חוג לתורה שבעל-פה תשפ"ג – קמפוס מגדל עוז

 
סימון קורסים הנלמדים בהפרדה:
גברים
נשים

שלוחה נשים

קורסים מקוונים 2800

+  מבוא לספרי הגאונים והראשונים | 28000301 | הרב לייטר ינון | שנתי

| 28000301 | הרב לייטר ינון | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000301
מורה הרב לייטר ינון
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
מטרת השיעורים היא לתת בידי העוסקים בלימוד גמרא עם ראשונים תמונה בהירה של הגאונים והראשונים וחיבוריהם לזמניהם ולבתי המדרשות שלהם. יושם דגש על הבנת השתלשלות לימוד התורה שבעל פה בין מרכזי התורה השונים בארץ ישראל ובבבל עד לארצות צפון אפריקה ואירופה.  הקורס הוא מקוון, כלומר יש צורך במיומנויות מחשב בסיסיות וגישה לאינטרנט. הלימוד הוא לימוד עצמי, כאשר כל שבוע יש ללמוד יחידה ולבצע מטלה קצרה. בסוף הקורס יתקיים מבחן מסכם.

+  מבוא לתורה שבעל פה | 28000100 | פרופ פוקס עוזי | שנתי

| 28000100 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ש | יום | שעה -
קוד קורס 28000100
מורה פרופ פוקס עוזי
כיתה
יום
סמסטר ש
מיקום
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס
בקורס מקוון זה נעסוק בחיבורים המרכזיים של התורה שבעל פה, ומתוך כך נעמוד גם על החכמים שביסוד החיבורים הללו, וכן על אופיה והשתלשלותה של התורה שבעל פה מתקופת שיבת ציון ועד לחתימת התלמוד הבבלי. נסקור את תקופותיה השונות של התורה שבעל פה ואת היצירות הספרותיות של כל תקופה. בין השאר נעסוק ביצירת המשנה, ביחס המשנה לתוספתא, במדרשי ההלכה, ובשני התלמודים הבבלי והירושלמי. חלק מן השיעורים יכללו גם רקע היסטורי קצר לתקופת הבית השני, ותקופת המשנה והתלמוד. כמו כן נדון בכמה שאלות יסוד  כגון: מסורת וחידוש בתורה שבעל פה$$ הקול האלוקי והקול האנושי בהלכה$$ מעבר התורה שבעל פה מן הפה אל הכתב$$ פשט מול דרש בהבנת מקורות סמכותיים$$ דרך עריכתן של יצירות התורה שבעל פה. 

קורסים מרוכזים

 
קוד קורס 28000450
מורה הרב לייטר ינון
כיתה
יום
סמסטר ק
מיקום
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס מטרות השיעורים:  המטרה העיקרית היא ללמוד כיצד לצטט ולאסוף חומר לעבודה או מאמר בתושבע [ספרים, מאמרים, שינויי נוסח וכדומה]. ביתר פירוט: א. הכרות עם ספרים מספרות תורה שבעל פה, ובכלל זה ספרים שבדרך כלל אין עוסקים בהם בשיטתיות במסגרות הלימוד הישיבתיות. בין השאר: הכרות עם רקעם ההיסטורי של הספרים השונים (זמן ומקום) ועם המהדורות השונות. ב. הכרות עם ספרות עזר לתורה שבעל פה, היכולה לעזור ללומד ולמורה להגיע למקורות, למאמרים ולספרים בנושאים שונים. ג. הכרת רקעם ההיסטורי של ספרי תורה שבעל פה ושל מהדורותיהם. ד. הכרות עם כיוונים שונים של מחקר ספרות התורה שבעל פה: נוסח, עריכה, היסטוריה, ריאליה.

קורסים ביום א

 

+  מחשבת ההלכה | 28003950 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | 09:00 - 10:20

| 28003950 | הרב גיגי ברוך | סמסטר א | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28003950
מורה הרב גיגי ברוך
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 11 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס בשיעור זה נעסוק ביסודות הרעיוניים שעומדים מאחורי יסודות ההלכה. בסמסטר זה נתמקד במחשבת קדושת הזמנים תוך עיון ביסודות קדושת השבת, יום טוב, ראש חודש ועוד.

+  מתודולוגיה תלמודית | 28020350 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | 09:00 - 10:20

| 28020350 | דר אליצור תהילה | סמסטר ב | יום א | שעה 09:00 - 10:20
קוד קורס 28020350
מורה דר אליצור תהילה
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 37 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס מיועד לתלמידות שהתנסו בלימוד גמרא , ומטרתו לפתוח מבט רחב ושיטתי יותר על דרכי התלמוד הבבלי: דרכי הדיון של אמוראים במשנה, דיונים שאינם סביב המשנה, מבנה ומהלך בסוגיה, דמויות בולטות של אמוראים - דרכם והשפעתם על אופי הדיון. התלמידות יתבקשו להכין לקראת כל שיעור קטע סוגיה קצר -כך יתאפשר דיון בכיתה מתוכו נצא לעיסוק בשאלות הנל. נקדיש זמן לכלי עזר ולספרות מחקר בסיסית. מטלת הסיום תדרוש ניתוח סוגיה תוך התייחסות לשאלות בהן עסקנו בקורס.
קוד קורס 13007850
מורה דר בירנבוים חנן
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 16 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, החברתית והדתית של עם ישראל החל משיבת ציון בתקופה הפרסית ועד לימיה האחרונים של מדינת החשמונאים. הדיון בקורס יתבסס על ניתוח שיטתי של מקורות ראשוניים ומשניים כדי לעמוד על התהליכים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו

+  מבוא לספרות האגדה והמדרש | 28000250 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | 10:35 - 11:55

| 28000250 | דר אליצור תהילה | סמסטר א | יום א | שעה 10:35 - 11:55
קוד קורס 28000250
מורה דר אליצור תהילה
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
מבוא לספרות האגדה –  הקורס מיועד לסטודנטיות מהחוג לתושבע / לבעלות רקע בלימודי תושבע. 
תיאור הקורס:  מטרות הקורס המרכזיות הן הכרות בסיסית עם ספרות האגדה החזלית ורכישת כלים לעיון בה ובספרות עזר לגביה. נעסוק בניסיון להגדיר מהי ספרות אגדה ומהם מאפיינה המרכזיים תוך השוואה לספרות ההלכה. נתייחס לשאלות שעלו במהלך הדורות ביחס לספרות זו ובגישות שונות אליה. מתוך קריאה במדרשי בראשית רבה ויקרא רבה תנחומא ועוד, נכיר את קבצי מדרש האגדה הבולטים ונעמוד על  מאפייניהם וסגנונותיהם, ועל צורות ספרותיות אופייניות למדרשי אגדה.  נעיין בסיפור הדרשני ובסיפורי חכמים: נבדוק את מאפייניהם הספרותיים ונעמוד על דרכי פרשנותם. תוך עיון במדרשים נפנה תשומת הלב לשאלות האופייניות למחשבת חזל ולדרך בה הםעוסקים בשאלות אלו. את הקורס ילוו תרגילים שמטרתם לפתח נגישות לספרות האגדה ולספרות עזר
קוד קורס 13007950
מורה דר בירנבוים חנן
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס
הקורס יעסוק בהיסטוריה הפוליטית, החברתית והדתית של עם ישראל החל מימיה האחרונים של מדינת החשמונאים ועד להתנצרות האימפריה הרומאית במאה הרביעית לספירה. הדיון בקורס יתבסס על ניתוח שיטתי של מקורות ראשוניים ומשניים כדי לעמוד על התהליכים העיקריים שהתרחשו בתקופה זו

+  מבואות למשנה | 28000850 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר א | 12:10 - 13:30

| 28000850 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר א | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28000850
מורה פרופ פוקס עוזי
כיתה
יום א
סמסטר א
מיקום כיתה 12 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס

השיעורים עוסקים בשאלות יסוד הקשורות למשנה: היווצרותה של המשנה, דרכי עריכתה, נוסחי המשנה ופרשני המשנה. כמו כן נעסוק בכמה שאלות נוספות כמו יחסי המשנה ויתר המקורות התנאיים. שאלות אלה הן שאלות בסיס ללימוד תורה שבעל פה באופן כללי.

+  פרקי משנה ולימודי בקיאות | 28001150 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | 12:10 - 13:30

| 28001150 | פרופ פוקס עוזי | סמסטר ב | יום א | שעה 12:10 - 13:30
קוד קורס 28001150
מורה פרופ פוקס עוזי
כיתה
יום א
סמסטר ב
מיקום כיתה 8 (מגדל עוז)
שעת התחלה 12:10
שעת סיום 13:30
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

הקורס מבוסס על לימוד עצמי של הלומדות בפרקי משנה מארבעת הסדרים: זרעים, מועד, נשים ונזיקין, ומטרתו להקנות ידע ומושגי יסוד בתחומי התורה שבעל פה. הלימוד העצמי ילווה בשיעורים שבהם יהיו סיכומים של הנושאים והעמקה בכמה סוגיות. מכיוון שהקורס מבוסס על לימוד עצמי הוא מקנה נקודת זכות נוספת ללומדות.

קוד קורס 28015850
מורה דר מאלי הלל
כיתה
יום א
סמסטר ש
מיקום כיתה 13 (מגדל עוז)
שעת התחלה 14:20
שעת סיום 15:40
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס

קורסים ביום ג

 
קוד קורס 28014050
מורה דר יעקבס אחינעם
כיתה
יום ג
סמסטר ש
מיקום כיתה 41 (מגדל עוז)
שעת התחלה 10:35
שעת סיום 11:55
נקודות זיכוי 2
תיאור קורס ספרות המדרש והאגדה, פותחת בפנינו את עולמם של חזל השואלים על העולם, על התורה, ועל האדם. במהלך השנה נלמד יחד את דרכם של חזל לשאול את השאלות הגדולות דרך דרשות הפסוקים ודרך סיפורי חכמים אשר מכניסים אותנו לעולם של התמודדות, של אמונה, של חיפוש וגעגוע, של חורבן נחמה ובקשת גאולה. נעבור דרך חיבורי המדרש השונים ונלמד יחד להלך עם חכמים ועם המילים שהשאירו לנו ולהכנס עמם יחד לתוך עולמם - ולאפשר להם להכנס אלינו לתוך עולמנו אנו.

הלימוד יהיה בדרך בית מדרשית ויכלול לימוד בחברותות ובחבורות, תוך מתן הזדמנות להתמודדות וקריאה אישית.

נכיר את חיבורי המדרש המרכזיים בארץ ישראל: בראשית רבה, ויקרא רבה, איכה רבה, ושיר השירים רבה - דרכם נתוודע למציאות בארץ ישראל לאחר החורבן ובהתמודדות החכמים עם השבר ועם בקשת הנחמה, וכן את הדרשות הרבות המצויות בתוך התלמוד הבבלי, ואת ייחודן.


קורסים ביום ה

 
קוד קורס 45011650
מורה דר לונדון עקיבא
כיתה
יום ה
סמסטר ב
מיקום כיתה 2 (מגדל עוז)
שעת התחלה 09:00
שעת סיום 10:20
נקודות זיכוי 1
תיאור קורס