חוג למדעי הטבע תשפ"ג – קמפוס אלון שבות

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה גברים

קורסים מקוונים מדעי הטבע חד חוגי

קוד קורס 90021300
מורה כהן אסתר
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס הוא קורס מלווה לקורס הפרונטלי אך בו זמנית מקיף את התכנים המשמעותיים של הוראת הביולוגיה.הקורס בנוי כך שכל סטודנט יכיר את עיקרונות ותכני הוראת הביולוגיה תוך כדי יצירת מאגר חומרים שיתופי לכלל הסטודנטים. יחד נצור מאגר הכולל דפי עבודה, מבחנים, כרזות,פעילויות מתוקשבות,רשימת אתרי אינטרנט שימושיים ועוד.בנוסף ההשתתפות בפורומים השונים תאפשר דיונים ומפגשים עם גישות ומחשבות מגוונות.

+  תקשורת ביצוריים חיים | 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר א

| 638021400 | דר בן יהודה עוז | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 638021400
מורה דר בן יהודה עוז
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתקשורת בין היצורים השונים. החל מתקשורת כימית בין יצוריםנחותים, דרך תקשורת בין צמחים ועד לתקשורת מורכבת יותר בין בעלי חיים מפותחים (תקשורת קולית,ויזואלית וקולית וגם: חיזור, קשר הורי וקונפליקטים בין בעלי חיים שונים, למשל, בין הורים לצאצאים). הקורס יעסוק, בין השאר, בעקרון ההכבדה, אחד המרכיבים החשובים ביותר בתקשורת בין בעלי החיים. פרק נוסף יעסוק בתקשורת בין צמחים לבעלי חיים.

+  יסודות היקום והאמונה | 638021300 | תורגמן דניאל | סמסטר ב

| 638021300 | תורגמן דניאל | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638021300
מורה תורגמן דניאל
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה ניחשף לסודות הכמוסים של היקום. נעמיק בשאלות על הבריאה, מהותו של החומר וחוקי

+  סטטיסטיקה למדעים- חד חוגי | 638006100 | באט לאה | סמסטר ב

| 638006100 | באט לאה | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 638006100
מורה באט לאה
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

היסודות לתורת ההסתברות, שהיא המכשיר המתמטי החשוב ביותר לסטטיסטיקה. זהו ענף המתמטיקה, העוסק בתופעות שיש בהן אי-ודאות. נכיר את המושגים: ניסוי מקרי, מרחב מדגם, פונקציות הסתברות, משתנה מקרי, תוחלת, שונות וסטיית תקן.

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 638012300
מורה דר אוסטר יעל
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הצורךהאנושי מעורר בעיה.  בעיה מובילה לחיפושפתרון. הפתרון יכול להיות פתרון טכנולוגי , כלומר, פיתוח מוצר. הטכנולוגיה עוסקתבמתן פתרונות בצורת כלים, מכשירים, מכונות, או אמצעים מוחשיים בעזרתם מתמודד האדםעם בעיות או עם צרכים.

בקורס הסטודנט יכיר בהתנסות חווייתיתאת מרכיבי המערכת הטכנולוגית, ויבין כיצד הפתרון הטכנולוגי נותן מענהלצורך אנושי אופותר בעיה.

בקורס יתרגלו הסטודנטים תהליך שלפיתוח מוצר משלב אפיון הבעיהצורך, עבור לתכנון פתרון בהתבסס על ידע וחומריםזמינים, מימוש הפתרון, הערכתו והערכות ושיקולים אפשריים במעבר לייצור המוני. הקורסיתבסס על עבודה בצוותים.

 


קורסים ביום א

 

+  דרכי הוראת ביולוגיה- מעורב | 90021400 | כהן אסתר | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 90021400 | כהן אסתר | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 90021400
מורה כהן אסתר
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקיף את העקרונות הביולוגיים ותכני הוראת הביולוגיה. מקצוע הביולוגיה בהיותו מפתח מבט על העולם ועל גוף האדם ברמות הארגון השונות מאפשר לסטודנט לשכלל את מבטו פנימה וגישתו האמונית ולהביע את אישיותו דרך המקצוע .בקורס הסטודנטים יכירו את תכניות הלימודים, את הספרים והקורסים הדיגיטלים, יתנסו בחקר ומעבדות מסוגים שונים , ינהלו דיונים סביב סוגיות ביו-אתיות .הסטודנטים יקבלו רעיונות לפעילויות מגוונות ומתוכן : ניתוח לב ריאות, של מע הרביה הנקבית של כבשה , סעודת טו בשבט בוטנית ועוד. תשומת לב מיוחדת ניתנת להוראה במרחבי למידה בהם התלמיד במרכז ובהכנת חומרי הוראה מתוקשבים. בנוסף נברר את המושג החדש של הוראה היברידית שנולד בעקבות מגפת הקורונה...ברוכים כל הבאים

+  ביולוגיה של התא | 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 638004700 | דר אוסטר יעל | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638004700
מורה דר אוסטר יעל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הכרות עם התא, יחידת המבנה הבסיסית של כל החי. הכרת אברוני התא העיקריים, תפקידם ודרך הפעולה, הבנת פעילות התא כמערכת המווסתת את פעילותה (הומאוסטאזיס). גלגולי אנרגיה בתא הכרות עם תאים מסוגים שונים ניתוח אחידות ושוני ,שיטות מחקר בביולוגיה של התא.

+  קרינה וחומר ב- חד חוגי- מעורב | 638005900 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 638005900 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638005900
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
במהלך 150 השנים האחרונות חלו מהפכים רבים באופן בו מבין האדם את חוקי הטבע של עולמנו. בקורס נפתח בסקירת הבניין המפואר של הפיסיקה הקלאסית והישגיו המרשימים. משם נמשיך למספר תופעות ניסיוניות שלא הוסברו עי המדע הקלאסי, ובאו על פתרונן עי תיאוריות חדשות שיצרו מהפכה באופן בו אנו מבינים את עולמנו: היחסות, מכניקת הקוונטים ומודל הגרעין. הקורס מתמקד בתיאור התופעות והעקרונות והתפתחותן ההסיטורית יחד עם פיתוח יכולת תיאור ופתרון מתמטי לבעיות פיסיקליות.

+  פיזיקה- מכניקה | 638003500 | דר ששון חווה | סמסטר ב | 09:00 - 11:55

| 638003500 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 638003500
מורה דר ששון חווה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבוסס על לימוד עקרונות המכניקה, היכרות עם ההיבטים הדידקטיים של הוראת המדעים בהקשר לעקרונות המכניקה, והיכרות עם הרעיונות המרכזיים הקשורים למכניקה - בהיסטוריה ובפילוסופיה של המדע. פיתוח יכולות שילוב בין תחום מדעי תופעתי כמו תנועת גופים, לבין תיאור מתמטי וגראפי של התופעה. פיתוח יכולת להבין כיצד ניסוח מתמטי של חוקי המכניקה - מסייע בידינו לנבא תופעות פיזיקליות, ולהציג תיאור עתידי מקורב של ההתרחשות הצפויה. כמו כן נלמד להפיק מידע מתיאור בייצוגים שונים (גרפי, מילולי וטבלה) ולייצגו באופן שונה.

קוד קורס 638006400
מורה דר סיאני מרב
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס יילמדו עקרונות המבנה והתפקוד של מערכת הנשימה ושל מערכת ההובלה. נלמד על התפתחות המערכות המורכבות בבעלי חיים ובאדם וכן נעסוק בפיזיולוגיה של המערכות בבריאות ובחולי.  

קוד קורס 638004200
מורה דר סיאני מרב
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס יילמדו עקרונות המבנה והתפקוד של מערכות העיכול ההפרשה והעצבים. נלמד על התפתחות המערכות המורכבות באדם וכן נעסוק בפיזיולוגיה של המערכות בבריאות ובחולי

+  יסודות הכימיה הכללית | 638009600 | דר גרוס תרצה | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 638009600 | דר גרוס תרצה | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638009600
מורה דר גרוס תרצה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 3
תיאור קורס

הקורס עוסק בחומרים ובתכונותיהם ומשלב הדגמות של ניסויים בכתה. הקורס מתייחס לחומרים ב 3 רמות ההבנה: מקרו - מיקרו - סמל, כלומר,תופעות ותכונות של חומרים, הסבר ברמה האטומית והמולקולרית והצגה בשפת הכימאים.קורס זה מהווה בסיס לקורסים מתקדמים, וכן תשתית להבנת הביולוגיה והביוכימיה.

+  ביוכימיה- חד חוגי- מעורב | 638001300 | דר אוסטר יעל | שנתי | 12:10 - 13:30

| 638001300 | דר אוסטר יעל | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638001300
מורה דר אוסטר יעל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
ברגע זה ממש, כשאתה או את קוראים את תיאור הקורס מתרחשים בגופכם מגוון של תהליכים ביוכימיים בהם מעורבים מולקולות וריאקציות שונות. בקורס נכיר את הבסיס הביולוגי / כימי שמאפשר את קיום החיים החל מרמת התא הבודדועד לרמת האורגניזם השלם.
מטרת הקורס להכיר את מולקולות הייסוד המרכיבות את התאים (חלבונים, פחממות ושומנים), ואת הקשר בין מבנם לתפקידם בתאים, להבנת תהליכים כימיים המתרחשים בגוף החי והצומח. בין נושאי הקורס יוכרו קבוצוברגע ת פונקציונליות, חלבונים - מבנה ותפקוד, חלבוני מבנה, תובלה, אנזימים. ליפידים, סוכרים- מבנה ומטבוליזם, מחלות עם משק בלתי תקין של סוכרים, הורמונים. חילוף חומרים ואנרגיה במערכות ביולוגיות.

+  ביולוגיה מולקולרית- חד חוגי- מעורב | 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 638011700 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 638011700
מורה דר רוזיצקי ברכה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס זיהוי ה- DNA  כנושא המידע התורשתי, ארגון ה- DNA  ואריזתו, הכפלת ה- DNA  – מודל, כווּניות, מנגנון. מוטציות עצמיות ומוטציות מושרות. מנגנוני תיקון DNA.  סינתיזת חלבונים- שלבים, מבנה יחידת השעתוק, עבוד RNA, שחבור חילופי, תרגום.  הצופן הגנטי ופענוחו. דנטורציה ורנטורציה של DNA.  מבנה  הגנום הפרוקריוטי <

+  גנטיקה- חד חוגי- מעורב | 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | 16:00 - 19:00

| 638004600 | דר רוזיצקי ברכה | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 19:00
קוד קורס 638004600
מורה דר רוזיצקי ברכה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

גנטיקה מנדלית ואנליזות גנטיות: גניםואללים, גנוטיפ ופנוטיפ, תורשה מונו-הברידית ודי-הברידית, ניתוח שושלות, תורשהדומננטית, רצסיבית, קו-דומננטית,  שונותבביטוי, חדירות לא מלאה, החתמה. אפיסטאזיס ופלאוטרופיה. תורשה מולטיפקטורילית,תורשה אוטוזומלית, תורשה אחוזה בכרומוזומי הזוויג, תורשה אמהית, הולנדריות, הגבלהלמין, השפעה ממין. תורשה כמותית, מיטוזה ומיוזה – מנגנונים ושלבים, ארועי איהפרדה. אנומליות כרומוזומליות – מספריות ומבניות, איזו והטרודיזומיה, תאחיזהושחלוף, מרחקי מפה – מפוי גנטי. קומפלמנטציה. מבחני הלימות והסתברות. נשואי קרובים– חשובי קרבה. גנטיקה של אוכלוסיות. יעוץ גנטי ואבחון טרום לידתי. מחלות תורשתיות,מחלות מטבוליות.


קוד קורס 90019000
מורה דר שבט אלונה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 17:40
שעת סיום 19:00
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס עוסק בהוראת מדע וטכנולוגיה בגישה הקונסטרוקטיביסטית. הסטודנטים יכירו בקורס את המושגים המרכזיים בתכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה לחטב, תוך התייחסות לחומרי הלימוד, ניסויים במעבדה ופעילויות העשרה ברשת האינטרנט ובכלל. בקורס יעלו סוגיות הקשורות להיסטוריה של המדע, תפיסות שגויות, היחס בין מדע וטכנולוגיה, דרכי הערכה ועוד. את הנלמד יישמו הסטודנטים בעיבוד יחידת לימוד להוראה ולמידת עמיתים.

קורסים ביום ה

 
קוד קורס 638001200
מורה דר גרוס תרצה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה, המהווה מפגש ראשון של סטודנטים עם כימיה אורגנית, נכללים פרקים הדנים בנושאיםשונים ומגוונים המהווים את אבני היסוד לתגובות הכימיות השולטות בעולם החי והצומח. 

בקורס נתוודע ל:  נומנקלטורה וקביעת מבנה של מולקולות פשוטות ולא פשוטות, הכימיה של תרכובות אליפטיות שונות:אלקאנים, אלקנים, והקבוצות הפונקציונליות המרכזיות - כהלים, (אתרים, קטונים, אלדהים, ) חומצות קרבוקסיליות ונגזרותיהן.

הסטודנטיםילמדו על משמעות הקבוצה הפונקציונאלית בכימיה אורגנית ועל מעורבותה במנגנוניםשונים. הקורס בכימיה אורגנית מהווה בסיס לקורסי המשך בביוכימיה.

+  בוטניקה- חד חוגי- מעורב | 638003800 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 638003800 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 638003800
מורה דר בר שי נועם
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הכרת עולם הצמחים, אנטומיה, רבייה, פוטוסינתזה, אקולוגיה

+  פיזיקה- חשמל ומגנטיות | 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 638003600 | דר ששון חווה | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 638003600
מורה דר ששון חווה
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס זה נכיר מושגים פיזיקאליים בחשמל ומגנטיות. נתוודע להשפעת הכוחות החשמליים והמגנטיים, למעגלי זרם, לשדות חשמליים וכדומה. נשתמש בחוקים פיזיקאליים על מנת לחשב ולהסביר תופעות חשמליות שונות. יושם דגש על יישומים של החוקים והעקרונות הפיזיקאליים בחיי היומיום (חשמל בבית, מבנה מכשירים חשמליים בסיסיים וכדומה).

+  אקולוגיה- חד חוגי- מעורב | 638002100 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 638002100 | דר בר שי נועם | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 638002100
מורה דר בר שי נועם
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
האבקה והפרייה. שיטות רבייה וזיווג בצמחים. קבוצות מאביקים חשובות. סינדרומי האבקה - קבוצות של תכונות המופיעות ביחד כהתאמה לטיפוסי מאביקים מסויימים. מנגנונים למניעת האבקה והפרייה עצמית. אופן התנהגות מאביקים בפרחים. למידה והאבקה.

+  סמינריון במדעים- מעורב | 638011900 | דר סיאני מרב | שנתי | 12:10 - 13:30

| 638011900 | דר סיאני מרב | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 638011900
מורה דר סיאני מרב
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס מלווה לכתיבת העבודה הסמינריונית במדעים. הקורס יכלול חשיפה למאגרי מידע מדעיים, תרגול של מיון, בחירה וארגון המקורות אשר ישמשו לכתיבת העבודה, תירגול של קריאת מאמרים מדעיים באנגלית, מתן כלים לכתיבה ולהערכה של חלקי העבודה במהלך כתיבתם, הדגמה וניתוח של עבודות סמינריוניות, רכישת מיומנות בעיבוד חומרים להצגה פרונטלית, הדרכה אישית לאורך השנה.

+  פיזיקה בחיי היום יום- מעורב | 638009400 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 638009400 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638009400
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

איך רקמה ביולוגית של פחות מקילו וחצי, ובתוכה 86מיליארד תאי עצב, יכולה להיות המקור של כל מחשבה, זיכרון, ידע, התנהגות, רגש,המצאה ויצירה אנושית? בקורס הזה נצא למסע אל תוך המוח האנושי. איך המוח משתנה ומתפתח?איך הוא מתקשר עם העולם? האם יום אחד נוכל לאפשר לעיוורים לראות? האם המוח יכוללתקן את עצמו? מהם סודות הלמידה, ומה יש למחקרים עדכניים להגיד על שיטות יעילותלהוראה וללמידה? עד כמה המוח אחראי לרגשות שלנו, ומה ההשלכות של כל זה לשדה החינוך?הקורס המוח האנושי הוא קורס מקוון וחדש, המזמין את המשתתפים לצאת למסע אל תוך המוחהאנושי ואל עולם מחקרי חדשני ומרתק.

+  טכנולוגיה לאור ההלכה- מעורב | 638007900 | דר סיאני מרב | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 638007900 | דר סיאני מרב | סמסטר ב | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 638007900
מורה דר סיאני מרב
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
נושאים ברפואה והלכה כגון  השתלות, גנטיקה, פונדקאות, שיבוט בשר, הנדסה גנטית והפריות, הפכו זה מכבר לתחומי דעת המעוררים עניין, מחקר, ספרות ענפה ופרסומים למכביר. מטרת הקורס היא להכיר את הידע המדעי בתחומים אלו וכן את הפן ההלכתי המספק את התשובות הנדרשות למצבים בהם הכרחי להבין נכונה את עולם המדע כמו גם את השאלות ההלכתיות הנובעות מתובנה זו. בקורס נכיר מקרוב גישות הלכתיות שונות לסוגיות מדעיות המצויות בחזית המדע.

+  אסטרונומיה ומחשבת ישראל- מעורב | 638020200 | בן עמי הראל | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 638020200 | בן עמי הראל | סמסטר א | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 638020200
מורה בן עמי הראל
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס


~אסטרונומיה ומחשבת ישראל
~הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד אֵל וּמַעֲשֵׂה יָדָיו מַגִּיד הָרָקִיעַ (תהלים, יט, ב)
~במהלך הקורס נכיר את השמים, ובם הכוכבים, כוכבי הלכת והירחים יחד עם הכרות עם כתבים מארון הספרים היהודי ובהם תיאורים של גרמי שמים וקבוצות כוכבים. נלמד את חוקי היסוד של הכוכבים וננסה להבין יחדיו את מקומנו ביקום. הלימוד יעשה גם בעזרת אמצעים מיוחדים כגון אפלקציות, תוכנה אסטרונומית ותצפיות כוכבים.
~
~
~
~

+  יסודות המיקרוביולוגיה- מעורב | 638013200 | דר אוסטר יעל | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 638013200 | דר אוסטר יעל | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 638013200
מורה דר אוסטר יעל
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מיקרואורגניזמים - מהם? אבחנה בין פרוקריוטים ואויקריוטיים, היכרות עם חיידקים- מבנה תא החיידק, שיטות לאבחנה וזיהוי בין חיידקים מסוגים שונים על-פי מבנה, מיון חיידקים (גרם חיובי ושלילי, צורות מורפולוגיות), ופעילות מטבולית, דרכי הזנה של מיקרואורגניזמים ודרכים להפקת אנרגיה (בנוכחות חמצן ובהעדר חמצן). עקומת גדילה של חיידקים (שלבי גידול) והשפעה של גורמים שונים על רביית חיידקים (מזון, חמצן, pH, טמפרטורה), תהליכים מטבוליים ייחודיים למיקרואורגניזמים, מעורבות חיידקים במערכות אקולוגיות, מחזור חומרים בטבע , חיידקים בשירות האדם (בחקלאות, בייצור מזון, בהנדסה גנטית-ייצור חלבונים, הורמונים, בייצור תרופות), חיידקים גורמי מחלות ודרכי המלחמה בהם (חיסונים, חומרים אנטיביוטיים).

+  אבולוציה- חד חוגי- מעורב | 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 638020100 | הרב דר ברגר דב | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 638020100
מורה הרב דר ברגר דב
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תיאורית האבולוציה הנה תיאוריה ביולוגית מרכזית. לצד חשיבותה בביולוגיה, יצרה תיאוריה זו מהפכה בתחומי ידע רבים ושינתה את צורת החשיבה של האדם. תיאוריה זו גם נמצאת במרכזו של פולמוס דתי: האם תיאורית האבולוציה סותרת את האמונה הדתית או לא. בקורס זה נלמד את יסודות תיאורית האבולוציה ברמה הביולוגית, וכן נעמוד על שלוש שיטות אורתודוקסיות מרכזיות במאה העשרים, להתייחסות היהדות לתיאורית האבולוציה.