מטלת קריאה בחוג לספרות

בחינות בקיאות על 10 ספרים (4 עבריים מקוריים ו-6 מתורגמים).
הספרים הם מתוך קובץ יצירות מרכזיות ומשמעותיות מן הספרות העברית והספרות הכללית.
רשימת הספרים נקבעה בהתחשבות עם תכנית הלימודים בספרות בבתי הספר התיכוניים.
בחינות הבקיאות ייערכו ב-3 שנות הלימודים הראשונות.