מחקר ודעת

רשות המחקר

עמוס גאולה

רשות המחקר

ראש רשות המחקר

אלון שבות

02-9937316

316

research@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077

רחל לוי

רשות המחקר

מרכזת רשות המחקר

אלון שבות

073-3324696

229

research@herzog.ac.il

לשליחת דואר אלקטרוני : שליחה

ניתן גם ליצור קשר דרך מרכז השירות בטלפון 073-2903077