חוג לגאוגרפיה תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים גיאוגרפיה

+  ירושלים בירת ישראל | 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב

| 42004000 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 42004000
מורה דר שפר גד
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
ירושלים בירתה של מדינת ישראל בהווה ושל העם היהודי לאורך ההיסטוריה,הינה אחת הערים העתיקות והמפוארות ביותר בעולם. קורס מקוונן זה נועד להקנות לסטודנטים הכרות מעמיקה על העיר ירושלים, ב-70 שנה האחרונות. בקורס זה נכיר את התפתחות העיר המודרנית ומאפייניה. הקורס ידון בנושאים שונים בהם: גבולותיה המשתנות של העיר, גיאופוליטיקה של ירושלים, אוכלוסיית ירושלים, עוני מול עושר, דת, חינוך ותרבות, מאפייני נוף טבעי ובנוי, מיקומם הפיזי של הרשויות השונות, איכות הסביבה,שטחים פתוחים, כלכלה, תחבורה ועוד. לכל נושא יינתנו דוגמאות רבות ונבחן יחד את ההשפעות החיוביות והשליליות שיש לכל נושא על ירושלים וכן מגמות עתידיות אפשריות. לקורס יש סיור חובה

קורסים ביום א

 

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008900 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008900 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008900
מורה דר לאוב עודד
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות. במהלך הקורס נקשור את הנלמד אל נופים ואתרים בארץ ישראל.

+  כלכלה חברה ומרחב- מעורב | 42001000 | מאיר אילנה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 42001000 | מאיר אילנה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42001000
מורה מאיר אילנה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 52 - יבילים (אלון שבות)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס מבוא לגיאוגרפיה כלכלית עוסק בהדדיות של המרחב והכלכלה. פעילות כלכלית מורכבת מגורמי יצור - קרקע, כוח אדם, הון, מתהליכים - צרכנות, מסחר, יצור, השקעות, וכן משחקנים מוסדיים - מדינות, שווקים, חברות עסקיות. ההשלכות המרחביות של כלל הפעילות הכלכלית מעמיקות בעידן הגלובאלי ומקבלות ביטויים חברתיים, פוליטיים, תרבותיים וסביבתיים מובהקים. במסגרת הקורס נכיר את התהליכים הכלכליים, את השחקנים המגוונים, תוך התמקדות בהשלכות השונות שלהם בצפון ובדרום הגלובאלי. נלמד את התיאוריות והמודלים העיקריים השואפים להסביר את ההדדיות של הכלכלה והמרחב ונכיר גישות אלטרנטיביות להבנת פעילויות כלכליות ושונותן המרחבית ברמות השונות - מרמת הפרט, דרך רמת הקהילה, היישוב, האזור ועד לרמה הכלל-עולמית.

+  עיר ועיור בעידן הגלובאלי | 42001100 | דר שפר גד | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 42001100 | דר שפר גד | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 42001100
מורה דר שפר גד
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

עדלפני 100 שנה רוב תושבי כדור הארץ חייו בכפר. בשנת 2007 הדברים התהפכו ומאז רובתושבי העולם גרים בערים ותהליך זה רק ממשיך ומתחזק. הקורס יעסוק בהתפתחות העירוניתהחל מהעיר הקדומה ועד העיר הפוסט תעשייתית. בקורס נבחן את מאפייני תפקוד ומיקום שליישובים עירוניים, היררכיות עירוניות, מדרגי ערים ותיאורית המקומות המרכזיים.הקורס יידון אף בתפוצת אוכלוסייה בעיר לרבדיה והרכביה השונים. בקורס נרחיב בנושאיאזורים מטרופולינים,  ערים חדשות מגה-ערים.בנוסף, הקורס ידון כיצד התפתחויות הכלכליות, הטכנולוגיות והפוליטיות משפיעות על עריהעולם והשפעתן החברתית. נבחן יתרונות שהעיר מספק אך גם האתגרים ופתרונות.

+  דרכי הוראת גיאוגרפיה | 90020000 | דר לאוב רונית | שנתי | 12:10 - 13:30

| 90020000 | דר לאוב רונית | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 90020000
מורה דר לאוב רונית
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

מקצוע גאוגרפיה וסביבה מכיל בתוכו מגוון רב של נושאים הקשורים למרחב ולאדם וליחסי הגומלין ביניהם, אי לכך דרכי הוראת המקצוע תהיינה מגוונות וחדשניות נלמד את הפרדיגמה של המקצוע - הצד הפילוסופי ונתנסה בשיטות שונות ובדרכי למידה המותאמים לתכני הלימוד. נצא לסיורים נכיר שיטות לימוד מתוקשבות ועוד בקיצור נעשה ונלמד.
~

+  מבוא לאיכות הסביבה- מעורב | 42000800 | דר לאוב רונית | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 42000800 | דר לאוב רונית | סמסטר א | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42000800
מורה דר לאוב רונית
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בהתפתחות יחסי אדם- סביבה במהלך 50 השנים האחרונות. בקורס נכיר את התהליכים שהביאו את החברה האנושית למשבר ואת הדרכים בהן מתמודדים עם משבר זה עד עצם היום הזה. בקורס נכיר אתרים ונדון בסוגיות אותם ניתן לשלב כחלק מהחינוך הסביבתי במדינת ישראל.

+  גיאוגרפיה חבלית של ארץ ישראל: נגב | 42005600 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 42005600 | דר לאוב רונית | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 42005600
מורה דר לאוב רונית
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
  הקורס עוסק ביחסי הגומלין הקיימים בין האדם לסביבה באזור הנגב. תחילת הקורס עוסק  בתשתית הפיסית ותהליכי עיצובה ולאחר מכן בדילמות עכשוויות העוסקות ביחסים בין גורמים אלו לגורמים האנושיים: כלכלה, התיישבות, משאבי טבע, קיימות, אוכלוסייה, תיירות, תחבורה , שטחים פתוחים ושמורות טבע ועוד.  
הקורס כולל שני ימי סיור רצופים באזור הנגב במהלכם ניפגוש דילמות אלו בשטח בצורה בלתי אמצעית עם הנוף ועם התושבים.

+  סמינריון בגיאוגרפיה | 42001500 | דר לאוב רונית | שנתי | 17:40 - 19:00

| 42001500 | דר לאוב רונית | סמסטר ש | יום א | שעה 17:40 - 19:00
קוד קורס 42001500
מורה דר לאוב רונית
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס עוסק בהיכרות עם שיטות מחקר שונות (כמותיות ואיכותיות) ויישומן לגבי פרויקט חקר אישי של כל משתתף. הקורס כולל הנחייה בכתיבה אקדמית במהלכו יעלה על הכתב כל סטודנט את פרוייקט החקר שלו ויציג אותו בפני משתתפי הקורס.