חוג למדעי המחשב תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים מדעי המחשב

+  אנליזה נומרית למדעי המחשב | 937002600 | באט לאה | סמסטר א

| 937002600 | באט לאה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 937002600
מורה באט לאה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה ילמד הסטודנטים, פיתוח וניתוח של שיטותלקבלת פתרון נומרי של בעיות מתמטיות שונות.

המרצה תעלה חומרי לימוד ומטלות למודל.

 


+  דרכי הוראת מדעי המחשב | 90020300 | דר וסרמן אגוזה | שנתי

| 90020300 | דר וסרמן אגוזה | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 90020300
מורה דר וסרמן אגוזה
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נציג את עקרונות ההוראה במדעי המחשב. נלמד לבנות מערכי שיעור ונציע דרכים להתמודד עם תפיסות שגויות בהוראת המקצוע. נדון בתכנים של תוכניות הלימודים לפיהן מתנהלת הלמידה בבתי-הספר. כמו כן, נחשף למאמרים המציגים מחקרים ושיטות הוראה בתחום הוראת מדעי המחשב.

קורסים ביום א

 

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87100750
מורה יודקוביץ רוני
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בעולמות מתמטיים חדשים כגון: שדות, מרחבים וקטורים, מטריצות ועוד, אך עיקרו של הקורס הוא ליטוש יכולת החשיבה הלוגית . בנוסף , נזכה להכיר את אחד התחומים היסודיים של המתמטיקה.

+  אשנב למתמטיקה | 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87100100
מורה דר טייטלבאום אליענה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

קורסים ביום ב

 

+  אנליזה 1 | 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87100250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.

+  אנליזה 2 | 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 87100450
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס :

אנו נלמד את המושג המרכזי של חשבון אינפיניסטימילי - מושג הנגזרת ויישומים הרבחם שלו באנליסה.

אנו נגדיר את מושג הנגזרת באמצעות מושג הגבול, ולאחר מכן נוכיח את נוסחאות לנגזרות של פונקציות האלמנטאיות.

לאחר מכן אנו נעבור ללימוד יישומים של מושג הנגזרת בחקר פונקציות.

אנו נוכיח את משפט רול,את משפט פרמה , את משפט לגרנז ועוד מספר משפטים מרכזיים של חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי  אשר נותנים אפשרות לחקור פונקציה ולאפיין את הגרף שלה על פי הפרמטרים השונים.

אנו נילמד כיצד מוצאים תחומי קמירות וקעירות של הפונקציה , נקודות פתול, ונילמד משפטים באמצעותם ניתן לקבוע תחומי קמירות וקעירות ונקודות פיתול.

לאחר מכן אנו נילמד את כלל לופיטל ויישומיו בחישוב גבולות וחישוב אסימפטוטות של הפונקציה.

כמו כן אנו ניתן התייסות מיוחדת ללימוד של פונקציות טריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות, פתרון משואות טריגוונומטריות.

קורסים ביום ג

 

+  אנליזה 2- תרגול | 87100550 | אטיאס הדר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87100550 | אטיאס הדר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87100550
מורה אטיאס הדר
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
התרגול באנליזה מיועד להעמקה ופתרון תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס

+  אנליזה 1 | 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.

+  אנליזה 1- תרגול | 87100350 | אטיאס הדר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87100350 | אטיאס הדר | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87100350
מורה אטיאס הדר
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
התרגול באנליזה מיועד להעמקה ופתרון תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס

+  אלגברה ליניארית 1- תרגול | 87100850 | אטיאס הדר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87100850 | אטיאס הדר | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87100850
מורה אטיאס הדר
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אלגברה לינארית 1 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.