מבחנים מקוונים

חובה להתעדכן במידע האישי כשבוע לפני הבחינה!

מיין על פי
 • ADHD היבטים מוחיים ומעשיים בהפרעות קשב וריכוז
  72020102
  מ.א סמט תומר
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • אבחון וטיפול בשגיאות כתיב
  72001601
  מ.א ריגר מתניה
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • אנגלית- טרום בסיסי א מקוון
  900121300
  דר גלברט איימי
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • אנגלית- טרום בסיסי ב מקוון
  900121400
  דר גלברט איימי
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • אסטרטגיות למידה
  90017701
  מ.א דוויק הדס
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  16:00 - 17:30
  סמסטר
  א
 • ביטויה של השואה בדרמה
  35007601
  דר עופר רחל
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • בלשנות יישומית ב - מואצת לאנגלית
  62004500
  דר קופליוביץ שולמית
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • גנטיקה וסביבה והשפעתן על תפקודו של ילד עם הפרעה בספקטרום האוטיסטי
  9003800
  דר אלון רעיה
  מועד א
  10/02/2020
  טו שבט התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  18/05/2020
  כד אייר התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • דור המסכים
  90018000
  דר רוזנברג חננאל
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • דילמות אתיות והלכתיות בחינוך המיוחד
  72010602
  מ.א שרלו אלחנן
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • האוכלוסייה הערבית בישראל - סוגיות יסוד
  409002300
  דר כהן אורנה
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • הגליל והגולן בימי הבית השני
  4514100
  דר מייטליס יצחק
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • היבטים משפטיים בחינוך
  704000
  דר סט נעמה
  מועד א
  26/02/2020
  א אדר התשפ
  11:30 - 13:30
  מועד ב
  06/05/2020
  יב אייר התשפ
  13:00 - 15:00
  סמסטר
  א
 • היבטים משפטיים בחינוך
  7200800
  דר סט נעמה
  מועד א
  23/02/2020
  כח שבט התשפ
  16:30 - 18:30
  מועד ב
  04/06/2020
  יב סיון התשפ
  16:00 - 18:00
  סמסטר
  א
 • היסטוריה ופילוסופיה של המדע
  638009000
  הרב דר ברגר דב
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  14:00 - 16:00
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • הסתברות 1
  87101500
  דר שפרבר ישי
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  14:00 - 16:00
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • העליות למדינת ישראל - בין חזון למציאות
  13006400
  דר דרמון מלכה תהילה
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • הקניית מיומניות מחשב למורה בחינוך המיוחד
  72001400
  מ.א טלמור מוריה
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • השמות הפרטיים בישראל במבט לשוני
  32010900
  דר עציון יעקב
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • התפתחות שפה
  72000808
  דר וקסמן מישל
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • יסודות באמונה א
  24009300
  דר ריקלין חנה
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • כיוונים במחשבת חזל
  490200
  הרב דר פיינטוך יונתן
  מועד א
  11/02/2020
  טז שבט התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  13:30 - 15:30
  סמסטר
  א
 • למידה והוראה משמעותית
  90013002
  דר קלרמן אביחי
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • לשון הפיוט הארץ ישראלי
  32004200
  דר עציון יעקב
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • לשון התפילה
  32002400
  דר יעקב דורון
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  16:00 - 17:30
  סמסטר
  א
 • מבוא לפילוסופיה של החינוך
  90000205
  דר קלרמן אביחי
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • מבוא לפסיכולוגיה של החינוך
  90000504
  ב.א ברניג מיכה
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  16:00 - 17:30
  סמסטר
  א
 • מדידה והערכה בחינוך
  90018313
  דר ליפשיץ רבקה
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • מודלים חדשניים לשילוב תלמידים עם לקויות תקשורת ולקויות למידה
  9000700
  דר רנלס אסתר
  מועד א
  24/02/2020
  כט שבט התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  11/05/2020
  יז אייר התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  א
 • מחשבת החינוך היהודי
  90000102
  הרב דר ביטי יהודה
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • מילים ומשמעויותיהן
  32004000
  מ.א שלוסברג גליה
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • מכינה במתמטיקה- חשוון
  87100100
  מ.א יודקוביץ רוני
  מועד א
  17/12/2019
  יט כסלו התשפ
  12:00 - 14:00
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  א
 • מליטא לירושלים: פרקים במחשבת המתנגדות והמוסר הליטאית
  501200
  דר גרין נעם
  מועד א
  18/02/2020
  כג שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  10:20 - 12:20
  סמסטר
  א
 • מלכים א- עוז לישראל
  26020500
  מ.א שחור מנחם
  מועד א
  22/01/2020
  כה טבת התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  לא נקבע מועד ב'
  סמסטר
  א
 • מפת התקשורת בישראל
  658000200
  מ.א ולדמן שי
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • נוירופדגוגיה
  90033600
  מ.א לרמן דינה
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • סוגיות בהוראת המתמטיקה
  90023400
  מ.א מאיר רחל
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  14:00 - 16:00
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • סוגיות בניהול כיתה
  90012702
  דר ראוכברגר נירית
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  16:00 - 17:30
  סמסטר
  א
 • סוגיות למתקדמים בלשון
  32004800
  הרב דר גמליאל חנוך
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • סוציולוגיה של החינוך
  90001606
  מ.א טרבלסי ארז
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  16:00 - 17:30
  סמסטר
  א
 • סטטיסטיקה
  90001305
  דר כרמלי צבי
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • סטטיסטיקה למדעים
  638006100
  מ.א באט לאה
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  12:00 - 14:00
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • ספרות ואומנות - מבט בין תחומי
  35008600
  דר עופר רחל
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • עולמה של התפילה מהמקרא ועד חזל:היסטוריה, מבנה ומשמעות
  602500
  דר ספראי אורי
  מועד א
  25/02/2020
  ל שבט התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  05/05/2020
  יא אייר התשפ
  12:20 - 14:20
  סמסטר
  א
 • עיון משווה בפרשנות המקרא
  26011900
  דר רוזנברג ישי חי
  מועד א
  05/02/2020
  י שבט התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • פסיכולוגיה התפתחותית מלידה עד ילדות
  90009501
  דר ליפשיץ רבקה
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • פסיכולוגיה של גיל הנעורים
  90000604
  ב.א ברניג מיכה
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  16:00 - 17:30
  סמסטר
  א
 • פרקי גמרא-לימוד מונחה במסכת עז חלק א
  28017100
  הרב פרופ ברנדס יהודה
  מועד א
  18/02/2020
  כג שבט התשפ
  11:00 - 12:30
  מועד ב
  12/05/2020
  יח אייר התשפ
  13:30 - 15:30
  סמסטר
  א
 • קוגניציה וזיכרון
  72005200
  דר בר דוד אוהד
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  10:00 - 11:30
  סמסטר
  א
 • שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים
  90003403
  מ.א דוויק הדס
  מועד א
  12/02/2020
  יז שבט התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  א
 • תורת הקבוצות 1
  87101300
  מ.א מאיר רחל
  מועד א
  29/01/2020
  ג שבט התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/03/2020
  ח אדר התשפ
  14:00 - 15:30
  סמסטר
  א
 • ADHD היבטים מוחיים ומעשיים בהפרעות קשב וריכוז
  72020100
  מ.א סמט תומר
  מועד א
  24/06/2020
  ב תמוז התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • אבחון וטיפול בשגיאות כתיב
  72001602
  מ.א ריגר מתניה
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • אנגלית- בסיסי מקוון
  900121503
  דר גלברט איימי
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • אסטרטגיות למידה
  90017702
  מ.א דוויק הדס
  מועד א
  24/06/2020
  ב תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • דור המסכים
  90018002
  דר רוזנברג חננאל
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • הפוליטיקה הערבית בישראל - המשכיות ותמורות
  409002400
  דר כהן אורנה
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • הקניית מיומניות מחשב למורה בחינוך המיוחד
  72001401
  מ.א טלמור מוריה
  מועד א
  22/07/2020
  א אב התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • התפתחות סנסו מוטורית וכתיבה
  72001501
  מ.א דמסקי אודליה
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • חוק וסדר - על חוקיות סדרות ותבניות
  87005101
  דר אליצור צורית
  מועד א
  24/06/2020
  ב תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • יסודות באמונה ב
  24009400
  דר ריקלין חנה
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • יסודות הסיפור הקצר
  35000400
  דר עופר רחל
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • ירושלים בירת ישראל
  42004000
  דר שפר גד
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • לשון הספרות המתורגמת
  32004100
  הרב דר גמליאל חנוך
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • מבוא לפילוסופיה של החינוך
  90000204
  דר קלרמן אביחי
  מועד א
  22/07/2020
  א אב התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • מבוא לפסיכולוגיה של החינוך
  90000505
  ב.א ברניג מיכה
  מועד א
  22/07/2020
  א אב התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • מדידה והערכה בחינוך
  90018308
  דר ליפשיץ רבקה
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • מועדי ישראל: מקרא, חזל ומחשבת ישראל
  602600
  הרב דר ביטי יהודה
  מועד א
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ב
 • מחשבת החינוך היהודי
  90000103
  הרב דר ביטי יהודה
  מועד א
  24/06/2020
  ב תמוז התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • מילים ומשמעויותיהן
  32004001
  מ.א שלוסברג גליה
  מועד א
  22/07/2020
  א אב התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • מלכים ב- עוז לישראל
  26011000
  מ.א שחור מנחם
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  08:30 - 10:00
  מועד ב
  08/07/2020
  טז תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ב
 • מסע ההורות לילדים עם לקויות
  9004200
  דר אלון רעיה
  מועד א
  13/07/2020
  כא תמוז התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  17/08/2020
  כז אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • מעשי חכמים
  35004300
  יחיאלי חובב
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • מששת הימים ליום כיפור- פוליטיקה, ביטחון וחברה
  13006501
  דר דרמון מלכה תהילה
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • מתבגרים ומבוגרים עם הפרעות בספקטרום האוטיסטי
  9002500
  דר אלון רעיה
  מועד א
  06/07/2020
  יד תמוז התשפ
  09:00 - 11:00
  מועד ב
  10/08/2020
  כ אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ב
 • נוירופדגוגיה
  90033601
  מ.א לרמן דינה
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • נתיבי תפילה בעולמה של החסידות: מחשבה ומעשה
  503300
  הרב דר גרנות תמיר
  מועד א
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ב
 • סוציולוגיה של החינוך
  90001607
  מ.א טרבלסי ארז
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • סטטיסטיקה
  90001308
  דר כרמלי צבי
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • סטטיסטיקה למתמטיקאים
  87101200
  דר ברנס אבינועם
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • עדה ולשון - מסורות הלשון של עדות ישראל
  32004400
  דר יעקב דורון
  מועד א
  24/06/2020
  ב תמוז התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • עיון משווה בפרשנות המקרא
  26011901
  דר רוזנברג ישי חי
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • עיונים במגילת רות
  26005801
  דר ציגלר יעל
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • פסיכולוגיה התפתחותית מלידה עד ילדות
  90009503
  דר ליפשיץ רבקה
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • פסיכולוגיה של גיל הנעורים
  90000606
  ב.א ברניג מיכה
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • פרשיות הלכתיות- עוז לישראל
  26016200
  מ.א שחור מנחם
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  08:30 - 10:00
  מועד ב
  08/07/2020
  טז תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ב
 • קוגניציה וזיכרון
  72005202
  דר בר דוד אוהד
  מועד א
  19/07/2020
  כז תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים
  90003402
  מ.א דוויק הדס
  מועד א
  22/07/2020
  א אב התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • תולדות המתמטיקה
  87001700
  דר שגב סטלה
  מועד א
  22/07/2020
  א אב התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • תעמולה אנטישמית במדיה
  90007306
  דר רוזנברג חננאל
  מועד א
  01/07/2020
  ט תמוז התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  19/08/2020
  כט אב התשפ
  -
  סמסטר
  ב
 • דרכי העיצוב בסיפור המקראי
  390300
  פרופ גרוסמן יונתן
  מועד א
  08/09/2020
  יט אלול התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  22/09/2020
  ד תשרי התשפא
  13:00 - 14:30
  סמסטר
  ק
 • עיונים בס שופטים
  390100
  פרופ יעקבס יהונתן
  מועד א
  08/09/2020
  יט אלול התשפ
  11:00 - 12:30
  מועד ב
  22/09/2020
  ד תשרי התשפא
  13:00 - 14:30
  סמסטר
  ק
 • אישים ושיטות בחסידות
  24000700
  דר וקס רון
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • ארצות הברית ויהודיה
  13001500
  דר חובב ימימה
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • גיאומטריה אוקלידית
  87101100
  דר ברנס אבינועם
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  12:00 - 14:00
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • הגות יהודית לנוכח השואה
  24000900
  הרב דר גרנות תמיר
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • הוראה מותאמת במתמטיקה
  72000701
  מ.א שמש ויקי
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • הוראת נביאים אחרונים וספר מלכים בגישה משלבת
  301100
  הרב דר בן נון יואל
  מועד א
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  11:30 - 13:00
  מועד ב
  11/08/2020
  כא אב התשפ
  12:30 - 14:30
  סמסטר
  ש
 • הסיפור החסידי
  35004200
  דר רייזר דניאל
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • הפרשנות החסידית למקרא
  590000
  הרב דר אלדר איתמר
  מועד א
  21/07/2020
  כט תמוז התשפ
  10:00 - 12:00
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  09:00 - 10:30
  סמסטר
  ש
 • השואה - סוגיות נבחרות
  13001600
  דר שאול מיכל
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  16:00 - 17:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • ירושלים לדורותיה - קורס רגיונלי
  45008303
  דר דוידסון אייל
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  12:00 - 13:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל
  45000600
  דר מייטליס יצחק
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • מבוא להיסטוריה של התרבות המערבית בעת החדשה
  13000700
  דר נוימן קלמן
  מועד א
  24/06/2020
  ב תמוז התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • מבוא לליקויי למידה- דעת
  90018200
  פרופ אייזנברג יהודה
  מועד א
  02/02/2020
  ז שבט התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  04/02/2020
  ט שבט התשפ
  12:30 - 14:00
  סמסטר
  ש
 • מבוא לתורה שבעל פה
  28000101
  הרב דר פיינטוך יונתן
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  14:00 - 15:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • סיפור האגדה בתלמוד הבבלי
  490300
  הרב דר פיינטוך יונתן
  מועד א
  28/07/2020
  ז אב התשפ
  12:30 - 14:30
  מועד ב
  18/08/2020
  כח אב התשפ
  12:00 - 13:30
  סמסטר
  ש
 • עיונים בספר במדבר
  26012000
  הרב דר אליצור יוסי
  מועד א
  17/06/2020
  כה סיון התשפ
  10:00 - 11:30
  מועד ב
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  -
  סמסטר
  ש
 • פרשנות האגדה והגות
  590200
  דר מרציאנו יוסי
  מועד א
  04/08/2020
  יד אב התשפ
  09:00 - 10:30
  מועד ב
  11/08/2020
  כא אב התשפ
  10:00 - 12:00
  סמסטר
  ש