכית בחיי היום-יום של בית-הספר בעבודתו האישית או בצוות שהוא נמנה עליו, תוך השוואה לתיאוריה ו/או להתנסויות קודמות.

במחצית הראשונה של השנה השנייה ללימודים, יתנסה הסטודנט בתהליך של תכנון וייזום של עבודת הגמר וביצועה יחל במחצית השנייה. לקראת סיום לימודיו ולאחר סיום העבודה והגשת התוצר הסופי, על הסטודנט להיבחן על עבודתו ("הגנה" על העבודה).

ניתן לכתוב את העבודה בהנחיית כל מרצה המלמד בתכנית, ללא זיקה הכרחית לקורס בו משתתף הסטודנט.

לוח מבחנים

תנאי קבלה

  1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
  2. ציון ממוצע של לפחות 82 בלימודי התואר הראשון.
  3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
  4. הצלחה בבחינות של התואר הראשון באנגלית עם ציון 85 ומעלה.
  5. ריאיון קבלה.

שכר לימוד

מלגות

למידה מקוונת

לוח זמנים אקדמי

אנשי סגל

קמפוס היכל שלמה - ירושלים

כתובת: המלך ג'ורג' 58 ירושלים 9426223
טלפון: 02-5320900
פקס: 02-5320278