מחקר ודעת

יונית סדן

אתר התנ"ך

מנהלת פיתוח האינטרנט ואתר התנ''ך

אלון שבות

247

yonits@herzog.ac.il

טופס פנייה