תוכנית יום השישי

מרכז התוכנית : ד"ר אביעזר כהן   avi-orna@zahav.net.il

מזכירת התוכנית: חני כהן   Chanico@herzog.ac.il

תיאור התוכנית

תואר שני בהוראת מחשבת ישראל – שיח ופרשנות, בהוראת תנ"ך ופרשנותו בגישה רב-תחומית ובהוראת תורה שבעל פה

תוכנית יום השישי מיועדת למורים ולמורות המעוניינים ללמוד לתואר שני במקצועות היהדות, ומעוניינים לקיים את רוב לימודיהם ביום שישי.
יודגש, כי במסגרת התוכנית יתקיימו, בנוסף ללימודים ביום שישי, קורסים מקוונים, קורסי קיץ מרוכזים וקורסי סיורים, אשר עשויים להתקיים שלא בימי שישי (ימי הסיור יתקיימו, ככל שניתן, בימים של חופשות בבתי הספר).

בשלב זה, התוכנית מתקיימת במסגרת התואר השני בהוראת תנ"ך והתואר השני בהוראת מחשבת ישראל והתואר השני בהוראת תורה שבעל פה

 

 

ד"ר אביעזר כהן
מרכז התוכנית

פנו אלינו לקבלת מידע על לימודים והרשמה

תוכנית לימודים

היקף התואר: 18 ש"ש

משך הלימודים: שנתיים (מתוכם שנה אחת נוכחות בקמפוס)

שנה א' – יום שישי, 8:30-12:50, סמסטרים א'+ב' – 6 ש"ש (למידה היברידית המשלבת בין לימודים בקמפוס ומהבית).

בנוסף, הסטודנטים ישלימו 18 ש"ש באמצעות: קורסי קיץ (שבעה ימי לימוד מרוכזים בקמפוס), קורסים מקוונים וסיורים.

כל סטודנט יכתוב סמינריון ועבודת גמר כחלק מחובות התואר.

לוח שיעורים

תוכנית יום השישי תשפ"ד

הוראת מחשבת ישראל –   גברים / נשים

הוראת התנ"ך ופרשנותו –  גברים / נשים

הוראת תורה שבעל פה –  גברים / נשים

תנאי קבלה

 1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
 2. בוגרי החוג לתנ"ך או אחד החוגים המשיקים ממדעי היהדות,* בציון ממוצע 80 ומעלה.
 3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
 4. ראיון קבלה.**

* תלמידים שאין להם רקע מספיק בלימודי תנ"ך יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה

הרשמה

מרכז ייעוץ ורישום: 
טלפון: 02-9937337
מזכירת התוכנית: נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל: nomib@herzog.ac.il

שכר לימוד ומלגות

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

לוח זמנים אקדמי

 1. פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג 
  יום שלישי  ז' בחשון  1.11.22
  לפירוט לחצו כאן

היקף התואר: 18 ש"ש

משך הלימודים: שנתיים (מתוכם שנה אחת נוכחות בקמפוס)

שנה א' – יום שישי, 8:30-12:50, סמסטרים א'+ב' – 6 ש"ש (למידה היברידית המשלבת בין לימודים בקמפוס ומהבית).

בנוסף, הסטודנטים ישלימו 18 ש"ש באמצעות: קורסי קיץ (שבעה ימי לימוד מרוכזים בקמפוס), קורסים מקוונים וסיורים.

כל סטודנט יכתוב סמינריון ועבודת גמר כחלק מחובות התואר.

תוכנית יום השישי תשפ"ד

הוראת מחשבת ישראל –   גברים / נשים

הוראת התנ"ך ופרשנותו –  גברים / נשים

הוראת תורה שבעל פה –  גברים / נשים

 1. בעלי תואר .B.Ed או בעלי תואר .B.A + תעודת הוראה*.
 2. בוגרי החוג לתנ"ך או אחד החוגים המשיקים ממדעי היהדות,* בציון ממוצע 80 ומעלה.
 3. בעלי ותק של שלוש שנים לפחות בהוראה.
 4. ראיון קבלה.**

* תלמידים שאין להם רקע מספיק בלימודי תנ"ך יידרשו ללימודי השלמה לפי החלטת ראש החוג.

**הזימון לריאיון יישלח לאחר קבלת טופס ההרשמה

מרכז ייעוץ ורישום: 
טלפון: 02-9937337
מזכירת התוכנית: נעמי גלובק בן ישי
דוא"ל: nomib@herzog.ac.il

משרד החינוך

משרד החינוך מעניק סיוע בשכר לימוד למורים בשתי דרכים: החזר שכר לימוד או מענק שעות. (מענק שעות אינו מתאים למורים ב"אופק חדש"). פירוט הזכאים לסיוע זה ורשימת סדרי העדיפויות מופיעים בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובתקציר על גבי טופס הבקשה שיש להגיש למשרד החינוך. ניתן לקבל טפסים אצל הגב' תמר כהן ביחידת שכר לימוד.

אנו ממליצים לבדוק היטב את הערך הכספי של כל אחת מהחלופות לפני הגשת הבקשות. מי שנמצא בחצי שבתון, זכאי להחזר שכר לימוד או מענק שעות עבור המחצית השנייה של שכר הלימוד.

ארגוני מורים

הסתדרות המורים וארגון המורים מעניקים מלגות לחבריהם הלומדים לקראת תואר שני. יש לעקוב אחר הפרסומים שלהם במהלך השנה.

ועדת המלגות של המכללה

ועדת המלגות של המכללה דנה פעמיים בשנה בבקשות לסיוע בשכר לימוד על רקע כלכלי (לאחר חופשת חנוכה ולאחר חופשת פסח). הועדה מטפלת רק בסטודנטים מן המניין שאינם מקבלים סיוע ממשרד החינוך או מקרנות ההשתלמות ולומדים בתוכניות המרכזיות של המכללה (ימי שלישי ורביעי). המכללה אינה מתחייבת להעניק מלגה לכל פונה. המלגה תוענק במחצית השנייה של שנת הלימודים.

ניתן לקבל טפסים אצל תמר כהן ביחידת שכר לימוד.tamarc@herzog.ac.il

 1. פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג 
  יום שלישי  ז' בחשון  1.11.22
  לפירוט לחצו כאן

אנשי סגל