מבחן מיומנויות השפה האנגלית

בתום שנה א' ושנה ב', סטודנטים ייגשו למבחן מיומנות השפה האנגלית בכתב, בקריאה ובעל פה.
סטודנט שלא יעבור את מבחני המיומנות עם ציון מינימום של 80 , ישלים במהלך הקיץ תכנית המותאמת אישית לצרכיו ויאלץ להיבחן שנית בתחילת שנת הלימודים כדי להשתתף בקורסים מתקדמים יותר.
במידה שתלמיד זה לא יעבור את המבחן בפעם השנייה, הוא יחויב בלימוד חוזר של קורס זה.