חוג לימודי ארץ ישראל תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים לימודי ארץ ישראל

קוד קורס 45007100
מורה דר מאיר ערן
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

חזל,חכמינו זכרם לברכה. אין כמעט צעד שאנו עושים בלימודי קודש בלא להיתקל בחזלויצירתם. לרוב אנחנו מכירים אותם כדמויות וירטואליות דרך הטקסטים שכתבו. תלמידיהחוג ללימודי ארץ-ישראל נחשפים במהלך לימודיהם לאתרים שונים בהם פעלו אותם חכמים.אבל איך נראו הבתים בהם גרו? מה היה התפריט אותו צרכו? מה היתה שגרת יומם? באילומלאכות עבדו ומה מחיי הרוח שלהם נשאר בתרבות החומרית עד ימינו?
מטרת הקורס היא יצירת חיבור בין העולמות הללו. נפתח חלון אל חיי היומיום שלאבותינו בתקופת חזל.

+  ירושלים לדורותיה- קורס רגיונלי | 45008300 | דר דוידסון אייל | שנתי

| 45008300 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45008300
מורה דר דוידסון אייל
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

ירושלים היא עיר הנצח, וקצת קשה להכניס נצח לתוך קורס אחד. אבל אנחנו נשתדל לעשות את המיטב כדי להבין את הסיפור של העיר המופלאה, המורכבת והמסובכת ביותר בעולם. מתי עולה ירושלים על במת ההיסטוריה?  איך היא נראתה בימי דוד ושלמה ומדוע חרבה? מה היו קורותיה בימי הבית השני ומה משמעות שנאת החינם שהביאה לחורבן השני? האם באמת הייתה העיר שוממה אחרי החורבן, ומדוע עניינה את הנוצרים והמוסלמים? מתי החלה העת החדשה בירושלים ומה מאפייניה? עד כמה גדול נס ירושלים במאוחדת בירת ישראל?
הקורס ירושלים לדרותיה יהיה מקוון, וידרוש משמעת עצמית של עמידה במטלות ובבחנים, אבל המאמץ ישתלם...

+  מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל | 45000600 | דר מאיר ערן | שנתי

| 45000600 | דר מאיר ערן | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 45000600
מורה דר מאיר ערן
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מקצוע הארכאולוגיה עוסק בחקר הממצא הדומם הנמצא במעמקי האדמה. הארכאולוגי מנסה לדובב את החרסים, הקירות והמטבעות אותם הותיר האדם ודרכן להבין את תולדות הארץ זהו קורס מקוון. בחלקו הראשון של קורס זה נלמד על כלי המחקר של מקצוע הארכיאולוגיה ועל התפתחות התחום במהלך הדרות. בחלקו השני נעסוק בהכרת המאפיינים של התקופות השונות מראשית ההיסטוריה ועד לסוף תקופת הבית הראשון. בנוסף לכך נדון בשאלות מקרא וארכיאולוגיה לאור הממצאים השונים.

קורסים מרוכזים

 

+  ארץ הנגב- קורס רגיונלי- מרוכז | 45020600 | דר שר-אבי דורון | סמסטר א

| 45020600 | דר שר-אבי דורון | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 45020600
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בכל רבדי הנוף של הנגב החל במבנה הפיסי של המרחב בין באר שבע לאילת, דרך האירועים והאוכלוסיות בנגב לאורך הדורות, ועד הסוגיות האקטואליות המודרניות במרחב זה

קוד קורס 45004600
מורה דר לאוב עודד
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
את הקורס נלמד בשטח בארבעה ימי סיור לאזורי הגליל העליון, התחתון והעמקים (קמפוס בן יומיים ועוד שני ימי סיור בודדים ומפגש הכנה בזום). נלמד מתוך תפיסה בינתחומית, הקורס בנוי קומה על גבי קומה, מן המסד הגיאולוגי דרך משאבי המים ועד הרובד האנושי. מטרת הקורס להכיר את הגליל העליון והתחתון,  עמקי הרוחב והבקע, תוך ניתוח השטח, לימוד המקורות, היכרות עם הממצאים והאתרים בשטח ועם סוגיות מחקריות

 הקורס מתכתב עם יחידת צפון הארץ הנלמדת במערכת החינוך. במסגרת הקורס יתקיים יום סיור לגליל ולעמקי 

קורסים ביום א

 
קוד קורס 90001000
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס במסגרת הקורס דרכי הוראה בלימודי אי נעמוד מקרוב על מאפייניו של מקצוע זה כמקצוע רב-תחומי במערכת החינוך, נערוך היכרות עם מסגרות התוכן של יחידות הלימוד בהוראת התחום ונציג את אמצעי ההוראה המובילים בתחום. ננתח בעיות דידקטיות בהוראת ידיעת הארץ תוך קניין כלים לעבודה והכנה עצמית לקראת הוראת יחידת לימוד שלמה כמו גם מערך שיעור או סיור. בנוסף, נעמוד על הפוטנציאל החינוכי והערכי של הסיור במסגרת הוראת לימודי ארץ ישראל ושלח.

+  מבוא לחי ולצומח של ארץ ישראל | 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 45000100 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 45000100
מורה דר בר שי נועם
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בארץ ישראל, הממוקמת בצומת שבין שלוש יבשות, קיים מגוון גדול של בתי גידול ועושר רב של צמחים ובעח. במהלך הקורס נערוך הכרות ראשונית עם בתי גידול המאפיינים את הארץ ונתייחס להשפעת הגורמים הסביבתיים על השפע והתפוצה של האורגניזמים. נעמוד על הקשר בין בית הגידול ובין המינים המאכלסים אותו תוך התייחסות לאורח חייהם, התנהגותם, התאמותיהם לבית הגידול ויחסי הגומלין ביניהם. הקורס כולל הרצאות, יציאות לגיחות קצרות באזור המכללה וארבעה ימי סיור.

+  מבוא לגיאולוגיה וגיאומורפולוגיה | 45008900 | דר לאוב עודד | שנתי | 09:00 - 10:20

| 45008900 | דר לאוב עודד | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45008900
מורה דר לאוב עודד
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בהכרות עם החומרים הבונים את כדור הארץ (סלעים ומינרלים) ותהליכי היווצרותם, המבנה הפנימי של כדור הארץ וכוחות פנימיים וחיצוניים המעצבים את הנוף הפיסי של כדור הארץ ואחראיים לתופעות גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות מגוונות. במהלך הקורס נקשור את הנלמד אל נופים ואתרים בארץ ישראל.

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בעת החדשה | 45000700 | דר קמינסקי תמי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 45000700 | דר קמינסקי תמי | סמסטר ש | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 45000700
מורה דר קמינסקי תמי
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קוד קורס 45011600
מורה דר לונדון עקיבא
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קוד קורס 45001100
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מטרת הקורס הינה להכניס את הסטודנט בשערי חקר ידיעת הארץ תוך הקניית הכלים הבסיסיים למחקר, לסיור ולמיומנות השדה. כיצד החלה הארכיאולוגיה באי, כיצד החל המיפוי שלה, ומדוע רק במאה היט ארץ ישראל התגלתה מחדש?
קוד קורס 45022000
מורה דר דוידסון אייל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

במשךמאות שנים חסו תושבי הארץ בצלו של חצי הסהר המוסלמי. מה היה מצבה של ארץ ישראל תחתשלטון האסלאם? איך הושפעו מכך תושבי הארץ? מה היה מצבם של היהודים? האם יכלו לנהלאת חייהם הרוחניים והקהילתיים? מי הנהיג אותם? אלו אירועים עברו עליהם, וכיצדהשפיעו עליהם?

בשאלותאלו ובשאלות נוספות רבות נדון בשיעורים, שיתמקדו במאות ה-18-13 – בתקופות הממלוכיתוהעותמאנית המוקדמת. הקורס מוגדר סמינריוני, ולכן חלק משמעותי מתוכויוקדש להנחייה לכתיבת העבודה הסמינריונית, ולכתיבתה בפועל.

קוד קורס 45014900
מורה דר מאיר ערן
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורות ההתיישבות בארץ בתקופת בית שני משנה ותלמוד הוא אחד מקורסי המבוא בחוג. הקורס הנוכחי הוא למעשה העמקה של מה שלמדנו בקורס המבוא.
במסגרת הנוכחית לא נסתפק בהבנת התהליכים הכלליים אלא נעמיק בסוגיות מסויימות בהן הותירו בני התקופה חותם על מפת הארץ
. ננסה לברר היכן היתה החקרה  אותה התקשו החשמונאים לכבוש?
נבחן את סוגיות המקוואות בעת העתיקה? נבקש לבחון האמנם היה המקדש בירושלים מקדש יהודי יחיד?
נעמת בין מקורות חזל לממצא ובין תיאורי יוספוס למציאות בשטח.

הקורס ישולב בהתנסויות פדגוגיות שונות

+  מבוא לתולדות ארץ ישראל בימי הביניים | 45000800 | דר דוידסון אייל | שנתי | 16:00 - 17:20

| 45000800 | דר דוידסון אייל | סמסטר ש | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 45000800
מורה דר דוידסון אייל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס עוסק בתולדותיה של אי החל מראשית הופעתו של האיסלאם בארץ ישראל, וכן בתקופות הצלבנית, הממלוכית והעותמאנית, והוא מפגיש בין מקורות התקופה לבין המרחב הגיאוגרפי בארץ ישראל, תוך מתן תשומת לב לקהילות היהודים באי תחת שלטון האיסלאם והנצרות

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45005800
מורה דר דוידסון אייל
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

סיפורה של קהילת צפת במאה ה-16 הוא סיפור מופלא על מרכז רוחני-תורני ששגשג במשך תקופה קצרה, והגיע להשפעה חסרת תקדים בעולם היהודי. בקורס נלמד את הרקע לצמיחתה של צפת, ונכיר לעומק את עולם הרוח ואת הדמויות שפעלו בה.

+  מפעלי מים קדומים בארץ ישראל | 45014100 | דר לאוב עודד | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 45014100 | דר לאוב עודד | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 45014100
מורה דר לאוב עודד
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נלמד אודות מקורות מים שונים הזמינים לאדם ועל השתכללות מפעלי הספקת המים בארץ ישראל מתקופת הברונזה ועד לימי הביניים. נבחן את אספקת המים אל מול הצריכה ונערוך מאזני מים. נתחיל בבור בבאר ובמעיין הנקבה ונעבור למפעלי מים משוכללים מתקופת הברזל ואמות מים מהתקופה החשמונאית ואילך.  משתתפי הקורס ירכשו דרכים לבחינת והערכת מפעלי מים עתיקים ויציגו במהלך הקורס מפעלי מים נבחרים.   

קוד קורס 45013000
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
זהו קורס סמינריוני. במהלכו נעלה לדיון סוגיות גאוגרפיות היסטוריות נבחרות, תוך שימוש בחידושי המחקר הארכיאולוגי ולצד עיון במקורות מקראיים וחוץ-מקראיים מן המזרח הקדום. סוגיות אלה נוגעות להבנת הרקע הריאלי של הסיפור המקראי והוא מהווה מכנה משותף לכל עבודות הסמינריון שתיכתבנה במהלכו של קורס זה. במהלך סמסטר א, תשולבנה הנחיות לכתיבה מחקרית אקדמית, ובמהלך סמסטר ב, יוצגו רפרטים על ידי התלמידים בפני חבריהם לכיתה. 
קוד קורס 45000400
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום חדר 29 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס


~נכיר את יסודות החקר של הגיאוגרפיה ההיסטורית והארכיאולוגיה המקראית, וכן מקורות העזר והכלים לחקר תקופת המקרא. נבין את אירועי תקופת המלוכה על רקע הגיאוגרפיה הפיזית, הישובית והמדינית של ארץ ישראל והמזרח הקדום ונציג סוגיות מקראיות שימושיות בהוראת לימודי ארץ ישראל ותנך. ראשיתו של הקורס במבואות כלליים והמשכו ברצף ההיסטורי שמראשית המלוכה בישראל ועד חורבן הבית הראשון. הקורס משלב התנסויות בהוראה וחקר עם הצגת מהלך זיהוי האתרים של תקופת המקרא על ידי תלמידיו/ותיו.
~

+  שלהי ממלכות ישראל ויהודה | 45004300 | דר שר-אבי דורון | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 45004300 | דר שר-אבי דורון | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 45004300
מורה דר שר-אבי דורון
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס שלפנינו עוקב אחרי האירועים בארץ ישראל בעידן האימפריות הגדולות: אשור, בבל ומצרים, בפרק הזמן שבין קץ ממלכת ישראל הצפונית ועד חורבן בית המקדש הראשון. הקורס מהווה רובד העמקה למבוא לתולדות ארץ ישראל בימי בית ראשון ומיישם את הבחינה הרב תחומית: ארכיאולוגיה, מקרא, וגיאוגרפיה היסטורית. בחינה זו מאפשרת למזג את חקר הכתובות הרבות השופכות אור על האירועים הסוערים של התקופה, עם ניתוח הנוף של ארץ ישראל, וכל זאת בעזרת תנך פתוח המדלג ספרי מלכים, למקבילות בספר דברי הימים ותוך עיון בספרות הנבואה, בדגש על ישעיה וירמיה ותרי עשר.