מחקר ודעת

רשות המחקר

עמוס גאולה

רשות המחקר

ראש רשות המחקר

אלון שבות

02-9937333

316

research@herzog.ac.il

טופס פנייה

רחל לוי

רשות המחקר

מרכזת רשות המחקר

אלון שבות

073-217-9901

229

research@herzog.ac.il

טופס פנייה