חוג למתמטיקה תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים מתמטיקה חד-חוגי

קוד קורס 87103600
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.
קוד קורס 87103900
מורה מאיר רחל
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

נפגוש את עולם המחקר של החינוך המתמטי.  במחצית הראשונה של הקורס יוצגו שיטות המחקר, סוגי המחקר והיכרות עם כלים לסיוע בחיפוש אחר מחקרים אקדמיים.   במחצית השנייה נסרוק את הנושאים המרכזיים שנחקרים בתחום החינוך המתמטי כיום: מחקרים העוסקים בנושאים קוגנטיביים, פדגוגיים, סוציו תרבותיים ונוספים. הקורס מקוון ויכלול קריאה או דפדוף במאמרים, צפייה במדיה, חיפוש והיכרות עם מקורות ומטלות מקוונות שונות.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 1 | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה 1 | 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א

| 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87102500
מורה דר שגב סטלה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.
קוד קורס 87103700
מורה וולף מירי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  חשיבה כמותית | 87104300 | וולף מירי | סמסטר ב

| 87104300 | וולף מירי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87104300
מורה וולף מירי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נבדוק את כושר ההתמצאות שלנו במספרים שלמים ובשברים, יחס ואחוזים. בנוסף נתנסה בהמרת מידות שונות. נושאים אלו יילמדו באמצעות כליםטכנולוגים חדשים וניחשף לסוגי הוראה שונים. ההוראה תתבצע בצורה סדנאית מפעילה....  והכל ...מבלי להזכיר את המושג אלגברה...

קוד קורס 87105800
מורה גולן נירית
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

אחוז לא מבוטל מהתלמידים שלנו מאובחנים כבעלי קשיים שונים ולקויות למידה, המשפיעים על הביצועים בתחום המתמטי. זאת כיוון שהמתמטיקה מורכבת מנדבך על נדבך וכוללת בתוכה מספר רב של מיומנויות בסיס ומנגנונים שונים. בקורס נתייחס למבנה של אבחון דידקטי, ננתח את הקשיים השונים העולים ממנו וניתן להם מענה בתוכנית עבודה מותאמת במתמטיקה לתלמידי חטיבה ותיכון.

+  גיאומטריה אוקלידית | 87101100 | דר ברנס אבינועם | שנתי

| 87101100 | דר ברנס אבינועם | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 87101100
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס מבואי העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. המתכונת המקוונת הינה מרוכזת, ויפיקו ממנה תועלת סטודנטים שכבר למדו בעבר את התחום בהרחבה ברמת 4-5 יחל.

קורסים ביום א

 

+  אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות 1 | 87103250 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87103250 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87103250
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.
קוד קורס 87103450
מורה חנוכה אליענה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 38 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
קורס זה מורכב משעתיים סינכרוניות ( בכיתה או בזום) ושעתיים א-סינכרוניות ( מטלות מסוגים שונים) 
בקורס זה הסטודנטים יקבלו כלים בסיסיים שיאפשרו להם להתמודד עם הוראת המתמטיקה בחטהב.
 הנושאים המרכזיים בהם נעסוק: 
א. היכרות עם תכנית הלימודים החדשה לחטב ולימוד התכנים המתמטיים 
ב. כלים להוראה מעוררת עניין ומעודדת חשיבה והבנה. 
ג. תלמידים מצטיינים ומתקשים והכרות עם היבטים חברתיים ופסיכולוגיים המשפיעים על הלמידה 
ד. כלים לניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת.
הקורס יציג מגוון דרכי הוראה, ישלב הרצאות של הסטודנטים, וסדנאות מעשיות.

+  סמינריון בהוראת המתמטיקה | 87104450 | דר עדי מרים | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87104450 | דר עדי מרים | סמסטר ש | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87104450
מורה דר עדי מרים
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס בקורס זה נעשה טעימה מהידע התיאורטי הקיים בתחום הוראת המתמטיקה ונכתוב עבודה אקדמית עיונית על בסיס מאמרים שנחפש ונקרא

+  מבוא ללוגיקה מתמטית | 87102450 | דר עדי מרים | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87102450 | דר עדי מרים | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87102450
מורה דר עדי מרים
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 בקורס זה נלמד לוגיקה בסיסית -פסוקים וקשרים לוגיים, טבלאות אמת, כללי הסק, שקילויות לוגיות, ועוד

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87100750
מורה יודקוביץ רוני
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בעולמות מתמטיים חדשים כגון: שדות, מרחבים וקטורים, מטריצות ועוד, אך עיקרו של הקורס הוא ליטוש יכולת החשיבה הלוגית . בנוסף , נזכה להכיר את אחד התחומים היסודיים של המתמטיקה.

+  גיאומטריה של המרחב | 87102950 | מאיר רחל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87102950 | מאיר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87102950
מורה מאיר רחל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 2 | 87105050 | דר עדי מרים | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87105050 | דר עדי מרים | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87105050
מורה דר עדי מרים
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את יסודות ההסקה הסטטיסטית. נלמד כיצד ניתן להסיק ממדגם לאוכלוסיה? ונלמד להיזהר מכשלי חשיבה נפוצים.
דרישות קדם: הסתברות, סטטיסטיקה 1

+  תורת הקבוצות 2 | 87101450 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87101450 | דר שזיפי אלישבע | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87101450
מורה דר שזיפי אלישבע
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 39 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נלמד מושגים חשובים בתורת הקבוצות יחסים, יחסי סדר, עצמות, פעולות בין עצמות תוך פיתוח חשיבה לוגית מתמטית.

נלמד על עוצמות של קבוצות סופיות ואינסופיות. נלמד שעצמה של קבוצה אינסופית היא מעין הרחבת ההגדרה של מספר האיברים בקבוצה גם לקבוצות אינסופיות.

    נלמד את משפטי קנטור בנושא עוצמות ועוצמת הקטע הפתוח (0,1). 

 על העוצמה ,א ו-א_0נושאים נוספים כמו עוצמת קבוצת החזקה. המלון של הילברט.

+  מבוא לטופולוגיה | 87106050 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87106050 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87106050
מורה דר טייטלבאום אליענה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות 2 | 87103350 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87103350 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87103350
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 3 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. 
כהמשך לחלק א של הקורס - ניתן דגש על הענקת כלים למורה להוראה בדרך חקר, לשילוב מיומנויות המאה ה-21 בהוראה, גיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  גיאומטריה אנליטית | 87101750 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87101750 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87101750
מורה יודקוביץ רוני
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 43 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס תאור   הקורס :

הקורס הזה מרחיב את הידע בגיאומטריה אנליטית שנרכש בתיכון.

אנו נילמד תכונות של קווים ממעלה ראשונה ושנייהכמקומות גיאומטריים.

לאחר מכן אנו נלמד צורות מעגל, אליפסה, פרבולה, היפרבולה  בתור מקומות גיאומטריים.

בהמשך אנו נילמד על מעגל אפולוניוס.  לאחר מכן אנו נילמד על חתכי החרוט ונעבור ללימוד גיאומטריה אנליטית במרחב.

אנו נברר מהוא  תנאי השקה לכל אחת מן הצורות הללו.

+  יסודות הגיאומטריה | 87102250 | פוזניק פניה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87102250 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס עוסק בחקר של מערכות שונות של אקסיומות. 


בסמסטר הראשון אנו נעסוק בבניית מודלים עבור גיאומטריות סופיות וכן בחקר של תכונות בסיסיות של מערכות אקסיומות, כגון: אי- תלות של אקסיומות , שלמות וקטגוריות.  כמו כן אנו נלמד מושג של מערכת בעלת סתירה  ונרכוש מיומנויות לזהות מערכות בעלות סתירה.

בהמשך הקורס יעסוק בביסוס אקסיומטי של גיאומטריה אוקלידית - הגיאומטריה של המישור.
קוד קורס 87103550
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נמשיך לעסוק בכלים בסיסיים להוראת מתמטיקה בחטהב.
 הנושאים המרכזיים בהם נעסוק: 
א. היכרות עם נושאים בתכנית הלימודים החדשה לחטב ולימוד התכנים המתמטיים. נעמיק את העיסוק בנושאים שלא נלמדו בחלק א כגון גיאומטריה ופונקציות ממעלה שנייה ועוד...
ב. כלים להוראה מעוררת עניין ומעודדת חשיבה והבנה. 
ג. תלמידים מצטיינים ומתקשים והכרות עם היבטים חברתיים ופסיכולוגיים המשפיעים על הלמידה 
ד. כלים לניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת.
הקורס יציג מגוון דרכי הוראה, ישלב הרצאות של הסטודנטים, וסדנאות מעשיות.
הקורס הינו של 2 שש. שעה אחת קבועה במערכת כשיעור, ושעה נוספת כקורס מקוון

+  משוואות דיפרנציאליות | 87101850 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 14:20 - 15:40

| 87101850 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87101850
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  מבנים אלגבריים | 87102750 | פוזניק פניה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87102750 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102750
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.


אנו נתחיל את הקורס מלימוד של פעולות בינאריות לאחר מכן אנו נגדיר את מושג החבורה.


בהמשך אנו נציג דוגמאות של חבורות ידועות בתורת החבורות ונחקור את תכונותיהן.  בהמשך אנו נלמד תכונות של חבורות צקליות, מושג איזומורפיזם של חבורות.

ולאחר מכן אנו נלמד על תת - חבורות נורמליות ותכונותיהן.

+  פונקציות מרוכבות | 87101950 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | 16:00 - 18:50

| 87101950 | רבינוביץ איריס | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 18:50
קוד קורס 87101950
מורה רבינוביץ איריס
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
תאור קצר של הקורס :

מטרת הקורס היא להעביר ידע בסיסי על הנושא של פונקציות אנליטיות של משתנה מרוכב אחד

אנו נציג את שדה המספרים המרוכבים ואת  האלגברה והגיאומטריה של מספרים מרוכבים. 

אנו נציג את הצגה האלגברית וכן את ההצגה הקוטבית של מספר מרוכב ונחקור את תכונותיהם.  

נוכיח את משפט דה-מואבר.
בהמשך הקורס אנו נגדיר מושג - פונקציה של משתנה מורכב ונילמד פונקציות בסיסיות.

הפונקציות logx,expx חזקות, שרשים, וביאורם הגיאומטרי. 

+  הסתברות 1 | 87101550 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87101550 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87101550
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תורת ההסתברות היא בעלת תפקיד חשוב בתחומים רבים בחיינו. 
אינספור בעיות בחיי היום יום שלנו דורשות גישה הסתברותית. החלטות משפטיות ורפואיות רבות נובעות מידע בסיסי בתורת ההסתברות. כמו כן, ההסתברות חיונית מאוד לתחום הביטוח וגם שווקי המניות תלויים בו. דוגמאות אלה ורבות אחרות מדגישות עד כמה תורת ההסתברות הפכה לחלק בלתי  מחיינוהקורס יעסוק בהקנייתם של חוקים ומושגים בסיסיים בתורת ההסתברות, ויוקנו בו כלים לפתרון בעיות מעשיות ולניתוח תופעות מקריות בתנאיי אי-ודאות.
הנושאים העיקריים: מושגי יסוד בקומבינטוריקה, מרחב המדגם וחישובי הסתברויות, הסתברות מותנית, המשתנה המקרי הבדיד והתפלגויות מיוחדות. הקורס יכלול שיעורים פרונטליים , שיעורי רשת, ולמידה עצמית

+  תורת המספרים | 87102050 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87102050 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87102050
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 9 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית

+  אשנב למתמטיקה | 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87100100
מורה דר טייטלבאום אליענה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 6 (מגדל עוז)
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

קורסים ביום ב

 
קוד קורס 87104000
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נכיר מקרוב מאפיינים שונים של תלמידים מתקשים במתמטיקה בחינוך העל יסודי (חטיבה ותיכון) ואת תכנית הלימודים לקראת בגרות 3 יחידות.
נבחן אסטרטגיות וכלים שיעמיקו את ההבנה של תלמידים אלו, תוך התייחסות לדרך ההוראה בכיתה, לתכנון השיעורים ולבניית הנושאים להוראה. 

+  אנליזה 1 | 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87100250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 44 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.
קוד קורס 87104200
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעסוק בהוראת תכנים של כיתה י בדגש על גיאומטריה, טריגונומטריה והסתברות.
נפגוש תיאוריות שונות של הבנה, קשיים של תלמידים וכלים שונים לקדם את החשיבה של התלמידים.

+  אנליזה 2 | 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 87100450
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס :

אנו נלמד את המושג המרכזי של חשבון אינפיניסטימילי - מושג הנגזרת ויישומים הרבחם שלו באנליסה.

אנו נגדיר את מושג הנגזרת באמצעות מושג הגבול, ולאחר מכן נוכיח את נוסחאות לנגזרות של פונקציות האלמנטאיות.

לאחר מכן אנו נעבור ללימוד יישומים של מושג הנגזרת בחקר פונקציות.

אנו נוכיח את משפט רול,את משפט פרמה , את משפט לגרנז ועוד מספר משפטים מרכזיים של חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי  אשר נותנים אפשרות לחקור פונקציה ולאפיין את הגרף שלה על פי הפרמטרים השונים.

אנו נילמד כיצד מוצאים תחומי קמירות וקעירות של הפונקציה , נקודות פתול, ונילמד משפטים באמצעותם ניתן לקבוע תחומי קמירות וקעירות ונקודות פיתול.

לאחר מכן אנו נילמד את כלל לופיטל ויישומיו בחישוב גבולות וחישוב אסימפטוטות של הפונקציה.

כמו כן אנו ניתן התייסות מיוחדת ללימוד של פונקציות טריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות, פתרון משואות טריגוונומטריות.

+  נושאים במתמטיקה לכיתה י 1- מעורב | 87104100 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 16:00 - 18:50

| 87104100 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 18:50
קוד קורס 87104100
מורה חנוכה אליענה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נעסוק בנושאים מתוך תכנית הלימודים בדגש על החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בעיקר לרמות 4-5 יחידות.
~הקורס עוסק בדרכי הוראה, ניתוח קשיים של תלמידים, הערכה של הלמידה, ובתכנים המתמטיים של הנושאים בקורס.
~.לצד נושאים תיאורטיים וקריאת מאמרים, ננהל דיונים במליאה, נשווה בין דרכי הוראה שונות והסטודנטים יציגו סקירה של יחידת הוראה באחד מנושאי הקורס

קוד קורס 87105300
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נתמקד במאפיינים רגשיים, חברתיים של תלמידים מתקשים במתמטיקה בעיקר בקבוצות הלימוד הגבוהות (4-5 יחידות).
נכיר אסטרטגיות וכלים שיסייעו לתלמידים אלו להעמיק את ההבנה, תוך התייחסות לדרך ההוראה בכיתה, לתכנון השיעורים ולבניית הנושאים להוראה. 

קורסים ביום ג

 

+  תורת הקבוצות 1 | 87101350 | מאיר רחל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87101350 | מאיר רחל | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87101350
מורה מאיר רחל
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס  עוסק בתכונות של מושג הקבוצה :

פעולות בין קבוצות, מושג הקבוצה הריקה, פרדוקס של ראסל, חוק הדואליות, הוכחת זהויות, מושג הקבוצת החזקה ותכונותיה,  מכפלות קרטזיות, מושג היחס,  יחסי שקילות ותכונותיהם.

לאחר מכן  נילמד מושג הפונקציה, פונקציות חד חד ערכיות , פונקציות על. הקורס מהווה קורס הכנה לתורת הקבוצות 2 ויתן מבוא לנושא העוצמה של קבוצה.

+  אנליזה 2- תרגול | 87100550 | אטיאס הדר | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87100550 | אטיאס הדר | סמסטר ב | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87100550
מורה אטיאס הדר
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
התרגול באנליזה מיועד להעמקה ופתרון תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס

+  אנליזה 3 | 87100650 | דר נוביק מרדכי | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87100650 | דר נוביק מרדכי | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87100650
מורה דר נוביק מרדכי
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס מכיל שלשה נושאים עיקריים:  הראשון הוא חקירת פונקציות ושרטוט גרפים של סוגים שונים של פונקציות בעזרת הכלים שנלמדו בקורסים קודמים באנליזה, וכלים חדשים שנפתח בקורס זה$$ הנושא השני (והכי גדול בקורס) הוא המושג של אינטגרל (מסוים ולא מסוים) והקשר בין אינטגרל לנגזרת, כולל דרכי חישוב של אינטגרלים שונים והשימוש באינטגרל כדי לחשב שטחים ונפחים$$ הנושא האחרון, אם נספיק, הוא הקדמה לטורים אינסופיים, כולל תכונות של סוגים שונים של טורים ומבחני התכנסות כדי לקבוע אם טור מסוים מתכנס או מתבדר.

+  סמינריון במתמטיקה | 87103150 | פוזניק פניה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87103150 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87103150
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

.בקורס זה נחפש ונקרא מאמרים. על בסיס זה נכתוב עבודה סימינריונית עיונית בהוראת המתמטיקה

+  סוגיות בהוראת האלגברה | 87104850 | מאיר רחל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87104850 | מאיר רחל | סמסטר א | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87104850
מורה מאיר רחל
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מתמקד בדרכי הוראת האלגברה של חזקות, לוגריתמים, בעיות גדילה ודעיכה, סדרות ואינדוקציה ובעיות מילוליות. נכיר את תכנית הלימודים של 4-5 יחידות בנושאים אלו, ונציג אסטרטגיות להבנה ופתרון תרגילים ברמת 4-5 יחידות. נעסוק בקשיים ובאתגרים הפדגוגיים, ונציע דרכי הוראה שיסייעו ללמידה מיטבית.

+  אנליזה מתקדמת | 87105150 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 87105150 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87105150
מורה רבינוביץ איריס
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתת מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק ביסודות האנליזה בשני משתנים ומעלה ,חדוא של פונקציות בשני משתנים ומעלה

 הסטודנטים לומדים מושגים באנליזה המתמטית. בעזרתם ידעו 1) לתאר ולייצג פונקציות שתי משתנים ומעלה 2) לחקור פונקציות רב משתנים 3) לחשב אינטגרל פונקציות שני משתנים

+  נושאים במתמטיקה לכיתה י 1 | 87104150 | דר אליצור צורית | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 87104150 | דר אליצור צורית | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87104150
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 1 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס


~בקורס נעסוק בנושאים מתוך תכנית הלימודים בדגש על החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בעיקר לרמות 4-5 יחידות.
~הקורס עוסק בדרכי הוראה, ניתוח קשיים של תלמידים, הערכה של הלמידה, ובתכנים המתמטיים של הנושאים בקורס.
~.לצד נושאים תיאורטיים וקריאת מאמרים, ננהל דיונים במליאה, נשווה בין דרכי הוראה שונות והסטודנטים יציגו סקירה של יחידת הוראה באחד מנושאי הקורס
~

+  גיאומטריה אוקלידית | 87101150 | דר נוביק מרדכי | שנתי | 10:35 - 11:55

| 87101150 | דר נוביק מרדכי | סמסטר ש | יום ג | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87101150
מורה דר נוביק מרדכי
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורס מבוא העוסק בחלק ניכר מן הנושאים הנלמדים בגיאומטריה האוקלידית של המישור במסגרת התיכונית, תוך מתן דגש על המבנה הדדוקטיבי של התחום ועל יכולת בנית הוכחות. כולל חזרה על פרקי יסוד והעמקה בנושאים ידועים: מושגים ראשוניים, זוויות, משולשים, מרובעים, מעגל, שטחים ודמיון. בנוסף, מספר שיעורים יעסקו בבעיות בניה בסרגל ומחוגה.

+  מדידה והערכה במתמטיקה | 87103850 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87103850 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87103850
מורה חנוכה אליענה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יקנה פיתוח הבנה ומודעות לחשיבותה של מדידה והערכה בעבודת המורה בהוראת המתמטיקה : היכרות עם סוגי מבחנים שונים סגורים/פתוחים פנימיים/חיצוניים, סוגי , הערכה מסורתית/חילופית, למידה משמעותית, שימוש ופיתוח מחוונים ומתן משוב איכותי באופנים שונים,תופעת חרדת מבחנים, כלים להערכת הלמידה במהלך ההוראה.

+  אנליזה 1 | 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.

+  אלגברה ליניארית 2 | 87100950 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87100950 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100950
מורה יודקוביץ רוני
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נמשיך את שהתחלנו בסמסטר א ונמשיך לפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בהמשך חקירת המבנים שפגשנו בסמסטר א. נלמד על העתקות ליניאריות, מטריצות הפיכות, דטרמיננטות ולכסון מטריצות.

+  אלגברה וקטורית | 87102350 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 14:20 - 17:20

| 87102350 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 87102350
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 46 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
הקורס יפתח פתח להיכרות מעמיקה עם עולם הווקטורים במישור ובמרחב, נושא מרכזי ביותר בעולם הפיזיקלי שמסביבנו.
נלמד לפתור בעיות כגון חישובים של זוויות ואורכים,הצגות פרמטריות של ישרים ומישורים במרחב.

+  אנליזה 1- תרגול | 87100350 | אטיאס הדר | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87100350 | אטיאס הדר | סמסטר א | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87100350
מורה אטיאס הדר
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
התרגול באנליזה מיועד להעמקה ופתרון תרגילים בנושאים הנלמדים בקורס
קוד קורס 87105400
מורה גולן נירית
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בכיתות שאנו מלמדים ישנו מספר לא מבוטל של תלמידים יצירתיים ומוכשרים אך בעלי לקות למידה, שמתקשים בתחום המתמטי. בקורס הזה נתייחס למגוון של לקויות וקשיים המשליכים על התפקוד המתמטי של התלמידים בגילאי חטיבה ותיכון וניתן להם מענה פרקטי בהוראה מותאמת. 

+  מבנים אלגבריים | 87102750 | פוזניק פניה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87102750 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102750
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.


אנו נתחיל את הקורס מלימוד של פעולות בינאריות לאחר מכן אנו נגדיר את מושג החבורה.


בהמשך אנו נציג דוגמאות של חבורות ידועות בתורת החבורות ונחקור את תכונותיהן.  בהמשך אנו נלמד תכונות של חבורות צקליות, מושג איזומורפיזם של חבורות.

ולאחר מכן אנו נלמד על תת - חבורות נורמליות ותכונותיהן.

+  אלגברה ליניארית 1- תרגול | 87100850 | אטיאס הדר | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87100850 | אטיאס הדר | סמסטר א | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87100850
מורה אטיאס הדר
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום כיתה 45 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אלגברה לינארית 1 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.

+  אלגברה ליניארית 2- תרגול | 87101050 | אטיאס הדר | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87101050 | אטיאס הדר | סמסטר ב | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87101050
מורה אטיאס הדר
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום ממד מידענות (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 0.5
תיאור קורס
בתרגול נפתור תרגילים שיעזרו לפתור את התרגילים שיינתנו בקורס אלגברה לינארית 2 כדי לחבר בין הרעיונות התאורטיים שנלמדים בהרצאה לבין המיומנויות הנדרשות.

+  יסודות הגיאומטריה | 87102250 | פוזניק פניה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87102250 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87102250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 15 (מגדל עוז)
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס עוסק בחקר של מערכות שונות של אקסיומות. 


בסמסטר הראשון אנו נעסוק בבניית מודלים עבור גיאומטריות סופיות וכן בחקר של תכונות בסיסיות של מערכות אקסיומות, כגון: אי- תלות של אקסיומות , שלמות וקטגוריות.  כמו כן אנו נלמד מושג של מערכת בעלת סתירה  ונרכוש מיומנויות לזהות מערכות בעלות סתירה.

בהמשך הקורס יעסוק בביסוס אקסיומטי של גיאומטריה אוקלידית - הגיאומטריה של המישור.

קורסים ביום ה

 

+  אלגברה וקטורית- מעורב | 87102300 | דר שגב סטלה | סמסטר א | 09:00 - 11:55

| 87102300 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום ה | שעה 09:00 - 11:55
קוד קורס 87102300
מורה דר שגב סטלה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 23 (אלון שבות)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק בתיאור המתמטי של המרחבים R^2 ו R^3 (המישור והמרחב) באמצאות וקטורים: הצגה גיאומטרטית והצגה אלגברית של וקטורים, מכפלה סקלרית ומכפלה וקטורית, הצגות פרמטריות של ישרים ומישורים במרחב התלת מימדי, חישובי זוויות ומרחקים

+  גיאומטריה של המרחב- מעורב | 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87102900
מורה מאיר רחל
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

+  סוגיות בהוראת האלגברה- מעורב | 87104800 | מאיר רחל | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87104800 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ה | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87104800
מורה מאיר רחל
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

במהלך הקורס נתמקד בדרכי הוראת האלגברה של חזקות, לוגריתמים, בעיות גדילה ודעיכה, סדרות ואינדוקציה ובעיות מילוליות. נכיר את תכנית הלימודים של 4-5 יחידות בנושאים אלו, ונציג אסטרטגיות להבנה ופתרון תרגילים ברמת 4-5 יחידות. נעסוק בקשיים ובאתגרים הפדגוגיים, ונציע דרכי הוראה שיסייעו ללמידה מיטבית.

+  מתמטיקה ל-5 יחידות- מעורב | 87105700 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87105700 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87105700
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 26 (אלון שבות)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בשנים האחרונות יש מאמצים ממשלתיים להגביר את אחוז הנגשים ל5 יחידות לימוד במתטיקה. המאמץ נובע מהתפיסה כי לבגרות זו משקל משמעותי באיתור והכשרת הדור הטכנולוגי הבא של מדינת ישראל. בקורס נעסוק בנושאים מתוך תוכנית הלימודים ל5 יחידות שאינן זוכים ליחס מורחב בתוכניות ההוראה האחרות במכללה. בנוסף, נכין יחדיו חומר עזר לימודי לתלמיד ולמורה ל5 יחידות

+  תורת המספרים- מעורב | 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102000
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום חדר 22 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית
קוד קורס 87103300
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום חדר 12 (אלון שבות)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

+  האפס והאינסוף- מעורב | 87105900 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87105900 | דר ליסון אלעד | סמסטר ב | יום ה | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87105900
מורה דר ליסון אלעד
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
אפס ואינסוף הם מושגים בעייתיים, אך באופן מפתיע הידע המתמטי מושתת עליהם. בדרך כלל עושים בבית הספר מאמץ להימנע מלעסוק באפס ובאינסוף: שאלות כמו למה אם מכפילים באפס התוצאה אפס? או למה אין אפשרות לחלק באפס? זוכות בדרך כלל למענה קבוע: ככה! אבל הפרדוקסים של המחשבה המתמטית והקשיים המלווים את ההצדקות המתמטיות אינם מקריים: רובם ככולם נעוצים במהות החמקמקה של האפס והאינסוף. מטרת הקורס היא להיחשף לפוטנציאל המערער והפורה שיש לקצוות ציר המספרים. יש לכך גם סיבה פדגוגית: עם הזמן להיות טוב במתמטיקה פירושו לחשוב באופן פורמלי. אבל ייתכן שתלמידים שרגישים לבעיות הללו בהצדקה המתמטית ולא מוכנים לחשוב פורמלית דווקא יהיה סיכוי אם המורים יהיו פתוחים להכיר את הבעיות הללו. חלק מקשיי ההפנמה של ילדים נערים ובוגרים במתמטיקה קשור בהכחשת הקשיים הללו. חשיפתם והכרה מעמיקה שלהם אפשר שתוביל להנחלה מעמיקה יותר של הידע המתמטי.