חוג למתמטיקה תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים מתמטיקה

קוד קורס 87103600
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מציג מספר כלים טכנולוגיים בסיסיים למורה למתמטיקה, מאפשר התנסות ראשונית עם כלים אלה ובסיומו נדרשים ליישם את הנלמד להכנת פעילויות לתלמידים. בין הנושאים: כתיבה מתמטיקת והפקת שרטוטים מתמטיים, הוראת פונקציות עם תוכנת דסמוס וגיאוגברה(או תוכנות מקבילות), הוראת גיאומטריה בשילוב תוכנות דינאמיות (כגון גיאוגברה).
התייחסות מיוחדת תהיה לשילוב מיטבי של האמצעים הממוחשבים בשיעור מתמטיקה.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 1 | 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א

| 87101200 | דר ברנס אבינועם | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87101200
מורה דר ברנס אבינועם
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מקנה ידע בסיסי בסטטיסטיקה תיאורית, תוך התייחסות מסוימת לרקע המתמטי העומד בבסיס החומר הנלמד. פרקי הקורס: מבוא, מיון משתנים וסולמות מדידה, דרכים לייצוג נתונים, מדדי מרכז, מדדי פיזור, מדדים למיקום יחסי, התפלגות נורמלית, מדדי קשר יסודיים (למדא, קרמר, ספירמן, אטה, פירסון).

+  תולדות המתמטיקה 1 | 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א

| 87102500 | דר שגב סטלה | סמסטר א | יום | שעה -
קוד קורס 87102500
מורה דר שגב סטלה
כיתה
יום
סמסטר א
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס עוסק בפרקים נבחרים מתוך תולדות המתמטיקה, רובם פרקים שתוכנם רלוונטיים לתוכנית הלימודים של חטהב. בין הנושאים: שיטות ספירה ופתרון בעיות אצל המצרים הקדמונים והבבלים, התפתחות המתמטיקה היוונית, תחילת האלגברה במאות ה-9-10.

+  חשיבה כמותית | 87104300 | וולף מירי | סמסטר ב

| 87104300 | וולף מירי | סמסטר ב | יום | שעה -
קוד קורס 87104300
מורה וולף מירי
כיתה
יום
סמסטר ב
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס נבדוק את כושר ההתמצאות שלנו במספרים שלמים ובשברים, יחס ואחוזים. בנוסף נתנסה בהמרת מידות שונות. נושאים אלו יילמדו באמצעות כליםטכנולוגים חדשים וניחשף לסוגי הוראה שונים. ההוראה תתבצע בצורה סדנאית מפעילה....  והכל ...מבלי להזכיר את המושג אלגברה...

קורסים ביום א

 

+  אסטרטגיות לפתרון בעיות מתמטיות 1 | 87103250 | דר אליצור צורית | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87103250 | דר אליצור צורית | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87103250
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה, בשני חלקיו נעסוק ברכישה של אסטרטגיות שונות לפתרון בעיות מתמטיות מורכבות, חיפוש דרכי פתרון מגוונות ולא שגרתיות, והעצמת הביטחון העצמי לחשוב באופן עצמאי, לוגי ויצירתי. ניתן דגש על הענקת כלים למורה לגיוון השיעורים ולהעלאת המוטיבציה ורמת החשיבה.

+  מבוא ללוגיקה מתמטית | 87102450 | דר עדי מרים | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87102450 | דר עדי מרים | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87102450
מורה דר עדי מרים
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
 בקורס זה נלמד לוגיקה בסיסית -פסוקים וקשרים לוגיים, טבלאות אמת, כללי הסק, שקילויות לוגיות, ועוד

+  אלגברה ליניארית 1 | 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | 10:35 - 13:30

| 87100750 | יודקוביץ רוני | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87100750
מורה יודקוביץ רוני
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בעולמות מתמטיים חדשים כגון: שדות, מרחבים וקטורים, מטריצות ועוד, אך עיקרו של הקורס הוא ליטוש יכולת החשיבה הלוגית . בנוסף , נזכה להכיר את אחד התחומים היסודיים של המתמטיקה.

+  גיאומטריה של המרחב | 87102950 | מאיר רחל | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 87102950 | מאיר רחל | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87102950
מורה מאיר רחל
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

+  סטטיסטיקה למתמטיקאים 2 | 87105050 | דר עדי מרים | סמסטר ב | 10:35 - 11:55

| 87105050 | דר עדי מרים | סמסטר ב | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 87105050
מורה דר עדי מרים
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס זה נלמד את יסודות ההסקה הסטטיסטית. נלמד כיצד ניתן להסיק ממדגם לאוכלוסיה? ונלמד להיזהר מכשלי חשיבה נפוצים.
דרישות קדם: הסתברות, סטטיסטיקה 1

+  משוואות דיפרנציאליות | 87101850 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87101850 | דר שפרבר ישי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87101850
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס נכיר את המשוואות הדיפרציאליות הרגילות (מדר), חשיבותן ושימושן הרב בתיאור תהליכים ודינמיקות. 
נלמד לפתור מדר מסוגים שונים. 
בין הנושאים: סיווג משוואות, מדר מסדר ראשון, תנאי התחלה, משוואות פרידות, משוואות מדוייקות ומדר מסדר שני עם מקדמים קבועים. 
בקורס גם נרחיב ונעמיק נושאים בחדוא כגון משוואות מעריכיות ופונקציות טריגונומטריות הופכיות, נלמד שיטות מתקדמות לפתרון אינטגרלים. דרישות קדם: חדוא א+ב

+  יסודות הגיאומטריה | 87102250 | פוזניק פניה | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87102250 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87102250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס עוסק בחקר של מערכות שונות של אקסיומות. 


בסמסטר הראשון אנו נעסוק בבניית מודלים עבור גיאומטריות סופיות וכן בחקר של תכונות בסיסיות של מערכות אקסיומות, כגון: אי- תלות של אקסיומות , שלמות וקטגוריות.  כמו כן אנו נלמד מושג של מערכת בעלת סתירה  ונרכוש מיומנויות לזהות מערכות בעלות סתירה.

בהמשך הקורס יעסוק בביסוס אקסיומטי של גיאומטריה אוקלידית - הגיאומטריה של המישור.

+  מבנים אלגבריים | 87102750 | פוזניק פניה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87102750 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום א | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102750
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.


אנו נתחיל את הקורס מלימוד של פעולות בינאריות לאחר מכן אנו נגדיר את מושג החבורה.


בהמשך אנו נציג דוגמאות של חבורות ידועות בתורת החבורות ונחקור את תכונותיהן.  בהמשך אנו נלמד תכונות של חבורות צקליות, מושג איזומורפיזם של חבורות.

ולאחר מכן אנו נלמד על תת - חבורות נורמליות ותכונותיהן.

+  הסתברות 1 | 87101550 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | 16:00 - 17:20

| 87101550 | דר שפרבר ישי | סמסטר א | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87101550
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
תאור קצר של הקורס :

הקורס עוסק במושגים בסייסים של תורת הסתברות:

מרחב המדגם, מאורעות במרחב המדגם, פונקצית ההסתברות ותכונותיה, מאורעות בלתי תלויים, הסתברות מותנית,

נוסחת ההסתברות השלמה, נוסחת בייס, משתנים מקרים, משתנה מקרי בדיד, התפלגות בינומית, התפלגות גיאוטרית, תוחלת 
של משתנה מקרי.

+  תורת המספרים | 87102050 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 16:00 - 17:20

| 87102050 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום א | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87102050
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית

+  אשנב למתמטיקה | 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | 17:30 - 18:50

| 87100100 | דר טייטלבאום אליענה | סמסטר א | יום א | שעה 17:30 - 18:50
קוד קורס 87100100
מורה דר טייטלבאום אליענה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 17:30
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 0
תיאור קורס
בקורס זה תרכשו כלים שימושיים הנחוצים לכם במהלך לימודי הקורסים המתמטיים בשנה א והלאה. בין הנושאים: עצרת, חילוק פולינומים, הבינום של ניוטון, הסכם הסכימה ועוד. בנוסף נערוך חזרה מעמיקה על חומר הלימודים מהתיכון - פתרון משוואות, חזקות, שברים, ערך מוחלט, לוגריתמים, טריגונומטריה בסיסית, גרפים, משוואת ישר, אינדוקציה ועוד.

קורסים ביום ב

 

+  אנליזה 1 | 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ב | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87100250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.
קוד קורס 87104200
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נעסוק בהוראת תכנים של כיתה י בדגש על גיאומטריה, טריגונומטריה והסתברות.
נפגוש תיאוריות שונות של הבנה, קשיים של תלמידים וכלים שונים לקדם את החשיבה של התלמידים.

+  אנליזה 2 | 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | 14:20 - 17:20

| 87100450 | פוזניק פניה | סמסטר ב | יום ב | שעה 14:20 - 17:20
קוד קורס 87100450
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס :

אנו נלמד את המושג המרכזי של חשבון אינפיניסטימילי - מושג הנגזרת ויישומים הרבחם שלו באנליסה.

אנו נגדיר את מושג הנגזרת באמצעות מושג הגבול, ולאחר מכן נוכיח את נוסחאות לנגזרות של פונקציות האלמנטאיות.

לאחר מכן אנו נעבור ללימוד יישומים של מושג הנגזרת בחקר פונקציות.

אנו נוכיח את משפט רול,את משפט פרמה , את משפט לגרנז ועוד מספר משפטים מרכזיים של חשבון דפרנציאלי ואינטגרלי  אשר נותנים אפשרות לחקור פונקציה ולאפיין את הגרף שלה על פי הפרמטרים השונים.

אנו נילמד כיצד מוצאים תחומי קמירות וקעירות של הפונקציה , נקודות פתול, ונילמד משפטים באמצעותם ניתן לקבוע תחומי קמירות וקעירות ונקודות פיתול.

לאחר מכן אנו נילמד את כלל לופיטל ויישומיו בחישוב גבולות וחישוב אסימפטוטות של הפונקציה.

כמו כן אנו ניתן התייסות מיוחדת ללימוד של פונקציות טריגונומטריות, זהויות טריגונומטריות, פתרון משואות טריגוונומטריות.

+  נושאים במתמטיקה לכיתה י 1- מעורב | 87104100 | חנוכה אליענה | סמסטר א | 16:00 - 18:50

| 87104100 | חנוכה אליענה | סמסטר א | יום ב | שעה 16:00 - 18:50
קוד קורס 87104100
מורה חנוכה אליענה
כיתה
יום ב
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 18:50
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בקורס נעסוק בנושאים מתוך תכנית הלימודים בדגש על החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בעיקר לרמות 4-5 יחידות.
~הקורס עוסק בדרכי הוראה, ניתוח קשיים של תלמידים, הערכה של הלמידה, ובתכנים המתמטיים של הנושאים בקורס.
~.לצד נושאים תיאורטיים וקריאת מאמרים, ננהל דיונים במליאה, נשווה בין דרכי הוראה שונות והסטודנטים יציגו סקירה של יחידת הוראה באחד מנושאי הקורס

קוד קורס 87105300
מורה ירחי צילה
כיתה
יום ב
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
בקורס נתמקד במאפיינים רגשיים, חברתיים של תלמידים מתקשים במתמטיקה בעיקר בקבוצות הלימוד הגבוהות (4-5 יחידות).
נכיר אסטרטגיות וכלים שיסייעו לתלמידים אלו להעמיק את ההבנה, תוך התייחסות לדרך ההוראה בכיתה, לתכנון השיעורים ולבניית הנושאים להוראה. 

קורסים ביום ג

 

+  תורת הקבוצות 1 | 87101350 | מאיר רחל | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 87101350 | מאיר רחל | סמסטר א | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87101350
מורה מאיר רחל
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס  עוסק בתכונות של מושג הקבוצה :

פעולות בין קבוצות, מושג הקבוצה הריקה, פרדוקס של ראסל, חוק הדואליות, הוכחת זהויות, מושג הקבוצת החזקה ותכונותיה,  מכפלות קרטזיות, מושג היחס,  יחסי שקילות ותכונותיהם.

לאחר מכן  נילמד מושג הפונקציה, פונקציות חד חד ערכיות , פונקציות על. הקורס מהווה קורס הכנה לתורת הקבוצות 2 ויתן מבוא לנושא העוצמה של קבוצה.

+  סמינריון במתמטיקה | 87103150 | פוזניק פניה | שנתי | 09:00 - 10:20

| 87103150 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87103150
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

.בקורס זה נחפש ונקרא מאמרים. על בסיס זה נכתוב עבודה סימינריונית עיונית בהוראת המתמטיקה

+  אנליזה מתקדמת | 87105150 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 87105150 | רבינוביץ איריס | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87105150
מורה רבינוביץ איריס
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס יעסוק ביסודות האנליזה בשני משתנים ומעלה ,חדוא של פונקציות בשני משתנים ומעלה

 הסטודנטים לומדים מושגים באנליזה המתמטית. בעזרתם ידעו 1) לתאר ולייצג פונקציות שתי משתנים ומעלה 2) לחקור פונקציות רב משתנים 3) לחשב אינטגרל פונקציות שני משתנים

+  נושאים במתמטיקה לכיתה י 1 | 87104150 | דר אליצור צורית | סמסטר ב | 10:35 - 13:30

| 87104150 | דר אליצור צורית | סמסטר ב | יום ג | שעה 10:35 - 13:30
קוד קורס 87104150
מורה דר אליצור צורית
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס


~בקורס נעסוק בנושאים מתוך תכנית הלימודים בדגש על החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי בעיקר לרמות 4-5 יחידות.
~הקורס עוסק בדרכי הוראה, ניתוח קשיים של תלמידים, הערכה של הלמידה, ובתכנים המתמטיים של הנושאים בקורס.
~.לצד נושאים תיאורטיים וקריאת מאמרים, ננהל דיונים במליאה, נשווה בין דרכי הוראה שונות והסטודנטים יציגו סקירה של יחידת הוראה באחד מנושאי הקורס
~

+  אנליזה 1 | 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 87100250 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ג
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי והוא עוסק ביסודות הבסיסיים של לימודי המתמטיקה ומהווה הרחבה לנושאים שנלמדים בחטיבת הביניים ובתיכון. הנושאים הנלמדים בחלק זה של הקורס כוללים: סדרות, פונקציות ממשיות ותכונותיהן, גבולות.

+  אלגברה ליניארית 2 | 87100950 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 87100950 | יודקוביץ רוני | סמסטר ב | יום ג | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87100950
מורה יודקוביץ רוני
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס זה נמשיך את שהתחלנו בסמסטר א ונמשיך לפתח את היכולות הלוגית והאנליטית שלנו בעזרת כתיבת הוכחות ומהלכים לוגים מורכבים. התוכן המתמטי יעסוק בהמשך חקירת המבנים שפגשנו בסמסטר א. נלמד על העתקות ליניאריות, מטריצות הפיכות, דטרמיננטות ולכסון מטריצות.
קוד קורס 87105400
מורה גולן נירית
כיתה
יום ג
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

בכיתות שאנו מלמדים ישנו מספר לא מבוטל של תלמידים יצירתיים ומוכשרים אך בעלי לקות למידה, שמתקשים בתחום המתמטי. בקורס הזה נתייחס למגוון של לקויות וקשיים המשליכים על התפקוד המתמטי של התלמידים בגילאי חטיבה ותיכון וניתן להם מענה פרקטי בהוראה מותאמת. 

+  מבנים אלגבריים | 87102750 | פוזניק פניה | שנתי | 14:20 - 15:40

| 87102750 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102750
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

תאור קצר של הקורס:

דרישה מוקדמת:   הקורס בתורת המספרים.

הקורס הזה הוא קורס בסיסי באלגברה מופשטת. במהלך הקורס נלמדים תכונות אלגבריות של מבנה אלגברי בסיסי שנקרא חבורה.

המטרה של הקורס היא עיצוב תפיסה סטרוקטוראלית של אלגברה והכרת אופייה הדדוקטיבי והסימבולי . כמו כן הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מתמטית מופשטת.


אנו נתחיל את הקורס מלימוד של פעולות בינאריות לאחר מכן אנו נגדיר את מושג החבורה.


בהמשך אנו נציג דוגמאות של חבורות ידועות בתורת החבורות ונחקור את תכונותיהן.  בהמשך אנו נלמד תכונות של חבורות צקליות, מושג איזומורפיזם של חבורות.

ולאחר מכן אנו נלמד על תת - חבורות נורמליות ותכונותיהן.

+  יסודות הגיאומטריה | 87102250 | פוזניק פניה | שנתי | 16:00 - 17:20

| 87102250 | פוזניק פניה | סמסטר ש | יום ג | שעה 16:00 - 17:20
קוד קורס 87102250
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 16:00
שעת סיום 17:20
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס הקורס עוסק בחקר של מערכות שונות של אקסיומות. 


בסמסטר הראשון אנו נעסוק בבניית מודלים עבור גיאומטריות סופיות וכן בחקר של תכונות בסיסיות של מערכות אקסיומות, כגון: אי- תלות של אקסיומות , שלמות וקטגוריות.  כמו כן אנו נלמד מושג של מערכת בעלת סתירה  ונרכוש מיומנויות לזהות מערכות בעלות סתירה.

בהמשך הקורס יעסוק בביסוס אקסיומטי של גיאומטריה אוקלידית - הגיאומטריה של המישור.

קורסים ביום ה

 

+  גיאומטריה של המרחב- מעורב | 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 87102900 | מאיר רחל | סמסטר ב | יום ה | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 87102900
מורה מאיר רחל
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

בקורס זה נלמד מושגים הגדרות משפטים ורעיונות מתחום הגאומטריה של המרחב. נתחיל במושגים הקשורים לישרים ומישורים במרחב, ולאחר מכן נתבונן בפינות ובגופים הנוצרים במרחב. הקורס מקנה ידע בגאומטריה של המרחב, ואסטרטגיות לפתרון בעיות. במהלך הקורס יושם דגש על הבנת הקושי שבתיאור המרחב על הנייר המישורי, והפתרונות לקושי זה. כמו כן הקורס ישלב אמצעי הוראה שונים כהדגמה לדרכי הוראת הגאומטריה והטריגונומטריה. השליש האחרון של הקורס יוקדש לנושא הטריגונומטריה במרחב, וישלב למידת הנושאים התאורטיים , יחד עם היכרות עם תכנית הלימודים ותרגול ברמת  4-5  יחידות לימוד כיום.

+  מתמטיקה ל-5 יחידות- מעורב | 87105700 | דר שפרבר ישי | שנתי | 12:10 - 13:30

| 87105700 | דר שפרבר ישי | סמסטר ש | יום ה | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 87105700
מורה דר שפרבר ישי
כיתה
יום ה
סמסטר ש
מיקום
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

+  תורת המספרים- מעורב | 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | 14:20 - 15:40

| 87102000 | פוזניק פניה | סמסטר א | יום ה | שעה 14:20 - 15:40
קוד קורס 87102000
מורה פוזניק פניה
כיתה
יום ה
סמסטר א
מיקום
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
קורס מבוא בתורת המספרים האלמנטרית. בקורס נתוודע למספר נושאים באחד מן התחומים העתיקים ביותר של המתמטיקה, שממשיך להעסיק את טובי המוחות גם כיום. נושאים עיקריים: אלגוריתם החילוק, האלגוריתם של אוקלידס, חשבון מודולרי, פריקות וראשוניות$$וכן פרקי הרחבה. נראה גם מגוון שימושים, תוך יציקת התיאור האינטואיטיבי למסגרת פורמלית